Lisans Programı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) TS-2 alanında yeterli puanı alarak başarılı olan adaylar içerisinden tercihte bulunanlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) Sınavında başarılı adaylar içerisinden tercihte bulunanlar ve dikey geçiş, kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında Bölümümüzün I. ve II. öğretim programına öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir. ÖSYM sınavları neticesinde bölümümüzün I. öğretim programına 62, II. öğretim programına 62 öğrenci olmak üzere yılda ortalama 124 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca protokol anlaşması bulunan diğer üniversitelerin öğrencileri geçici öğrenci statüsünde ve belirli sürelerle sınırlı olmak üzere Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında Bölümümüzde öğrenim görmek üzere kabul edilmektedir.

Tarih Bölümü Lisans Programında I. (gündüz) ve II. (gece) olmak üzere iki kategoride öğretim programı yürütülmektedir. 

Tarih Bölümü Lisans Programının normal eğitim öğretim süresi sekiz yarıyıldan oluşmaktadır.

Tarih Bölümü Lisans Programının eğitim öğretim dili %100 Türkçe' dir. Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi uygulaması bulunmayan bölümümüze yeni kayıtlanan öğrenciler 1. Yarıyıl öğrencisi olarak eğitim öğretim sürecine başlamaktadırlar.

Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında yeterli koşulları sağlayan öğrencilerimiz, protokol anlaşmalı yurt içi ve dışı üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görebilmektedirler.

Tarih Bölümü Lisans Programında uygulanmakta olan öğretim planları aşağıda yer almaktadır;

a) 2011 ve 2012 yıllarında Bölümümüze kayıtlanan öğrenciler “2011 Bologna Uyumlu Tarih Bölümü Müfredatı” na,

b) 2013-2014-2015-2016-2017 yılında Bölümümüze kayıtlanan öğrenciler “2013 Bologna ECTS Uyumlu Tarih Bölümü Müfredatı” na,

c) 2018 yılında Bölümümüze kayıtlanan öğrenciler “2018 Bologna ECTS Uyumlu Tarih Bölümü Müfredatı” na,

d) 2019 yılı ve sonrasında Bölümümüze kayıtlanan öğrenciler “2019 Bologna ECTS Uyumlu Tarih Bölümü Müfredatı” na bağlı olarak eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedirler.

Bölümümüzün I. veya II. öğretim programından mezun olan öğrenciler Tarih Bölümü Lisans Programı diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için gerekli derslerini tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilmektedirler. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye herhangi bir unvan verilmez.

Tarih Bölümü Lisans Programı mezunları başta kamu kurum-kuruluşları, kütüphaneler, arşivler olmak üzere görsel ve yazılı basında ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda istihdam edilebilir veya kariyer yapabilirler. Tarih öğretmeni olmak isteyen öğrenciler de pedagojik formasyon eğitimi alarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda tarih öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca alan bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak akademik kariyeri seçebilirler. İlave olarak bölümümüz mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinin yanı sıra, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca, ülkemizin zengin kültürel mirası nedeniyle devlet kurumları ile sayıları hızla artan özel kuruluş ve vakıfların kurduğu müze ve çeşitli kültür birimlerinde yabancı dil bilen ve alanında iyi yetişmiş tarihçilere artan oranda talep duyulması da çalışma alanlarını genişletmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top