Öğretim Planları

 

ÖĞRETİM PLANLARI (MÜFREDATLAR)
  Üniversite   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  Fakülte   Fen Edebiyat Fakültesi
  Bölüm   Tarih
Uygulandığı Yıllar Öğretim Planı Adı
2005-2006-2007-2008-2009 2005 Bologna Uyumlu
2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017 2013 Bologna ECTS Uyumlu
2018 2018 Bologna ECTS Uyumlu
2019 ve sonrası 2019 Bologna ECTS Uyumlu


 

 * PDF formatında yayımlanan öğretim planına erişim için "Öğretim Planı Adı" nın yer aldığı alanı işaretleyiniz.

 ** Tarih Bölümü lisans programı öğretim planlarında yer alan derslerin teknik verilerinin yer aldığı müfredatlar bilgi amaçlı düzenlenmiştir.

 *** Öğretim planı dökümünün resmi başvuru işlemlerinde kullanılabilmesi için; her bir sayfasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin mührünün ve Fakülte Sekreterinin imzasının bulunması gerekmektedir.

 ****  Öğretim planı dökümlerinin tek kağıtta çift yönlü olarak alınması, Fakülte Sekreterinin imza ve onayına sunulması öğrencinin yükümlülüğündedir.

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top