Lisans Programı

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puanı alarak başarılı olan adaylar içerisinden tercihte bulunanlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) Sınavında başarılı adaylar içerisinden tercihte bulunanlar ve dikey geçiş, kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında bölümümüzün I. ve II. öğretim programına öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir. ÖSYM sınavları neticesinde bölümümüzün I. öğretim programına 62, II. öğretim programına 62 öğrenci olmak üzere yılda ortalama 124 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca protokol anlaşması bulunan diğer üniversitelerin öğrencileri geçici öğrenci statüsünde ve belirli sürelerle sınırlı olmak üzere Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında bölümümüzde öğrenim görmek üzere kabul edilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programında I. (gündüz) ve II. (gece) olmak üzere iki kategoride öğretim programı yürütülmektedir. 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programının normal eğitim öğretim süresi sekiz yarıyıldan oluşmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programının eğitim öğretim dili %100 Türkçe' dir. Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi uygulaması bulunmayan bölümümüze yeni kayıtlanan öğrenciler 1. Yarıyıl öğrencisi olarak eğitim öğretim sürecine başlamaktadırlar.

Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında yeterli koşulları sağlayan öğrencilerimiz, protokol anlaşmalı yurt içi ve dışı üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görebilmektedirler.

2018 yılı ve sonrasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programına kayıtlanan öğrencinin mezun olabilmesi için öğretim planımızdaki 50’ si zorunlu ve 14’ ü seçmeli olmak üzere toplamda 240 ECTS’ den oluşan 80 adet dersine kayıtlanarak başarılı olması, kayıtlandığı derslerinde akademik yetersizlik (FD, FF) veya devamsızlık (I, NA) notunun bulunmaması ve eğitim öğretim sürecinin bitiminde genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) asgari 2.00 seviyesinde olması gerekmektedir. Genel öğretim planımızdaki seçmeli dersler havuzunda 56 adet seçmeli ders bulunmaktadır.

Bölümümüzün I. veya II. öğretim programından mezun olan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programı diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için gerekli derslerini tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilmektedirler. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye herhangi bir unvan verilmez.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programı mezunları kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, TRT kurulunda görev alabilmektedirler. Lisansüstü eğitim programlarına devam ederek yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışabilirler. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası alanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilmektedirler. Ayrıca gazete ve dergilerde yazar ve editör olarak çalışma olanağı bulabilmektedirler.

 

2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 yılında bölümümüze kayıtlanan öğrenciler “*2013 ECTS Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Müfredatı” na bağlı olarak eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedirler.

* 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programına kayıtlanan öğrencilerin 1. Yarıyıldan başlayarak 8. Yarıyılın sonuna kadar aşağıda belirtilen zorunlu ders adetlerini tamamlamaları ve seçmeli ders havuzlarını belirtilen koşullara bağlı kalarak, belirtilen ECTS oranına sahip seçmeli ders adetlerince doldurmaları ve kayıtlandıkları tüm derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir;

(1.Yıl) = 1. Yarıyıl güz döneminde; 9 Adet Zorunlu Ders

(1.Yıl) = 2. Yarıyıl bahar döneminde; 9 Adet Zorunlu Ders 

(2.Yıl) = 3. Yarıyıl güz döneminde; 7 Adet Zorunlu Ders ve ve Seçmeli I Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders ( 2 ECTS’lik )

(2.Yıl) = 4. Yarıyıl bahar döneminde; 7 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli II Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders ( 2 ECTS’lik )

(3.Yıl) = 5. Yarıyıl güz döneminde; 6 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli III Havuzuna 3 Adet Seçmeli Ders ( 2 ECTS’lik )

(3.Yıl) = 6. Yarıyıl bahar döneminde; 6 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli IV Havuzuna 3 Adet Seçmeli Ders ( 2 ECTS’lik )

(4.Yıl) = 7. Yarıyıl güz döneminde; 3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli V Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders ( 4 ECTS’lik )

(4.Yıl) = 8. Yarıyıl bahar döneminde; 3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli VI Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders ( 4 ECTS’lik )

 

2018 yılı ve sonrasında bölümümüze kayıtlanan öğrenciler “**2017 ECTS Uyumlu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Müfredatı” na bağlı olarak eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedirler.

** 2018 yılı ve sonrasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programına kayıtlanan öğrencilerin 1. Yarıyıldan başlayarak 8. Yarıyılın sonuna kadar aşağıda belirtilen zorunlu ders adetlerini tamamlamaları ve seçmeli ders havuzlarını belirtilen koşullara bağlı kalarak, belirtilen seçmeli ders adetlerince doldurmaları ve kayıtlandıkları tüm derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir;

(1.Yıl) = 1. Yarıyıl güz döneminde;    9 Adet Zorunlu Ders

(1.Yıl) = 2. Yarıyıl bahar döneminde; 9 Adet Zorunlu Ders 

(2.Yıl) = 3. Yarıyıl güz döneminde;    7 Adet Zorunlu Ders ve ve Seçmeli I Havuzuna 1 Adet Seçmeli Ders

(2.Yıl) = 4. Yarıyıl bahar döneminde; 7 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli II Havuzuna 1 Adet Seçmeli Ders

(3.Yıl) = 5. Yarıyıl güz döneminde;    6 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli III Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(3.Yıl) = 6. Yarıyıl bahar döneminde; 6 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli IV Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(4.Yıl) = 7. Yarıyıl güz döneminde;    3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli V Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders

(4.Yıl) = 8. Yarıyıl bahar döneminde; 3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli VI Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders

 

Bu müfredatlara bağlı öğrencilerin ders kayıtları sürecinde alabilecekleri maksimum oran dersin ECTS’ si olarak belirlenmiş olup, not ortalamaları (YANO* – GANO** ) dersin ECTS oranı esas alınarak hesaplanmaktadır. *   YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması / ** GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top