Lisans Programı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puanı alarak başarılı olan adaylar içerisinden tercihte bulunanlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) Sınavında başarılı adaylar içerisinden tercihte bulunanlar ve dikey geçiş, kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında bölümümüzün I. ve II. öğretim programına öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir. ÖSYM sınavları neticesinde bölümümüzün I. öğretim programına 62, II. öğretim programına 62 öğrenci olmak üzere yılda ortalama 124 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca protokol anlaşması bulunan diğer üniversitelerin öğrencileri geçici öğrenci statüsünde ve belirli sürelerle sınırlı olmak üzere Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında bölümümüzde öğrenim görmek üzere kabul edilmektedir.

Sosyoloji Bölümü Lisans Programında I. (gündüz) ve II. (gece) olmak üzere iki kategoride öğretim programı yürütülmektedir. 

Sosyoloji Bölümü Lisans Programının normal eğitim öğretim süresi sekiz yarıyıldan oluşmaktadır.

Sosyoloji Bölümü Lisans Programının eğitim öğretim dili %100 Türkçe' dir. Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi uygulaması bulunmayan bölümümüze yeni kayıtlanan öğrenciler 1. Yarıyıl öğrencisi olarak eğitim öğretim sürecine başlamaktadırlar.

Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında yeterli koşulları sağlayan öğrencilerimiz, protokol anlaşmalı yurt içi ve dışı üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görebilmektedirler.

2017 yılı ve sonrasında Sosyoloji Bölümü Lisans Programına kayıtlanan öğrencinin mezun olabilmesi için öğretim planımızdaki 40’ ı zorunlu ve 14’ ü seçmeli olmak üzere toplamda 240 ECTS’ den oluşan 54 adet dersine kayıtlanarak başarılı olması, kayıtlandığı derslerinde akademik yetersizlik (FD, FF) veya devamsızlık (I, NA) notunun bulunmaması ve eğitim öğretim sürecinin bitiminde genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) asgari 2.00 seviyesinde olması gerekmektedir. Genel öğretim planımızdaki seçmeli dersler havuzunda 49 adet seçmeli ders bulunmaktadır.

Bölümümüzün I. veya II. öğretim programından mezun olan öğrenciler Sosyoloji Bölümü Lisans Programı diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için gerekli derslerini tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilmektedirler. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye herhangi bir unvan verilmez.

Sosyoloji Bölümü Lisans Programı mezunları üniversitelerde akademisyen olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinim duyulmakta ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyoloji bölümü öğrencileri felsefe ve psikoloji alanında da yeterli düzeyde eğitim gördükleri için pedagojik formasyon eğitimi alarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Sosyoloji öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca alan bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak akademik kariyeri seçebilirler. İlave olarak bölümümüzün mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinin yanı sıra, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir. Ülkemizin zengin kültürel mirası nedeniyle devlet kurumları ile sayıları hızla artan özel kuruluş ve vakıfların kurduğu müze ve çeşitli kültür birimlerinde yabancı dil bilen ve alanında iyi yetişmiş sosyolojicilere artan oranda talep duyulması da çalışma alanlarını genişletmektedir.

 

2013 – 2014 – 2015 – 2016 yılında bölümümüze kayıtlanan öğrenciler %30 İngilizce, %70 Türkçe derslerin yer aldığı “2013 ECTS Sosyoloji Bölümü Müfredatı” na bağlı olarak eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedirler.

2017 yılı ve sonrasında bölümümüze kayıtlanan öğrenciler %100 Türkçe olan “2017 ECTS Uyumlu Sosyoloji Bölümü Müfredatı” na bağlı olarak eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedirler.

Bu müfredatlara bağlı öğrencilerin ders kayıtları sürecinde alabilecekleri maksimum oran dersin ECTS’ si olarak belirlenmiş olup, not ortalamaları (YANO* – GANO** ) dersin ECTS oranı esas alınarak hesaplanmaktadır. *   YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması / ** GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması

 

Eğitim Öğretim Yarıyıllarına Göre Ders Dağılımları

2017 yılı ve sonrasında Sosyoloji Bölümü Lisans Programına kayıtlanan öğrencilerin 1. Yarıyıldan başlayarak 8. Yarıyılın sonuna kadar aşağıda belirtilen zorunlu ders adetlerini tamamlamaları ve seçmeli ders havuzlarını belirtilen koşullara bağlı kalarak, belirtilen seçmeli ders adetlerince doldurmaları ve kayıtlandıkları tüm derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir;

(1.Yıl) = 1. Yarıyıl güz döneminde;    7 Adet Zorunlu Ders

(1.Yıl) = 2. Yarıyıl bahar döneminde; 7 Adet Zorunlu Ders

(2.Yıl) = 3. Yarıyıl güz döneminde;    5 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli I Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(2.Yıl) = 4. Yarıyıl bahar döneminde; 5 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli II Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(3.Yıl) = 5. Yarıyıl güz döneminde;    5 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli III Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(3.Yıl) = 6. Yarıyıl bahar döneminde; 5 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli IV Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(4.Yıl) = 7. Yarıyıl güz döneminde;    3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli V Havuzuna 3 Adet Seçmeli Ders

(4.Yıl) = 8. Yarıyıl bahar döneminde; 3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli VI Havuzuna 3 Adet Seçmeli Ders

 

Alan Dersleri Belirleme Başvurusu 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top