Lisans Programı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puanı alarak başarılı olan adaylar içerisinden tercihte bulunanlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) Sınavında başarılı adaylar içerisinden tercihte bulunanlar ve dikey geçiş, kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında bölümümüzün I. öğretim programına öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir. ÖSYM sınavları neticesinde bölümümüzün I. öğretim programına yılda ortalama 92 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca protokol anlaşması bulunan diğer üniversitelerin öğrencileri geçici öğrenci statüsünde ve belirli sürelerle sınırlı olmak üzere Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında bölümümüzde öğrenim görmek üzere kabul edilmektedir.

Psikoloji Bölümü Lisans Programında I. (gündüz) öğretim programı yürütülmektedir.

Psikoloji Bölümü Lisans Programının normal eğitim öğretim süresi sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. (Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi hariç)

Psikoloji Bölümü Lisans Programının eğitim öğretim dili %70 Türkçe, %30 İngilizce' dir. Bölümümüze yeni kayıtlanan öğrenciler bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine alınmaktadırlar. İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilmektedir.

Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında yeterli koşulları sağlayan öğrencilerimiz, protokol anlaşmalı yurt içi ve dışı üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görebilmektedirler.

2015 yılı ve sonrasında Psikoloji Bölümü Lisans Programına kayıtlanan öğrencinin öğrenim sürecine başlayabilmesi için İngilizce hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlaması, mezun olabilmesi için ise öğretim planımızdaki 146 AKTS değerindeki 32 zorunlu ders ve 94 AKTS değerinde seçmeli dersle birlikte toplamda 240 AKTS’den oluşan derslere kayıtlanarak başarılı olması, 240 AKTS’lik ders yükünün en az 72 AKTS’nin İngilizce derslerden oluşması, kayıtlandığı derslerinde akademik yetersizlik (FD, FF) veya devamsızlık (I, NA) notunun bulunmaması ve eğitim öğretim sürecinin bitiminde genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) asgari 2.00 seviyesinde olması gerekmektedir. Genel öğretim planımızdaki seçmeli dersler havuzunda 83 adet seçmeli ders bulunmaktadır.

Bölümümüzün I. öğretim programından mezun olan öğrenciler Psikoloji Bölümü Lisans Programı diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için gerekli derslerini tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilmektedirler. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye herhangi bir unvan verilmez.

Psikoloji Bölümü Lisans programı mezunları Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir. Son zamanlarda bazı psikologların özel olarak iş yeri açtıkları da gözlenmektedir. Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilir. Halen rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

2015 yılı ve sonraki yıllarda Bölümümüze kayıtlanan öğrenciler “2015 Bologna ECTS Uyumlu Psikoloji Bölümü Müfredatı” na bağlı olarak eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedirler. Bu müfredata tabi öğrencilerin ders kayıtları sürecinde alabilecekleri maksimum oran dersin ECTS’ si olarak belirlenmiş olup, not ortalamaları (YANO* – GANO** ) dersin ECTS oranı esas alınarak hesaplanmaktadır.

*   YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması / ** GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması

 

Eğitim Öğretim Yarıyıllarına Göre Ders Dağılımları

2015 yılı ve sonrasında Psikoloji Bölümü Lisans Programına kayıtlanan öğrencilerin 1. Yarıyıldan başlayarak 8. Yarıyılın sonuna kadar aşağıda belirtilen zorunlu ders adetlerini tamamlamaları ve seçmeli ders havuzlarını İngilizce AKTS yükü koşuluna bağlı kalarak yukarıda belirtilen AKTS değerince doldurmaları ve kayıtlandıkları tüm derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir. Aşağıda örnek bir dağılım gösterilmiştir;

1 Yıl Süreli Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı Eğitimi

(1.Yıl) = 1. Yarıyıl güz döneminde;    7 Adet Zorunlu Ders

(1.Yıl) = 2. Yarıyıl bahar döneminde; 7 Adet Zorunlu Ders

(2.Yıl) = 3. Yarıyıl güz döneminde;    6 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli I Havuzuna 1 Adet Türkçe Seçmeli Ders (3 ECTS’lik)

(2.Yıl) = 4. Yarıyıl bahar döneminde; 5 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli II Havuzuna 2 Adet Türkçe Seçmeli Ders (4 ECTS’lik)

(3.Yıl) =5. Yarıyıl güz döneminde; 3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli III Havuzuna 1 Adet Türkçe, 2 Adet İngilizce Seçmeli Ders (5 ECTS’lik)

(3.Yıl) =6. Yarıyıl bahar döneminde; 2 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli IV Havuzuna 1 Adet Türkçe, 3 Adet İngilizce Seçmeli Ders ( 5 ECTS’lik )

(4.Yıl) =7. Yarıyıl güz döneminde; 1 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli V Havuzuna 4 Adet İngilizce Seçmeli Ders (6 ECTS’lik)

(4.Yıl) =8. Yarıyıl bahar döneminde; 1 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli VI Havuzuna 4 Adet İngilizce Seçmeli Ders (6 ECTS’lik)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top