Lisans Programı

MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puanı alarak başarılı olan adaylar içerisinden tercihte bulunanlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) Sınavında başarılı adaylar içerisinden tercihte bulunanlar ve dikey geçiş, kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında Bölümümüzün I. öğretim programına öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir. ÖSYM sınavları neticesinde bölümümüzün I. öğretim programına yılda ortalama 65 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca protokol anlaşması bulunan diğer üniversitelerin öğrencileri geçici öğrenci statüsünde ve belirli sürelerle sınırlı olmak üzere Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında Bölümümüzde öğrenim görmek üzere kabul edilmektedir.

Matematik Bölümü Lisans Programında I. (gündüz) öğretim programı yürütülmektedir. 

Matematik Bölümü Lisans Programının normal eğitim öğretim süresi sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. (Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi hariç)

Matematik Bölümü Lisans Programının eğitim öğretim dili %100 İngilizce' dir. Bölümümüze yeni kayıtlanan öğrenciler bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine alınmaktadırlar. İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilmektedir.

Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında yeterli koşulları sağlayan öğrencilerimiz, protokol anlaşmalı yurt içi ve dışı üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görebilmektedirler.

2013 yılı ve sonrasında Matematik Bölümü Lisans Programına kayıtlanan öğrencinin öğrenim sürecine başlayabilmesi için ingilizce hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlaması, mezun olabilmesi için ise öğretim planımızdaki 34’ ü zorunlu ve 12’ si seçmeli olmak üzere toplamda 240 ECTS’ den oluşan 46 adet dersine kayıtlanarak başarılı olması, kayıtlandığı derslerinde akademik yetersizlik (FD, FF) veya devamsızlık (I, NA) notunun bulunmaması ve eğitim öğretim sürecinin bitiminde genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) asgari 2.00 seviyesinde olması gerekmektedir. Genel öğretim planımızdaki seçmeli dersler havuzunda 48 adet seçmeli ders bulunmaktadır.

Bölümümüzün I. öğretim programından mezun olan öğrenciler Matematik Bölümü Lisans Programı diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için gerekli derslerini tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilmektedirler. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye herhangi bir unvan verilmez.

Matematik Bölümü mezunları, astronomi ve uzay bilimleri, istatistik, araştırma teknikleri alanlarında Bakanlıkça yeterli sayılacak düzeyde dersler aldıklarını kanıtladıkları takdirde, bu derslerin öğretmenliğine de atanabilmektedirler. Matematik eğitimi, sayılarla akıl yürütme bilgi ve becerisini ve bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli bir takım bilgi ve yeteneği kazandırdığından bazı matematikçiler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kamu kurumlarında ya da özel kuruluşlarda Bilgisayar Programcısı, Kontrolör, Aktüerya Uzmanı, Hesap Uzmanı olarak da çalışmaktadırlar. Bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde bankacılık sektöründe de birçok matematikçi görev almaktadır.

2013 yılı ve sonraki yıllarda Bölümümüze kayıtlanan öğrenciler “2013 Bologna ECTS Uyumlu Matematik Bölümü Müfredatı” na bağlı olarak eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedirler. Bu müfredata tabi öğrencilerin ders kayıtları sürecinde alabilecekleri maksimum oran dersin ECTS’ si olarak belirlenmiş olup, not ortalamaları (YANO* – GANO** ) dersin ECTS oranı esas alınarak hesaplanmaktadır.

*   YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması / ** GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması

 

Eğitim Öğretim Yarıyıllarına Göre Ders Dağılımları

2013 yılı ve sonrasında Matematik Bölümü Lisans Programına kayıtlanan öğrencilerin 1. Yarıyıldan başlayarak 8. Yarıyılın sonuna kadar aşağıda belirtilen zorunlu ders adetlerini tamamlamaları ve seçmeli ders havuzlarını belirtilen koşullara bağlı kalarak, belirtilen seçmeli ders adetlerince doldurmaları ve kayıtlandıkları tüm derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir;

1 Yıl Süreli Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı Eğitimi

(1.Yıl) = 1. Yarıyıl güz döneminde;    6 Adet Zorunlu Ders

(1.Yıl) = 2. Yarıyıl bahar döneminde; 6 Adet Zorunlu Ders

(2.Yıl) = 3. Yarıyıl güz döneminde; 5 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli I Havuzuna 1 Adet Seçmeli Ders

(2.Yıl) = 4. Yarıyıl bahar döneminde; 5 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli II Havuzuna 1 Adet Seçmeli Ders

(3.Yıl) = 5. Yarıyıl güz döneminde;   3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli III Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(3.Yıl) = 6. Yarıyıl bahar döneminde; 3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli IV Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(4.Yıl) = 7. Yarıyıl güz döneminde;    3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli V Havuzuna 3 Adet Seçmeli Ders

(4.Yıl) = 8. Yarıyıl bahar döneminde;  3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli VI Havuzuna 3 Adet Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top