Lisans Programı

KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puanı alarak başarılı olan adaylar içerisinden tercihte bulunanlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) Sınavında başarılı adaylar içerisinden tercihte bulunanlar ve dikey geçiş, kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında Bölümümüzün I. öğretim programına öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir. ÖSYM sınavları neticesinde bölümümüzün I. öğretim programına yılda ortalama 40 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca protokol anlaşması bulunan diğer üniversitelerin öğrencileri geçici öğrenci statüsünde ve belirli sürelerle sınırlı olmak üzere Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında Bölümümüzde öğrenim görmek üzere kabul edilmektedir.

Kimya Bölümü Lisans Programında I. (gündüz) öğretim programı yürütülmektedir. 

Kimya Bölümü Lisans Programının normal eğitim öğretim süresi sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. (Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi hariç)

Kimya Bölümü Lisans Programının eğitim öğretim dili %100 İngilizce' dir. Bölümümüze yeni kayıtlanan öğrenciler bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine alınmaktadırlar. İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilmektedir.

Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında yeterli koşulları sağlayan öğrencilerimiz, protokol anlaşmalı yurt içi ve dışı üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görebilmektedirler.

2013 yılı ve sonrasında Kimya Bölümü Lisans Programına kayıtlanan öğrencinin öğrenim sürecine başlayabilmesi için ingilizce hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlaması, mezun olabilmesi için ise öğretim planımızdaki 36’ sı zorunlu ve 14’ ü seçmeli olmak üzere toplamda 240 ECTS’ den oluşan 50 adet dersine kayıtlanarak başarılı olması, kayıtlandığı derslerinde akademik yetersizlik (FD, FF) veya devamsızlık (I, NA) notunun bulunmaması ve eğitim öğretim sürecinin bitiminde genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) asgari 2.00 seviyesinde olması gerekmektedir. Genel öğretim planımızdaki seçmeli dersler havuzunda 49 adet seçmeli ders bulunmaktadır.

Bölümümüzün I. öğretim programından mezun olan öğrenciler Kimya Bölümü Lisans Programı diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için gerekli derslerini tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilmektedirler. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye herhangi bir unvan verilmez.

Kimya teknikeri, kimyasal madde üreten fabrika ve atölyelerde, alet ve makineleri çalıştırma, ürünlerin kalitesini kontrol etme gibi görevlerin yürütülmesinde mühendis ile laborant ve işçi arasında köprü işlevi görür. Kimya Bölümü mezunları kimyasal üretim tesislerinde, sağlık merkezlerinde, çevre ve halk sağlığı araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında görev alırlar.

2013 yılı ve sonraki yıllarda Bölümümüze kayıtlanan öğrenciler “2013 Bologna ECTS Uyumlu Kimya Bölümü Müfredatı” na bağlı olarak eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedirler. Bu müfredata tabi öğrencilerin ders kayıtları sürecinde alabilecekleri maksimum oran dersin ECTS’ si olarak belirlenmiş olup, not ortalamaları (YANO* – GANO** ) dersin ECTS oranı esas alınarak hesaplanmaktadır.

*   YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması / ** GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması

 

Eğitim Öğretim Yarıyıllarına Göre Ders Dağılımları

2013 yılı ve sonrasında Kimya Bölümü Lisans Programına kayıtlanan öğrencilerin 1. Yarıyıldan başlayarak 8. Yarıyılın sonuna kadar aşağıda belirtilen zorunlu ders adetlerini tamamlamaları ve seçmeli ders havuzlarını belirtilen koşullara bağlı kalarak, belirtilen seçmeli ders adetlerince doldurmaları ve kayıtlandıkları tüm derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir;

 

1 Yıl Süreli Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı Eğitimi

(1.Yıl) = 1. Yarıyıl güz döneminde;    7 Adet Zorunlu Ders

(1.Yıl) = 2. Yarıyıl bahar döneminde; 7 Adet Zorunlu Ders

(2.Yıl) = 3. Yarıyıl güz döneminde;    4 Adet Zorunlu Ders ve Elective I Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(2.Yıl) = 4. Yarıyıl bahar döneminde; 4 Adet Zorunlu Ders ve Elective II Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(3.Yıl) = 5. Yarıyıl güz döneminde;    4 Adet Zorunlu Ders ve Elective III Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(3.Yıl) = 6. Yarıyıl bahar döneminde; 4 Adet Zorunlu Ders ve Elective IV Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(4.Yıl) = 7. Yarıyıl güz döneminde;    4 Adet Zorunlu Ders ve Elective V Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(4.Yıl) = 8. Yarıyıl bahar döneminde;  2 Adet Zorunlu Ders ve Elective VI Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top