Lisans Programı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puanı alarak başarılı olan adaylar içerisinden tercihte bulunanlar, Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) Sınavında başarılı adaylar içerisinden tercihte bulunanlar ve dikey geçiş, kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında Bölümümüzün I. öğretim programına öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir. ÖSYM sınavları neticesinde bölümümüzün I. öğretim programına yılda ortalama 40 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca protokol anlaşması bulunan diğer üniversitelerin öğrencileri geçici öğrenci statüsünde ve belirli sürelerle sınırlı olmak üzere Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında Bölümümüzde öğrenim görmek üzere kabul edilmektedir.

Biyoloji Bölümü Lisans Programında I. (gündüz) öğretim programı yürütülmektedir. 

Biyoloji Bölümü Lisans Programının normal eğitim öğretim süresi sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. (Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi hariç)

Biyoloji Bölümü Lisans Programının eğitim öğretim dili %100 İngilizce' dir. Bölümümüze yeni kayıtlanan öğrenciler bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine alınmaktadırlar. İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilmektedir.

Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında yeterli koşulları sağlayan öğrencilerimiz, protokol anlaşmalı yurt içi ve dışı üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görebilmektedirler.

Öğrencinin Biyoloji Bölümü Lisans Programındaki öğrenim sürecine başlayabilmesi için ingilizce hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlaması, mezun olabilmesi için ise öğretim planımızdaki 30’ u zorunlu ve 12’ si seçmeli olmak üzere toplamda 240 ECTS’ den oluşan 42 adet dersine kayıtlanarak başarılı olması, kayıtlandığı derslerinde akademik yetersizlik (FD, FF) veya devamsızlık (I, NA) notunun bulunmaması ve eğitim öğretim sürecinin bitiminde genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) asgari 2.00 seviyesinde olması gerekmektedir. Genel öğretim planımızdaki seçmeli dersler havuzunda 86 adet seçmeli ders bulunmaktadır.

Bölümümüzün I. öğretim programından mezun olan öğrenciler Biyoloji Bölümü Lisans Programı diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için gerekli derslerini tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilmektedirler. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye herhangi bir unvan verilmez.

Biyoloji Bölümü mezunlarının iş imkânı bulabileceği birçok devlet kurumu veya özel firma bulunmaktadır. Çalışabilecekleri iş alanları geniştir; ancak iş alanları geniş de olsa iş bulma imkânları kısıtlı sayılmaktadır. Çünkü biyoloji alanında KPSS’den az alım yapılmaktadır, bu nedenle de birçok bölüme göre KPSS taban puanları yüksektir. Mezunlar birçok devlet kurumunda KPSS yolu ile görev alabilir. Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde faaliyet gösteren laboratuvarlarda biyolog olarak görev alabilirler. Gıda firmalarında, ilaç sektöründe, arıtma tesislerinde, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile bunlara bağlı kuruluşlarda veya biyoloji alanı ile ilgili diğer özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilirler. Yine bu bölümden mezun olan öğrencilerin birçoğu ALES ve YDS gibi akademik sınavlara katılarak yüksek lisans ve doktora eğitimleri alıp üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev yapabilmektedirler.

2013 yılı ve sonraki yıllarda Bölümümüze kayıtlanan öğrenciler “2013 Bologna ECTS Uyumlu Biyoloji Bölümü Müfredatı” na bağlı olarak eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedirler. Bu müfredata tabi öğrencilerin ders kayıtları sürecinde alabilecekleri maksimum oran dersin ECTS’ si olarak belirlenmiş olup, not ortalamaları (YANO* – GANO** ) dersin ECTS oranı esas alınarak hesaplanmaktadır.

*   YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması / ** GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması

 

Eğitim Öğretim Yarıyıllarına Göre Ders Dağılımları

Biyoloji Bölümü Lisans Programı öğrencilerinin 1. Yarıyıldan başlayarak 8. Yarıyılın sonuna kadar aşağıda belirtilen zorunlu ders adetlerini tamamlamaları ve seçmeli ders havuzlarını belirtilen koşullara bağlı kalarak, belirtilen seçmeli ders adetlerince doldurmaları ve kayıtlandıkları tüm derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir;

1 Yıl Süreli Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı Eğitimi

(1.Yıl) = 1. Yarıyıl güz döneminde;    6 Adet Zorunlu Ders

(1.Yıl) = 2. Yarıyıl bahar döneminde; 6 Adet Zorunlu Ders

(2.Yıl) = 3. Yarıyıl güz döneminde;    5 Adet Zorunlu Ders 

(2.Yıl) = 4. Yarıyıl bahar döneminde; 5 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli Havuzuna 1 Adet Seçmeli Ders

(3.Yıl) = 5. Yarıyıl güz döneminde;    3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli I Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(3.Yıl) = 6. Yarıyıl bahar döneminde; 3 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli II Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders

(4.Yıl) = 7. Yarıyıl güz döneminde;    1 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli III Havuzuna 3 Adet Seçmeli Ders

(4.Yıl) = 8. Yarıyıl bahar döneminde; 1 Adet Zorunlu Ders ve Seçmeli IV Havuzuna 4 Adet Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top