Lisans Programı

FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

Fizik Bölümü Lisans Programında I. (gündüz) öğretim programı yürütülmektedir. 

Fizik Bölümü Lisans Programının normal eğitim öğretim süresi sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. (Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi hariç)

Fizik Bölümü Lisans Programının eğitim öğretim dili %100 İngilizce' dir. Bölümümüze yeni kayıtlanan öğrenciler bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine alınmaktadırlar. İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puanı alarak başarılı olan adaylar içerisinden tercihte bulunanlar, yabancı uyruklu öğrencilerden tercihte bulunanlar, dikey geçiş, kurum içi yatay geçiş, kurumlararası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kapsamında Bölümümüzün I. öğretim programına öğrenci kabulü gerçekleştirilmektedir. ÖSYM sınavları neticesinde bölümümüzün I. öğretim programına yılda ortalama 25 öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca protokol anlaşması bulunan diğer üniversitelerin öğrencileri geçici öğrenci statüsünde ve belirli sürelerle sınırlı olmak üzere Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında Bölümümüzde öğrenim görmek üzere kabul edilmektedir.

Farabi / Mevlana / Erasmus değişim programı kapsamında yeterli koşulları sağlayan öğrencilerimiz, protokol anlaşmalı yurt içi ve dışı üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görebilmektedirler.

Öğrencinin Fizik Bölümü Lisans Programındaki öğrenim sürecine başlayabilmesi için ingilizce hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlaması, mezun olabilmesi için ise öğretim planımızdaki 36’ sı zorunlu ve 12’ si seçmeli olmak üzere toplamda 240 ECTS’ den oluşan 48 adet dersine kayıtlanarak başarılı olması, kayıtlandığı derslerinde akademik yetersizlik (FD, FF) veya devamsızlık (I, NA) notunun bulunmaması ve eğitim öğretim sürecinin bitiminde genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) asgari 2.00 seviyesinde olması gerekmektedir. Genel öğretim planımızdaki seçmeli dersler havuzunda 39 adet seçmeli ders bulunmaktadır.

Bölümümüzün I. öğretim programından mezun olan öğrenciler "Fizik Bölümü Lisans Programı" diploması almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için gerekli derslerini tamamlayan ve mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilmektedirler. Mezuniyete hak kazanan öğrenciye herhangi bir unvan verilmez.

Ülkemizde endüstri, henüz fizik alanındaki temel araştırmaları destekleyecek kadar gelişmediğinden fizikçilerin özel sektörde çalışmaları söz konusu değildir. Fizik Bölümü Lisans Programı mezunları içerisinden Fizik öğretmeni olmak isteyenler pedagojik formasyon eğitimi alarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışabilirler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuvarlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çeşitli kuruluşlarında araştırıcı olarak iş bulabilirler, Aselsan, PTT, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler. Bir temel bilim olarak fiziğin, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde önemli bir yeri vardır. Ülkemizde ortaöğretimde fizik öğretmeni açığı büyüktür. Açılmakta olan ve açılacak üniversitelerin fizik alanında yetişmiş elemanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir fizikçi ülkemizde bugün ve gelecekte daima aranan bir eleman durumundadır.

2013 yılı ve sonraki yıllarda Bölümümüze kayıtlanan öğrenciler “2013 Bologna ECTS Uyumlu Fizik Bölümü Müfredatı” na bağlı olarak eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmektedirler. Bu müfredata tabi öğrencilerin ders kayıtları sürecinde alabilecekleri maksimum oran dersin ECTS’ si olarak belirlenmiş olup, not ortalamaları (YANO* – GANO** ) dersin ECTS oranı esas alınarak hesaplanmaktadır.

*   YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması / ** GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması

 

Eğitim Öğretim Yarıyıllarına Göre Ders Dağılımları

Fizik Bölümü Lisans Programı öğrencilerinin 1. Yarıyıldan başlayarak 8. Yarıyılın sonuna kadar aşağıda belirtilen zorunlu ders adetlerini tamamlamaları ve seçmeli ders havuzlarını belirtilen koşullara bağlı kalarak, belirtilen seçmeli ders adetlerince doldurmaları ve kayıtlandıkları tüm derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir;

1 Yıl Süreli Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı Eğitimi

(1.Yıl) = 1. Yarıyıl güz döneminde;    6 Adet Zorunlu Ders ve Elective I Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders (3 ECTS’lik)

(1.Yıl) = 2. Yarıyıl bahar döneminde; 6 Adet Zorunlu Ders ve Elective II Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders (3 ECTS’lik)

(2.Yıl) = 3. Yarıyıl güz döneminde;    6 Adet Zorunlu Ders 

(2.Yıl) = 4. Yarıyıl bahar döneminde; 5 Adet Zorunlu Ders ve Elective III Havuzuna 1 Adet Seçmeli Ders (5 ECTS’lik)

(3.Yıl) = 5. Yarıyıl güz döneminde;    5 Adet Zorunlu Ders ve Elective IV Havuzuna 1 Adet Seçmeli Ders (5 ECTS’lik)

(3.Yıl) = 6. Yarıyıl bahar döneminde; 4 Adet Zorunlu Ders ve Elective V Havuzuna 1 Adet Seçmeli Ders (5 ECTS’lik)

(4.Yıl) = 7. Yarıyıl güz döneminde;    3 Adet Zorunlu Ders ve Elective VI Havuzuna 2 Adet Seçmeli Ders (7 ECTS’lik)

(4.Yıl) = 8. Yarıyıl bahar döneminde;  1 Adet Zorunlu Ders ve Elective VII Havuzuna 3 Adet Seçmeli Ders (8 ECTS’lik)

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top