Akademik Kadro

 TARİH BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU 
         
 ESKİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI
    Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ
Eskiçağ Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1271
ortac_mibu.edu.tr 
 
         
 ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Ahmet OCAK
Ortaçağ Tarihi
Tarih Bölümü Başkanı / Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1283
ocak_aibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Tülay METİN
Ortaçağ Tarihi
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1268
koyuncuoglu_tibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Sinan SAÇAR
Ortaçağ Tarihi
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üyesi / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Katip Üyesi / Staj Komisyonu Yedek Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1293
sinansacaribu.edu.tr
 
         
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Nuray ÖZDEMİR TİRYAKİ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı / Staj Komisyonu Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1273
ozdemir_nibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Ömer METİN
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1281
metin_oibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Arda BAŞ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Staj Komisyonu Yedek Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1278
arda.basibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah LÜLECİ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Tarih Bölümü Başkanı Yardımcısı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1279
abdullahluleciibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Murat HATİP
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üyesi / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Katip Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1293
murathatipibu.edu.tr
 
         
 YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Levent DÜZCÜ
Yakınçağ Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1327
leventduzcuibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Cemal SEZER
Yakınçağ Tarihi
Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1326
sezer_cibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Mehmet SÜME
Yakınçağ Tarihi
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1347
sume_mibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOLAK
Yakınçağ Tarihi
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1327
mehmetsolakibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Dr. Eylem TEKEMEN ALTINDAŞ
Yakınçağ Tarihi
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Katip Üyesi / Staj Komisyonu Asıl Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 2310
tekemen_eibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Dr. Şaban DEMİR
Yakınçağ Tarihi
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üyesi / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Katip Üyesi / Staj Komisyonu Yedek Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1293
sabandemiribu.edu.tr
 
         
 YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Bahattin GENCAL
Yeniçağ Tarihi
Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1320
bahattingencalibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Galip ÇAĞ
Yeniçağ Tarihi
Staj Komisyonu Asıl Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1278
galipcagibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Şevket Şahin ÖZEN
Yeniçağ Tarihi
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üyesi / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Katip Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1293
sevketsahinozenibu.edu.tr
 
         
         
         
         
         
         

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top