Akademik Kadro

KİMYA BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU
         
ANALİTİK KİMYA ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Serpil YENİSOY KARAKAŞ
Analitik Kimya
Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1248 / 2718 / 1361
yenisoykarakas_sibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Dr. Akın SAĞIRLI
Analitik Kimya
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 2716 / 2727 / 2730
sagirli_aibu.edu.tr
 
         
         
ANORGANİK KİMYA ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. İzzet MORKAN
Anorganik Kimya
Kimya Bölümü Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1246 / 2749
morkan_iibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Ayşe MORKAN
Anorganik Kimya
Anabilim Dalı Başkanı / Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üyesi / Staj Komisyonu Asıl Üyesi / Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1259 / 2728 / 1363
morkan_aibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Sevim DEMİRÖZÜ ŞENOL
Anorganik Kimya
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1250 / 2725 / 1360
demirozu_sibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan BUDAK
Anorganik Kimya
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üyesi / Staj Komisyonu Asıl Üyesi / Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1251 / 2722
erhanibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Dr. Seda KARABOĞA
Anorganik Kimya
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 2749 / 2716
tanyildizi_sibu.edu.tr
 
         
         
BİYOKİMYA ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Azra BOZCAARMUTLU
Biyokimya
Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1247 / 2733
bozcaarmutlu_aibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Ercan Selçuk ÜNLÜ
Biyokimya
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1362 / 2719
esunluibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Dr. Canan SAPMAZ
Biyokimya
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 2717 / 1911
sapmaz_cibu.edu.tr
 
         
         
FİZİKOKİMYA ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Sedat ÇETİN
Fizikokimya
Anabilim Dalı Başkanı / Dekan Yardımcısı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1261 / 2731
cetin_sibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Erol AKPINAR
Fizikokimya
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1256 / 2309 / 2253
akpinar_eibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Berna OLUTAŞ
Fizikokimya
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1252 / 2702
olutas_eibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Dr. Elif ÖZLÜ
Fizikokimya
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 2739
bayindir_eibu.edu.tr
 
         
         
ORGANİK KİMYA ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Yaşar DÜRÜST
Organik Kimya
Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1243 / 2727 / 2730
yasardurustibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Özdemir ÖZARSLAN
Organik Kimya
Kimya Bölümü Başkanı Yardımcısı / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üyesi / Staj Komisyonu Asıl Üyesi / Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1253 / 2726
ozarslan_oibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Fazilet Devrim ÖZDEMİRHAN
Organik Kimya
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1255 / 1322
ozdemirhan_dibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Cevher ALTUĞ
Organik Kimya
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1258 / 2727 / 2740 / 8702
altug_cibu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Muhammet YILDIRIM
Organik Kimya
Uluslararası İlişkiler Fakülte Koordinatörü
+9 0374 254 1000 İçhat: 1260 / 2730 / 4493 / 2307
muhammetyildirimibu.edu.tr
 
         
    Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Öznur DEMİR ORDU
Organik Kimya
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1257 / 2736
demirorduibu.edu.tr
 
         
         
         
         
         
         

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top