Akademik Kadro

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU
         
BOTANİK ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi         
Prof. Dr. Ekrem GÜREL
Botanik
Dekan V. / Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1220
gurel_eibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi       
Prof. Dr. Arzu TÜRKER
Botanik
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1238 / 2712
turker_aibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. İsmail EKER
Botanik 
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1336 / 2704 / 4490
ismailekeribu.edu.tr
 
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Songül GÜREL
Botanik
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1350 / 2711
songul.gurelibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Günce ŞAHİN
Botanik 
Biyoloji Bölümü Başkanı Yardımcısı / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Yedek Üyesi / Staj Komisyonu Yedek Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 2715 / 2711
sahin_g1ibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Nursel İKİNCİ
Botanik
Staj Komisyonu Asıl Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1235
ikinci_nibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Özge KAYA
Botanik
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Yedek Üyesi / Laboratuvar Komisyonu Asıl Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1330
kaya_oibu.edu.tr
         
         
GENEL BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi  
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN
Genel Biyoloji
Anabilim Dalı Başkanı / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Başkanı / Staj Komisyonu Başkanı 
+9 0374 254 1000 İçhat: 1237 / 2744
bozdogan_oibu.edu.tr
         
 

Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi

Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Genel Biyoloji
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1221
mustafayamanibu.edu.tr

         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ
Genel Biyoloji
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1232 / 2703
pehlivan_fibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Murat TELLİ
Genel Biyoloji
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1218
tellimibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Dr. Gülgez Gökçe YILDIZ
Genel Biyoloji
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1340
gulgez_gibu.edu.tr
         
         
HİDROBİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Hakan TÜRKER
Hidrobiyoloji 
Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1223 / 2743
h_turkeribu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Muzaffer DÜGEL
Hidrobiyoloji
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üyesi / Staj Komisyonu Asıl Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1222 / 2705
dugel_mibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU
Hidrobiyoloji
Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü
+9 0374 254 1000 İçhat: 1226 / 2705
kulkoyluoglu_oibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Doç. Dr. Mehmet YAVUZATMACA
Hidrobiyoloji
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Yedek Üyesi / Laboratuvar Komisyonu Yedek Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1348 / 2714
yavuzatmaca_mibu.edu.tr
         
         
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Emel USLU
Moleküler Biyoloji 
Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1224 / 2710
uslu_eibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Moleküler Biyoloji 
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1239 / 2746 / 2765
yurdugul_sibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Seza ARSLAN
Moleküler Biyoloji 
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1214 / 1236
arslan_s3ibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ
Moleküler Biyoloji 
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1234 / 2704
nzencirciibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Moleküler Biyoloji 
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1203 / 1225 / 2742
ozturk_m1ibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÇELEN
Moleküler Biyoloji 
---
+9 0374 254 1000 İçhat: 1319 / 2747
celen_eibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Dr. Fatma ÖZDEMİR
Moleküler Biyoloji 
Laboratuvar Komisyonu Asıl Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1214 / 2739
ozkardes_fibu.edu.tr
         
         
ZOOLOJİ ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Serap MUTUN
Zooloji
Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1355 / 2741 / 2711
smutunibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Zooloji
Biyoloji Bölümü Başkanı / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Yedek Üyesi / Staj Komisyonu Yedek Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1233 / 2706
unal_mibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Arş. Gör. Dr. Serdar DİNÇ
Zooloji
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üyesi / Laboratuvar Komisyonu Yedek Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 2714 / 2741
dinc_sibu.edu.tr
         
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Öğr. Gör. Dr. Cansu ÖNAL
---
Laboratuvar Komisyonu Asıl Üyesi
+9 0374 254 1000 İçhat: 1330 / 2711 / 2742
onal_cibu.edu.tr
 
         
         
         
         
         

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top