Yönetim

       
  ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ YÖNETİM KADROSU / İDARİ BİRİMİ
     
  Unvan / Ad Soyad
Görev
Ana Bilim Dalı 
Telefon 
E-Posta 
Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ
Arkeoloji Bölüm Başkanı V.
Klasik Arkeoloji
+90 374 254 1000 İçhat: 1271
ortac_mibu.edu.tr
       
  Unvan / Ad Soyad 
Görev 
Ana Bilim Dalı 
Telefon 
E-Posta 
--------
Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı
--------
+90 374 254 1000 İçhat:
--------
       
  Unvan / Ad Soyad 
Görev 
Ana Bilim Dalı 
Telefon 
E-Posta 
--------
Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı
--------
+90 374 254 1000 İçhat:
--------
       
  Unvan / Ad Soyad
Görev
Kadrosu 
Telefon 
E-Posta 
Bilg. İşl. Numan ATEŞ
Arkeoloji Bölümü İdari Sekreteri
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
+90 374 254 1000 İçhat: 1217
numanatesibu.edu.tr
       
       
       
       
       
  BÖLÜM KURULU
     
  Unvan / Ad Soyad
Kurul Pozisyonu
İdari Görevi 
Telefon 
E-Posta 
Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ
Bölüm Kurulu Başkanı V.
Bölüm Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1271
ortac_mibu.edu.tr
       
  Unvan / Ad Soyad 
Kurul Pozisyonu 
İdari Görevi 
Telefon 
E-Posta 
Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ
Bölüm Kurulu Üyesi
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1271
ortac_mibu.edu.tr
       
       
       
       
       
       
       

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top