Yönetim

       
 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KADROSU / İDARİ BİRİMİ

     
  Unvanı / Adı Soyadı
İdari Görevi
Ana Bilim Dalı
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ
Arkeoloji Bölümü Başkanı
Klasik Arkeoloji
+9 0374 254 1000 İçhat: 1271
ortac_mibu.edu.tr
       
  Unvanı / Adı Soyadı
İdari Görevi
Ana Bilim Dalı
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
---
Arkeoloji Bölümü Başkanı Yardımcısı
---
+9 0374 254 1000 İçhat:
---
       
  Unvanı / Adı Soyadı
İdari Görevi
Ana Bilim Dalı
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
---
Arkeoloji Bölümü Başkanı Yardımcısı
---
+9 0374 254 1000 İçhat:
---
       
  Unvanı / Adı Soyadı
İdari Görevi
Bağlı Birimi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Bilg. İşl. Numan ATEŞ
Arkeoloji Bölümü İdari Sekreteri
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1217
numanatesibu.edu.tr
       
       
       
       
       
  BÖLÜM KURULU
     
  Unvanı / Adı Soyadı
Kurul Pozisyonu
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ
Bölüm Kurulu Başkanı
Bölüm Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1271
ortac_mibu.edu.tr
       
  Unvanı / Adı Soyadı
Kurul Pozisyonu
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ
Bölüm Kurulu Üyesi
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1271
ortac_mibu.edu.tr
       
       
       
       
       
       
       

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000(1201) Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top