Akademik Kadro

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU
         
ESKİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. İsmet Gülsel SEV
Eski Türk Dili
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı V. / Ana Bilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1231
sev_gibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Dr. Öğr. Üyesi Uluhan ÖZALAN
Eski Türk Dili
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1345
ozalan_uibu.edu.tr
 
         
         
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Dr. Öğr. Üyesi Bilge KAYA YİĞİT
Eski Türk Edebiyatı
Ana Bilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1227
kaya_bibu.edu.tr
 
         
         
TÜRK HALK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç. Dr. Serdar UĞURLU
Türk Halk Edebiyatı
TDE Bölümü Başkanı Yardımcısı / Ana Bilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1345
sugurluibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Meral OZAN
Türk Halk Edebiyatı
--- 
+90 374 254 1000 İçhat: 1228
ozan_mibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Dr. Öğr. Üyesi Reshide GÖZDAŞ
Türk Halk Edebiyatı
---
+90 374 254 1000 İçhat: ----
reshidegozdasibu.edu.tr
 
         
         
YENİ TÜRK DİLİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Erol ÖZTÜRK
Yeni Türk Dili
Ana Bilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1230
ozturkibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Mehmet KUTALMIŞ
Yeni Türk Dili
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1346
mkutalmisibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç. Dr. Ömer YAĞMUR
Yeni Türk Dili
Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü 
+90 374 254 1000 İçhat: 1359
yagmur_oibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Arş. Gör. Gülderen TOKMAK
Yeni Türk Dili
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Katip Üye /  Program Çizelgeleri Koordinatörü
+90 374 254 1000 İçhat: 1356
gulderentokmakibu.edu.tr
 
         
         
YENİ TÜRK EDEBİYATI ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç Dr. Nuran ÖZLÜK
Yeni Türk Edebiyatı
Ana Bilim Dalı Başkanı / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1357
nuranozlukibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta            
Dr. Öğr. Üyesi Metin AKYÜZ
Yeni Türk Edebiyatı
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üye / TDE Bölümü Başkanı Yardımcısı
+90 374 254 1000 İçhat: 1321
akyuz_mibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta                 
Dr. Öğr. Üyesi Hanife ÖZER
Yeni Türk Edebiyatı
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1218
ozer_hanibu.edu.tr
 
         
         
         
         
         
         
         
         

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top