Akademik Kadro

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU
         
KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI
  Unvanı / Adı Soyadı
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
İletişim Numarası
E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ
Klasik Arkeoloji
Arkeoloji Bölümü Başkanı / Anabilim Dalı Başkanı
+9 0374 254 1000 İçhat: 1271
ortac_mibu.edu.tr
 
         
         
         
         
         
         

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000(1201) Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top