Akademik Kadro

 TARİH BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU 
         
 ORTAÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Ahmet OCAK
Ortaçağ Tarihi
Tarih Bölüm Başkanı / Ana Bilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1283
ocak_aibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç. Dr. Tülay METİN
Ortaçağ Tarihi
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1268
koyuncuoglu_tibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Arş. Gör. Sinan SAÇAR
Ortaçağ Tarihi
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üye / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Katip Üye / Staj Komisyonu Yedek Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1293
sinansacaribu.edu.tr
 
         
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç. Dr. Nuray ÖZDEMİR TİRYAKİ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Ana Bilim Dalı Başkanı / Staj Komisyonu Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1273
ozdemir_nibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta 
Doç. Dr. Ömer METİN
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1281
metin_oibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç. Dr. Arda BAŞ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Staj Komisyonu Yedek Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1278
arda.basibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah LÜLECİ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Bölüm Başkanı Yardımcısı
+90 374 254 1000 İçhat: 1279
abdullahluleciibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Arş. Gör. Murat HATİP
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üye / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Katip Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1293
murathatipibu.edu.tr
 
         
 YAKINÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç. Dr. Levent DÜZCÜ
Yakınçağ Tarihi
Ana Bilim Dalı Başkanı / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1327
leventduzcuibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç. Dr. Cemal SEZER
Yakınçağ Tarihi
Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1339
sezer_cibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Arş. Gör. Dr. Eylem TEKEMEN ALTINDAŞ
Yakınçağ Tarihi
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Katip Üye / Staj Komisyonu Asıl Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 2310
tekemen_eibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Arş. Gör. Şaban DEMİR
Yakınçağ Tarihi
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üye / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Katip Üye / Staj Komisyonu Yedek Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1293
sabandemiribu.edu.tr
 
         
 YENİÇAĞ TARİHİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç. Dr. Mehmet SÜME
Yeniçağ Tarihi
Ana Bilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1347
sume_mibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Doç. Dr. Bahattin GENCAL
Yeniçağ Tarihi
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1320
bahattingencalibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Dr. Öğr. Üyesi Galip ÇAĞ
Yeniçağ Tarihi
Staj Komisyonu Asıl Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1278
galipcagibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Arş. Gör. Şevket Şahin ÖZEN
Yeniçağ Tarihi
Ders ve Sınav Programı Komisyonu Üye / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Katip Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1293
sevketsahinozenibu.edu.tr
 
         
         
         
         
         
         

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top