Akademik Kadro

FİZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU
         
ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Cabir TERZİOĞLU
Atom ve Molekül Fiziği
Anabilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1285
cabirterziogluibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Atom ve Molekül Fiziği
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1335 / 8750
yilmazibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Doç. Dr. Aliekber AKTAĞ
Atom ve Molekül Fiziği
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1269 / 8754
aktag_aibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Doç. Dr. Ferdi ALTINTAŞ
Atom ve Molekül Fiziği
Fizik Bölümü Başkan Yardımcısı
+90 374 254 1000 İçhat: 1269
ferdialtintasibu.edu.tr
 
         
         
GENEL FİZİK ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Hakan YETİŞ
Genel Fizik
Anabilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1284
yetis_hibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Naci SÜNEL
Genel Fizik
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1282
nsunelibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Osman GÖRÜR
Genel Fizik
Fizik Bölüm Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1288
osmangoruribu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. İbrahim BELENLİ
Genel Fizik
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1287
belenli_iibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Doç. Dr. Murat OLUTAŞ
Genel Fizik
Staj Komisyonu Asıl Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1334
olutas_mibu.edu.tr
 
         
KATIHAL FİZİĞİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Mustafa AKDOĞAN
Katıhal Fiziği
Anabilim Dalı Başkanı / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üye / Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü
+90 374 254 1000 İçhat: 1274
akdogan_mibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Resul ERYİĞİT
Katıhal Fiziği
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1275
eryigit_ribu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Ahmet VARİLCİ
Katıhal Fiziği
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1286
varilci_aibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Cihan PARLAK
Katıhal Fiziği
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üye / Staj Komisyonu Asıl Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1277
parlak_cibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi POLAT ALTINTAŞ
Katıhal Fiziği
Program Çizelgeleri Koordinatörü
+90 374 254 1000 İçhat: 2717
sevgialtintasibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Arş. Gör. Dr. Arzu KURT
Katıhal Fiziği
Staj Komisyonu Yedek Üye / Program Çizelgeleri Koordinatörü
+90 374 254 1000 İçhat: 2716
arzukurtibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Öğr. Gör. Nevin SOYLU KOÇ
Katıhal Fiziği
Program Çizelgeleri Koordinatörü
+90 374 254 1000 İçhat: 2717
nevinsoyluibu.edu.tr
 
         
         
MATEMATİKSEL FİZİK ANA BİLİM DALI 
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Hüseyin KARAÇALI
Matematiksel Fizik
Anabilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1280
karacali_hibu.edu.tr
 
         
         
NÜKLEER FİZİK ANA BİLİM DALI 
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Filiz KORKMAZ GÖRÜR
Nükleer Fizik
Anabilim Dalı Başkanı / Staj Komisyonu Yedek Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1272
filizkgoruribu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Doç. Dr. Nuray ER
Nükleer Fizik
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Asıl Üye
+90 374 254 1000 İçhat: 1276
nurayibu.edu.tr
 
         
         
YÜKSEK ENERJİ ve PLAZMA FİZİĞİ ANA BİLİM DALI 
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Haluk DENİZLİ
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
Anabilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1289
denizli_hibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Abdülkadir ŞENOL
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1290
senol_aibu.edu.tr
 
         
         
         
         
         
         

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top