Akademik Kadro

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADROSU
         
BOTANİK ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Ekrem GÜREL
Botanik
Anabilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1220
gurel_eibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Arzu TÜRKER
Botanik
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1238 / 2712
turker_aibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta   
Doç. Dr. İsmail EKER
Botanik 
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1336 / 2704 / 4490
ismailekeribu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç. Dr. Songül GÜREL
Botanik
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1350 / 2711
songul.gurelibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç. Dr. Günce ŞAHİN
Botanik 
Biyoloji Bölüm Başkanı Yardımcısı
+90 374 254 1000 İçhat: 2715 / 2711
sahin_g1ibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Nursel İKİNCİ
Botanik
Staj Komisyon Üyesi
+90 374 254 1000 İçhat: 1235
ikinci_nibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Arş. Gör. Özge KAYA
Botanik
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1330
kaya_oibu.edu.tr
 
         
         
GENEL BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi                     

Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN
Genel Biyoloji
Anabilim Dalı Başkanı / İntibak ve Eşdeğerlik Komisyon Başkanı / Staj Komisyon Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1237 / 2744
bozdogan_oibu.edu.tr
 
         
 

Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta

Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Genel Biyoloji
Dekan
+90 374 254 1000 İçhat: 1201
mustafayamanibu.edu.tr

 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Doç. Dr. Fatma PEHLİVAN KARAKAŞ
Genel Biyoloji
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1232 / 2703
pehlivan_fibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Dr. Öğr. Üyesi Murat TELLİ
Genel Biyoloji
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1218
tellimibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Arş. Gör. Dr. Yasin BAKIŞ
Genel Biyoloji
---
+90 374 254 1000 İçhat: 2714
bakis_yibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Arş. Gör. Dr. Gülgez Gökçe YILDIZ
Genel Biyoloji
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1340
gulgez_gibu.edu.tr
 
         
         
HİDROBİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Hakan TÜRKER
Hidrobiyoloji
Anabilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1223 / 2743
h_turkeribu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Muzaffer DÜGEL
Hidrobiyoloji
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyon Üyesi / Staj Komisyon Üyesi
+90 374 254 1000 İçhat: 1222 / 2705
dugel_mibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU
Hidrobiyoloji
Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü
+90 374 254 1000 İçhat: 1226 / 2705
kulkoyluoglu_oibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Arş. Gör. Dr. Mehmet YAVUZATMACA
Hidrobiyoloji
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1348 / 2714
yavuzatmaca_mibu.edu.tr
 
         
         
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Prof. Dr. Emel USLU
Moleküler Biyoloji 
Anabilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1224 / 2710
uslu_eibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL
Moleküler Biyoloji
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1239 / 2746 / 2765
yurdugul_sibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Seza ARSLAN
Moleküler Biyoloji
İntibak ve Eşdeğerlik Komisyonu Üyesi
+90 374 254 1000 İçhat: 1214 / 1236
arslan_s3ibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ
Moleküler Biyoloji
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1234 / 2704
nzencirciibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Moleküler Biyoloji
Dekan Yardımcısı
+90 374 254 1000 İçhat: 1203 / 1225 / 2742
ozturk_m1ibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÇELEN
Moleküler Biyoloji
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1319 / 2747
celen_eibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Arş. Gör. Dr. Fatma ÖZDEMİR
Moleküler Biyoloji
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1214 / 2739
ozkardes_fibu.edu.tr
 
         
         
ZOOLOJİ ANA BİLİM DALI
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL
Zooloji
Biyoloji Bölüm Başkanı / Anabilim Dalı Başkanı
+90 374 254 1000 İçhat: 1233 / 2706
unal_mibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Prof. Dr. Serap MUTUN
Zooloji
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1355 / 2741 / 2711
smutunibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta         
Arş. Gör. Dr. Serdar DİNÇ
Zooloji
---
+90 374 254 1000 İçhat: 2714 / 2741
dinc_sibu.edu.tr
 
         
  Unvan / Ad Soyad
Ana Bilim Dalı
İdari Görevi
Telefon
E-Posta
Öğr. Gör. Dr. Cansu ÖNAL
---
---
+90 374 254 1000 İçhat: 1330 / 2711 / 2742
onal_cibu.edu.tr
 
         
         
         
         
         

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top