Hide Main content block

FAKÜLTE DUYURULARI

BİLİME KATKILARIMIZ

Fakültemizin Biyoloji bölümü öğretim üyelerinden 
Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr.
Fakültemizin Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr.
Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr.
Fakültemizin Biyoloji Bölümü öğretim
Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Mezunlarımız

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top