Fakülte Kurulu

     
       FAKÜLTE KURULU  
     
  Fakülte Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17. Maddesine göre Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.
Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
(1) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
 
                       
                       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           Prof. Dr. Ekrem GÜREL      
                         Kurul Başkanı      
                               Dekan V.      
                       
                       
                       
                       
     
   
   
   
   
   
   
  Prof. Dr. Nusret ZENCİRCİ Prof. Dr. Cihan PARLAK Prof. Dr. İzzet MORKAN Prof. Dr. Harun KARSLI    
  Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi    
  Biyoloji Bölümü Başkanı Fizik Bölümü Başkanı Kimya Bölümü Başkanı Matematik Bölümü Başkanı    
                       
                       
                       
                       
   
   
   
   
   
   
   
  Prof. Dr. Ekrem GÜREL Prof. Dr. Emre Ş. DURAK Prof. Dr. Y. Mustafa KESKİN Prof. Dr. Ahmet OCAK Prof. Dr. İ.Gülsel SEV  
  Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi  
  İngiliz Dili ve Edeb. Blm. Başkanı V. Psikoloji Bölümü Başkanı V. Sosyoloji Bölümü Başkanı Tarih Bölümü Başkanı Türk Dili ve Edeb. Blm. Başkanı  
                       
                       
                       
                       
   
   
   
   
   
   
   
  Prof. Dr. Mustafa AKDOĞAN Prof. Dr. Haluk DENİZLİ Prof. Dr. Nahide KONAK Doç. Dr. Mehmet SÜME Doç. Dr. Sevim D. ŞENOL  
  Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi  
  Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Doçent Temsilcisi Doçent Temsilcisi  
                       
                       
                        
                       
                                   
   
   
   
   
   
   
    Dr. Öğr. Üyesi H. Erhan ALTIN   Okşan ARAL KILIÇ          
    Kurul Üyesi   Raportör          
    Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi   Fakülte Sekreteri          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top