Fakülte Kurulu

     
     FAKÜLTE KURULU  
  Fakülte Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17. Maddesine göre Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.
Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
(1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,
(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
 
                       
                       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
          Prof. Dr. Mustafa YAMAN      
                    Kurul Başkanı      
                          Dekan      
                       
                       
                       
                       
   
   
   
   
   
   
   
  Prof. Dr. Mustafa ÜNAL Prof. Dr. Osman GÖRÜR Prof. Dr. İzzet MORKAN Prof. Dr. Harun KARSLI Dr. Öğr. Üyesi Meral ORTAÇ  
  Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi  
  Biyoloji Bölüm Başkanı Fizik Bölüm Başkanı Kimya Bölüm Başkanı Matematik Bölüm Başkanı Arkeoloji Bölüm Başkanı V.  
                       
                       
                       
                       
   
   
   
   
   
   
   
  Prof. Dr. Hamit COŞKUN Prof. Dr. Y. Mustafa KESKİN Prof. Dr. Ahmet OCAK Prof. Dr. Meral OZAN Prof. Dr. Azra BOZCAARMUTLU  
  Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi  
  Psikoloji Bölüm Başkanı Sosyoloji Bölüm Başkanı Tarih Bölüm Başkanı Türk Dili ve Edeb. Blm. Başkanı V. Profesör Temsilcisi  
                       
                       
                       
                       
   
   
   
   
   
   
   
  Prof. Dr. Haluk DENİZLİ Prof. Dr. Osman GÖRÜR Doç. Dr. Muhammed YILDIRIM Doç. Dr. Ömer METİN  Dr. Öğr. Üyesi Arda BAŞ  
  Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi  
  Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Doçent Temsilcisi Doçent Temsilcisi Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi  
                       
                       
                        
                       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
          Okşan ARAL KILIÇ          
          Raportör          
          Fakülte Sekreteri          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top