Fakülte Kurulu

     
       FAKÜLTE KURULU  
     
  Fakülte Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17. Maddesine göre Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.
Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
(1) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
 
                       
                       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           Prof. Dr. Ekrem GÜREL      
                         Kurul Başkanı      
                               Dekan      
                       
                       
                       
   
   
   
   
   
   
   
  Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU Prof. Dr. Cihan PARLAK Prof. Dr. İzzet MORKAN Prof. Dr. Harun KARSLI Prof. Dr. Ali GÜNEŞ   
  Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi   
  Biyoloji Bölümü Başkanı Fizik Bölümü Başkanı Kimya Bölümü Başkanı Matematik Bölümü Başkanı İng. Dili ve Edeb. Blm. Başkanı   
                       
                       
                       
   
   
   
   
   
   
   
  Prof. Dr. Nihal MAMATOĞLU Prof. Dr. Y. Mustafa KESKİN Prof. Dr. Nuray Ö. TİRYAKİ Prof. Dr. İ. Gülsel SEV Prof. Dr. Mustafa AKDOĞAN  
  Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi  
  Psikoloji Bölümü Başkanı Sosyoloji Bölümü Başkanı Tarih Bölümü Başkanı Türk Dili ve Edeb. Blm. Başkanı Profesör Temsilcisi  
                       
                       
                       
   
   
   
   
   
   
   
  Prof. Dr. Haluk DENİZLİ Prof. Dr. Tülay METİN Doç. Dr. Mehmet SÜME Doç. Dr. Sevim D. ŞENOL Dr. Öğr. Üyesi H. Erhan ALTIN  
  Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi Kurul Üyesi  
  Profesör Temsilcisi Profesör Temsilcisi Doçent Temsilcisi Doçent Temsilcisi Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi  
                       
                        
                       
                                     
   
   
   
   
   
   
       Sadettin FIRAT        
      Raportör         
      Fakülte Sekreteri         
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top