Matematik Bölümü

Bölümün temel hedefi, öğrencilere lisans düzeyinde temel matematik disiplinini sunmak ve gerekli teknikleri ve karşılaşılan soru ve alıştırmalara rasyonel bir tarzda çözüm bulmayı öğretmektir. Bölümümüzün öğretim elemanları, öğrencilere çağın en modern teknolojilerini ve tekniklerini bilgisayar derslerinde sunmaktadır. Bölümümüzün öğretim üyeleri çalıştıkları araştırma alanlarına göre 3. dönemden itibaren hem teorik hem uygulamalı olarak hem de bilgisayar alanlarında seçmeli dersler sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz istediği takdirde bölüm dışı üç ders seçme hakkına sahiptir. Mezun öğrencilerimiz bir çoğu tezsiz yüksek lisans eğitimi alarak MEB bünyesinde veya özel okullarda Matematik ve İngilizce Öğretmeni olarak kabul görmektedirler. Ayrıca mezunlarımız gerek kamu gerek özel sektörde çalışma olanağı bulmaktadır.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top