Yarıyıl İçi Eğitim-Öğretim Etkinlikleri

YARIYIL İÇİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bir eğitim öğretim yılı, güz ve bahar olarak adlandırılan iki yarıyıldan oluşmaktadır. 16 haftalık periyottan oluşan bir eğitim öğretim yarıyılının 14 haftalık kısmında dersler, 2 haftalık bölümünde ise dönem sonu sınavları gerçekleştirilmektedir. Güz ve bahar yarıyıllarında fakültemizde gerçekleştirilen eğitim öğretim etkinliklerini kapsayan konuların mevzuatlar çerçevesinde detaylarıyla ortaya konulduğu bu makale, paydaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.

 Yarıyıl İçinde Okutulacak Derslerin ve Sorumluların Belirlenmesi;

 • Bölümün öğretim planı çerçevesinde eğitim öğretim (güz/bahar) yarıyılı içerisinde okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler, bu dersler için açılan gruplar, dersleri ve açılan grupların her birini okutmakla görevlendirilen öğretim üyeleri ile bu ders ve gruplara tanımlanan kontenjanlar Bölüm Kurulunun önerisi, Bölüm Başkanlığı'nın  karar teklifi doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir. Bu derslere ait veriler bölümdeki idari görevli tarafından ders kayıtları sürecinden önce Bilgi Yönetim Sistemi portalına tanımlanır.

 Yarıyıl İçinde Kayıtlanılabilecek Maksimum Ders Sayısının Belirlenmesi;

 • Öğrencinin bir yarıyılda alacağı normal ders yükü oranı 30 ECTS olarak belirlenmiştir. Normal seyrinde eğitimine devam eden öğrencinin bulunduğu yarıyılını tamamlayabilmesi için kayıtlanması gereken derslerinin toplam ECTS değeri 30’ dur.
 • Eğitim öğretim sürecinin birinci ve ikinci yarıyılında bulunan öğrenciler ile genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00’nin altında olanların, bulunduğu yarıyılda alabileceği maksimum ECTS oranı da 30’dur.
 • Bulunulan yarıyılın ders kayıtları sürecinde genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00 veya üzerinde olan öğrencinin isteği ve danışmanının onayı ile alınabilecek ECTS oranı +15 arttırılarak, maksimum 45 ECTS oranına yükseltilmektedir. Bu durumda öğrenci, üst yarıyıllarından ders alarak daha kısa sürede mezun olabilme olanağına sahip olabilir, daha önceki yarıyıllarında eksik/devamsız/başarısız olduğu derslerini telafi edebilir, daha önceki yarıyıllarında kayıtlanarak başarılı olduğu derslere yeniden kayıtlanmak suretiyle genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltebilmektedir.

 Ders Kayıtları Süreci;

 • Fakültemizin bölümlerine kayıtlanan her bir öğrenci, kayıtlandığı yarıyıldan başlamak üzere mezun oluncaya kadar her yarıyıl başlangıcında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunun belirlediği “Akademik Takvim” de ilan edilen “Ders Kayıtları” süresi içerisinde “Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden derslerine ön kayıtlarını yapmak ve “Danışman Onayına Gönder” mekle yükümlüdür. “Ders Kayıtları” süreleri içerisinde ders kayıtlarını yapmayan öğrenciler o yarıyılda ki derslere/uygulamalara/sınavlara katılamazlar ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. 
 • Bölümlerimizin ikinci (gece) öğretim programına kayıtlı öğrenciler, ders kayıtlarını yapmadan önce İş Bankasının yurt içindeki herhangi bir şubesine 9 haneden oluşan öğrenci numarasını beyan ederek öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Öğrencilerin yatırması gereken öğrenim ücreti ders kayıtlanma ekranında görülebileceği gibi banka veri tabanında öğrenci numaralarının üzerine borç olarak tanımlanmaktadır. 
 • Birinci (gündüz) öğretim programına kayıtlı olan öğrenciler öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi yapmazlar. Yükseköğretim kurumlarının örgün veya açık öğretim programlarında öğrenci kaydı olupta ikinci üniversite kapsamında bölümlerimizin I. öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenimlerine başladığı yarıyıldan itibaren öğrenim ücreti ödemesi yapacaklardır. Lisans eğitim öğretim süresini 8 yarıyılda tamamlayamayan birinci öğretim programı öğrencileri, 9. yarıyıldan başlamak üzere bulunulan yıl içerisinde Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilen öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir. 
 • Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi uygulaması bulunan bölümlerimize ( Biyoloji -  Kimya – Fizik – Matematik – Psikoloji ) yeni kayıtlanan öğrencilerden ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi muafiyet sınavlarına katılmayan veya sınav neticesinde başarısız olan öğrenciler, ders kayıtları sürecinde ders kaydı yapmayacaklardır. Bu öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıtları, Bilgi Yönetim Sistemi portalınca otomatik olarak yapılacaktır. İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde ve binasında verilmektedir.
 • Zorunlu veya isteğe bağlı ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi uygulaması bulunmayan bölümlerimize ( Tarih – Türk Dili ve Edebiyatı– Sosyoloji) yeni kayıtlanan öğrenciler müfredatlarında ki 1. yarıyıl derslerine kayıtlanarak “Danışman Onayına Gönder” eceklerdir. 1. yarıyıldan itibaren eğitim öğretim sürecine başlayacak olan öğrencilerin ders yükü azami 30 ECTS olarak belirlenmiştir. Bu oran 1. yarıyılda öğrencinin kayıtlanması gereken derslerinin toplam ECTS oranına eşittir. 
 • Ders kayıtları öğrenciler tarafından online bağlantılı masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan gerçekleştirilmelidir. Mobil cihazlardan (cep telefonu) ders kaydı yapılmamalıdır. 
 • Fakültemizin bölümlerine yeni kayıtlanan öğrencilerin ders kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında ki hesaplarını akredite etmeleri gerekmektedir. Akreditasyon için ; "İlk Şifrenizi Oluşturmak İçin Tıklayınız" 
 • “Bilgi Yönetim Sistemi” portalındaki şifresini hatırlayamayan öğrenciler; Üniversitemizin genel iletişim santrali (0374 254 1000)  üzerinden 1158 – 1160 – 1161 no.lu iç hat numaralarına bağlanarak şifre sıfırlatılması talebinde bulunmalıdırlar. 
 • Sunulan Dersler” menüsü üzerinden “Üst Birim” ve “Birim” seçimi yapılarak “Listele” butonu işaretlenir. Gelen ekranda yarıyıl içerisinde öğrencisi olunan bölümde açılan derslerin kodu, adı, sorumlu öğretim üyesi bilgileri görülebileceği gibi, ders kodlarının solunda yer alan “>” simgesi işaretlendiğinde dersin zorunlu veya seçmeli ders bilgisi “Z/S (Zorunlu)-(Seçmeli)”, dersin verileri, ECTS oranı vb. bilgiler görülmektedir. 
 • Ders kayıt işlemlerinde rastgele ders seçimi yapılamaz. "Müfredat" menüsünden, bulunulan yarıyılın zorunlu dersleri ve varsa bulunulan yarıyılın seçmeli ders havuzu tespit edilmelidir. Ders kayıtlarının hatasız ve eksiksiz olarak yapılabilmesi için "Müfredat" menüsünde ki "Öğretim Planı" ile "Başarı Durum Belgesi (Transkript)" menüsündeki "Mezuniyet Transkripti" karşılaştırılmalı ve ders kayıtları bu doğrultuda yapılmalıdır. 
 • Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri” menüsü açılarak “Açılan Dersler” alanı seçilir ve ders kayıt işlemleri bu menü üzerinden gerçekleştirilir. Açılan menünün üst tarafında ki alandan öğrenci bilgileri, danışman öğretim üyesi bilgileri, öğrencinin sınıfı/yarıyılı, alınan ve tamamlanan kredi bilgileri, GANO bilgisi,  alınabilecek maksimum ECTS oranı, II. öğretim programı öğrencileri için ödenecek öğrenim ücreti tutarı vb. bilgiler incelenmelidir. 
 • Eğitim öğretim sürecine yeni başlayan 1. ve 2. yarıyıl öğrencileri ile ingilizce hazırlık sınıfı eğitimine devam edenler haricinde ki diğer öğrencilerin, ders kayıt işlemlerini aşağıda ki sıralama doğrultusunda gerçekleştirmeleri önerilmektedir; 

1) Birinci aşamada, öğrencinin alt yarıyıllarının aynı döneminde başarısız/devamsız (FD/FF/NA) olduğu zorunlu statüsünde ki dersleri bulunuyorsa, bu derslerin kayıtları “Bilgi Yönetim Sistemi” portalınca gerçekleştirilir. (İsteğe bağlı değildir.) Başarısız/devamsız olunan zorunlu ders bulunmuyorsa bir sonraki aşamaya geçilir.

a) Bu zorunlu derslere ayrıca öğrencinin ders kaydı yapmasına gerek yoktur.

b) Öğrenci başarısız/devamsız olduğu zorunlu dersinden başarılı oluncaya kadar, dersin açıldığı her dönemde “Bilgi Yönetim Sistemi” portalınca ders kaydı gerçekleştirilmektedir.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre “Bilgi Yönetim Sistemi” portalınca bu derslere yapılan ders kayıtları iptal edilemez.

d) Kayıt işlemi “Bilgi Yönetim Sistemi” portalınca gerçekleştirilen bu zorunlu dersler “Seçilen Dersler” alanında direkt olarak yer alır. 

2) İkinci aşamada, öğrenci bulunduğu yarıyılının zorunlu statüsünde ki derslerinin tamamına kayıtlanmalıdır. (İsteğe bağlı değildir.)

a) “Açılan Dersler” alanında direkt olarak ekrana yansıyan dersler, bulunulan yarıyılda (güz/bahar) tüm sınıflara (1-2-3-4) yönelik olarak açılan zorunlu derslerdir.

b) Öğrenci bu dersler arasından bulunduğu eğitim öğretim yarıyılının zorunlu statüsündeki derslerini belirler. (“Bilgi Yönetim Sistemi” portalındaki "Müfredat" menüsünden bakınız.)

c) Belirlenen zorunlu derslerin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

d) Kayıt işlemi gerçekleştirilen zorunlu dersler “Açılan Dersler” alanından “Seçilen Dersler” alanına portal tarafından aktarılacaktır. 

3) Üçüncü aşamada, öğrencinin alt yarıyıllarında ki seçmeli havuzlarında ders eksiği bulunuyorsa, “Yeni Ders” statüsünde seçmeli ders(ler)e kayıtlanması gerekmektedir. (İsteğe bağlı değildir.) Seçmeli havuzlarında ders eksiği bulunmuyorsa bir sonraki aşamaya geçilir.

a) Alt yarıyıllara bağlı seçmeli ders eksiği bulunan seçmeli havuzu belirlenir.

b) Belirlenen seçmeli ders havuzunu tamamlamak için, kayıtlanılması gereken seçmeli ders sayısının ve bu seçmeli derslere ait ECTS değerlerinin tespit edilmesi gerekir. (“Bilgi Yönetim Sistemi” portalındaki "Müfredat" menüsünden bakınız.)

c) Belirlenen seçmeli ders havuzu “+” simgesi işaretlenerek açılır.

d) Bu havuz içerisinden bulunulan sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açılan seçmeli dersler tespit edilir.

e) Kayıtlanılacak seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “Yeni Ders” konumuna getirilir ve “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

f) Kayıt işlemi gerçekleştirilen seçmeli dersler “Açılan Dersler” alanından “Seçilen Dersler” alanına portal tarafından aktarılacaktır. 

4) Dördüncü aşamada, öğrenci alt yarıyıllarında ki seçmeli havuzlarında yer alan ve devamsız olduğu (NA) seçmeli ders(ler)ine “Tekrar/Ders Saydırma” statüsünde kayıtlanmalıdır. (İsteğe bağlı değildir.) Devamsız olunan seçmeli ders bulunmuyorsa bir sonraki aşamaya geçilir.

a) Alt yarıyıllarda kayıtlanılarak devamsız olunan seçmeli dersin bulunduğu seçmeli ders havuzu belirlenir. (Mezuniyet transkriptinize bakınız.)

b) Belirlenen seçmeli ders havuzu “+” simgesi işaretlenerek açılır.

c) Bu havuzun bağlı olduğu sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açılan seçmeli dersler tespit edilir.

d) Devamsız olunan ders bulunulan yarıyılda açıldıysa ve derse yeniden kayıtlanmak isteniliyorsa; seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Tekrarlanacak Dersin Kodu (Dersin Notu NA)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

e) Devamsız olunan ders bulunulan yarıyılda açılmadıysa veya açılmış olsa bile öğrenci bu derse yeniden kayıtlanmak istemiyorsa; dersin bulunduğu seçmeli ders havuzu açılır. Bu havuzdan daha önceki yarıyıllarda devamsız olduğu dersinin yerine alacağı eşit ECTS değerine sahip diğer seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Daha Önceki Devamsız Olunan Dersin Kodu (Dersin Notu NA)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir. 

5) Beşinci aşamada, öğrenci bulunduğu yarıyılının bağlı olduğu seçmeli havuzunu tamamlamak için, bulunduğu sınıfına yönelik açılan seçmeli dersler arasından belirleyeceği seçmeli ders(ler)ine “Yeni Ders” statüsünde kayıtlanmalıdır. (İsteğe bağlı değildir.) *Seçmeli ders havuzu sayıları bölümlere göre değişiklik göstermektedir.

a)“Açılan Dersler” alanındaki seçmeli ders havuzları arasından (Seçmeli I – Seçmeli II – Seçmeli III – Seçmeli IV – Seçmeli V – Seçmeli VI – Seçmeli VII – Seçmeli VIII) bulunulan yarıyılın seçmeli havuzu belirlenir. (Mezuniyet transkriptinize bakınız.)

b) Belirlenen seçmeli ders havuzunu tamamlamak için, kayıtlanılması gereken asgari seçmeli ders sayısının ve bu seçmeli derslere ait ECTS değerlerinin tespit edilmesi gerekir.

c) Belirlenen seçmeli ders havuzu “+” simgesi işaretlenerek açılır.

d) Bu havuz içerisinden bulunulan sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açılan seçmeli dersler tespit edilir.

e) Tespit edilen seçmeli derslerin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “Yeni Ders” konumuna getirilir ve “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

f) Kayıt işlemi gerçekleştirilen seçmeli dersler “Açılan Dersler” alanından “Seçilen Dersler” alanına portal tarafından aktarılacaktır. 

6) Altıncı aşamada, öğrenci alt yarıyıllarına bağlı seçmeli havuzlarından kayıtlanarak başarısız olduğu (FD/FF) seçmeli ders(ler)ine “Tekrar/Ders Saydırma” statüsünde kayıtlanmalıdır. (İsteğe bağlı değildir.) Başarısız olunan seçmeli ders bulunmuyorsa bir sonraki aşamaya geçilebilir.

a) Alt yarıyıllarda kayıtlanılarak başarısız olunan seçmeli ders(ler)in bulunduğu seçmeli ders havuzu belirlenir. (Mezuniyet transkriptinize bakınız.)

b) Belirlenen seçmeli ders havuzu “+” simgesi işaretlenerek açılır.

c) Bu havuzun bağlı olduğu sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açılan seçmeli dersler tespit edilir.

d) Başarısız olunan ders bulunulan yarıyılda açıldıysa ve öğrenci bu derse yeniden kayıtlanmak istiyorsa; seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Tekrarlanacak Dersin Kodu (Dersin Notu FD/FF)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

e) Başarısız olunan aynı ders bulunulan yarıyılda açılmadıysa veya açılmış olsa bile öğrenci aynı derse yeniden kayıtlanmak istemiyorsa; dersin bulunduğu seçmeli ders havuzu açılır. Bu havuzdan daha önceki yarıyıllarda başarısız olduğu dersinin yerine alacağı eşit ECTS değerine sahip diğer seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Daha Önceki Başarısız Olunan Dersin Kodu (Dersin Notu FD/FF)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir. 

7) Yedinci aşamada, öğrenci alt yarıyıllarında kayıtlanarak başarılı olduğu zorunlu/seçmeli ders(ler)in notunu yükseltmek istiyorsa, bu derslere “Tekrar/Ders Saydırma” statüsünde kayıtlanılabilir. (İsteğe bağlıdır.) Not yükseltmek istenmiyorsa bir sonraki aşamaya geçilebilir.

a) Zorunlu dersin notu yükseltilmek isteniyorsa, zorunlu dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

b) Seçmeli dersin notu yükseltilmek isteniyorsa, seçmeli dersin bulunduğu seçmeli ders havuzu belirlenir. (Mezuniyet transkriptinize bakınız.)

c) Belirlenen seçmeli ders havuzu “+” simgesi işaretlenerek açılır.

d) Bu havuzun bağlı olduğu sınıf öğrencilerine yönelik okutulmak üzere açılan seçmeli dersler tespit edilir.

e) Başarılı olunan ve notu yükseltilmek istenen ders bulunulan yarıyılda açıldıysa ve öğrenci bu derse yeniden kayıtlanmak istiyorsa; seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Tekrar Alınacak Dersin Kodu (Dersin Notu BA/BB/CB/CC/DC/DD)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

f) Başarılı olunan ve notu yükseltilmek istenen aynı ders bulunulan yarıyılda açılmadıysa veya açılmış olsa bile öğrenci aynı derse yeniden kayıtlanmak istemiyorsa; dersin bulunduğu seçmeli ders havuzu açılır. Bu havuzdan daha önceki yarıyıllarda başarılı olduğu dersinin yerine alacağı eşit ECTS değerine sahip diğer seçmeli dersin kodunun solunda yer alan kutucuk tıklanarak, aynı satırda yer alan “Seçiniz” alanı “R / Daha Önceki Başarılı Olunan Dersin Kodu (Dersin Notu BA/BB/CB/CC/DC/DD)” durumuna çevrilerek, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir. 

8) Sekizinci aşamada, alt yarıyıllarında eksik/başarısız/devamsız zorunlu/seçmeli ders(ler)i bulunmayan ve bulundukları yarıyılın zorunlu ve seçmeli derslerinin tamamına kayıtlanan öğrenciler, bir üst yarıyılın seçmeli ders havuzundan üst sınıfına yönelik açılan seçmeli derslere “Yeni Ders” kategorisinde ders kaydı yapabilir. (İsteğe bağlıdır.) 

9) Dokuzuncu aşamada, alt yarıyıllarında eksik/başarısız/devamsız ders(ler)i bulunmayan, bulundukları eğitim öğretim yarıyılının zorunlu/seçmeli derslerinin tamamına kayıtlanan ve genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, asgari seçmeli ders sayısı ile tamamladıkları seçmeli ders havuzlarına “Yeni Ders” kategorisinde fazladan seçmeli ders alabilirler. (İsteğe bağlıdır.) 

Seçmeli Derslere Kayıtlanma Kategorileri;

Yeni Ders      : Öğrencinin bulunduğu eğitim öğretim yarıyılına bağlı seçmeli ders havuzunu tamamlaması için, ilk kez kayıtlanılan seçmeli derstir. Seçmeli ders havuzundan “Yeni Ders” statüsünde ders kaydı yapılırken, kayıtlanılması gereken asgari seçmeli ders sayısının ve bu seçmeli derslere ait ECTS değerlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

a) Bulunulan yarıyılın seçmeli ders havuzu tespit edilerek “+” simgesi işaretlenir ve seçmeli ders havuzu açılır.

b) Belirlenen seçmeli ders havuzunu tamamlamak için, kayıtlanılması gereken seçmeli ders sayısının ve bu seçmeli derslere ait ECTS değerlerinin tespit edilmesi gerekir. (“Müfredat” menüsünden bakınız.)

c) Bulunulan sınıf öğrencilerine yönelik okutulacak dersler içerisinden ilk kez kayıtlanılacak seçmeli dersin kutucuk alanı işaretlenerek “Seçiniz” alanı “Yeni Ders” durumuna çevrilir ve “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir. 

Ders Tekrarı   : Daha önceki eğitim öğretim yarıyıllarında kayıtlanılarak başarısız/devamsız olunan veya notu yetersiz görülen dersin yer aldığı seçmeli ders havuzundan, aynı derse yeniden kayıtlanma işlemidir. Bulunulan yarıyıl içerisinde aynı dersin açılması durumunda, seçmeli ders tekrar edilebilir. Not yükseltmek amacıyla dersin tekrar edilmesi öğrencinin isteğine ve danışmanın onayına bağlıdır.

a) Daha önceki yarıyıllarda kayıtlanılarak başarısız/devamsız olunan veya notu yetersiz görülen dersin yer aldığı seçmeli ders havuzu tespit edilir, “+” simgesi işaretlenir ve seçmeli ders havuzu açılır.

b) Yeniden kayıtlanılacak seçmeli dersin kutucuk alanı işaretlenerek, “Seçiniz” alanı “R / Dersin Kodu (Dersin Notu)” durumuna çevrilir ve “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

Örneğin; 2015-2016 güz yarıyılında Seçmeli III havuzundan kayıtlanılan ve “FF” notu ile başarısız olunan 210002472010 kodlu Türk Kültür Tarihi dersi, 2016-2017 güz yarıyılında açılmış olması kaydıyla tekrar edilebilir.

       Seçmeli III              210002472010  Türk Kültür Tarihi      ⇒        “Seçiniz”         “R/210002472010 (FF)         “Seçilenleri Ekle” 

Ders Saydırma: Daha önceki yarıyıllarda kayıtlanılarak başarısız/devamsız olunan veya notu yetersiz görülen dersin yerine sayılmak üzere, farklı bir seçmeli derse kayıtlanma işlemidir. Ders saydırma işlemi, daha önce kayıtlanılan “seçmeli” dersin yer aldığı seçmeli ders havuzundan ve eşit ECTS değerine sahip iki seçmeli ders arasında gerçekleştirilir. Ders saydırma işlemi sadece “seçmeli” dersler içerisinde ve “Ders Kayıtları” sürecinde öğrenciler, “Danışman Onayları”  sürecinde ise danışmanlar tarafından “Bilgi Yönetim Sistemi” portalından yapılabilmektedir.

a) Daha önceki yarıyıllarda kayıtlanılarak başarısız/devamsız olunan veya notu yetersiz görülen dersin yer aldığı seçmeli ders havuzu tespit edilir, “+” simgesi işaretlenir ve seçmeli ders havuzu açılır.

b) Başarısız/devamsız olunan veya notu yetersiz görülen dersin yerine sayılmak üzere, daha önceki yıllarda kayıtlanılmamış seçmeli ders belirlenir, kutucuk alanı işaretlenir, “Seçiniz” alanı “R / Daha Önceki Yarıyıllarda Alınan Dersin Kodu (Dersin Notu)”durumuna çevrilir, “Seçilenleri Ekle” alanı işaretlenir.

Örneğin; 2014-2015 güz yarıyılında Seçmeli V havuzundan kayıtlanılan ve “NA” notu ile başarısız olunan 210003152003 kodlu Tarih Yazıcılığı dersinin yerine, 2016-2017 güz yarıyılında açılan 210003652010 kodlu Türk-İslam Sanatı Tarihi dersine kayıtlanılabilir.

      Seçmeli V              ⊗  210003652010 Türk-İslam Sanatı Tarihi         “Seçiniz”       “R/210003152003 (NA)          “Seçilenleri Ekle” 

 • Seçilen Dersler” alanına aktarılan dersler "Müfredat" ve "Mezuniyet Transkripti" ile karşılaştırılmak suretiyle kontrol edilir, varsa gerekli düzeltmeler yapılır ve “Danışman Onayına Gönder” alanı işaretlenerek kayıt aşaması “Danışman İnceleme” ye dönüştürülür. Bu aşamada kayıt listesinde yer alan derslerin “Bırak” butonu pasifize olduğundan, ders bırakma işlemi gerçekleştirilemez. 
 • Bir sonraki aşama olan “Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları” sürecinde danışman öğretim üyesiyle birlikte incelenmek üzere “Yazdır” butonu işaretlenerek kayıtlanılan ders listesinin dökümü alınır. 
 • Ders kayıt listesi dökümü üzerinde, seçmeli derslere ait verilerin yer aldığı satıra, dersin kayıtlanıldığı seçmeli ders havuzunun numarası (Seçmeli I - Seçmeli II vb.) ve seçmeli derse kayıtlanma statüsü (Yeni Ders / Tekrar Ders / Ders Saydırma) yazılır. 
 • Kayıt aşamasını “Taslak” ta bırakan öğrenciler, ders kayıtlarını tamamlamış sayılmaz. 

Ders Ekleme/Bırakma - Danışman Onayları Süreci;

 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm/Programlarına kayıt hakkı kazanan her bir öğrenciye kayıt tarihinden başlayarak mezun olana kadar ki eğitim öğretim süreci boyunca danışmanlık yapmak üzere bölüm kadrosunda görev yapan öğretim üyeleri/elemanları arasından, Bölüm Başkanlığınca belirlenen bir öğretim üyesi/elemanı görevlendirilir. 
 • Ders Kayıtları” sürecinde öğrenciler tarafından kayıtlanılan dersler, bu aşamada danışmanlar tarafından incelenir ve onaylanır. 
 • "Ders Ekleme-Bırakma/Danışman Onayları" süreci içerisinde danışmanların ilan edeceği bir takvim çerçevesinde, öğrenci danışmanıyla yüzyüze görüşmelidir. 
 • Danışman, öğrencinin mezuniyet transkriptinin ekran görüntüsü eşliğinde ders kayıt listesi dökümünü karşılaştırarak ders kayıtlarının genel kontrolünü sağlar. 
 • Öğrencinin de hazır bulunduğu ortamda “Ders Kayıtları” sürecinde gerçekleştirilen olası hatalı kayıtlar düzeltilir ve varsa eksik kalan derslere ders kaydı yapılır. 
 • Öğrencinin alt yarıyıllarında ki zorunlu dersleri ve seçmeli ders havuzları ile bulunduğu eğitim öğretim yarıyılının zorunlu dersleri ve seçmeli havuzunu gerekli ders adetlerince tamamladıkları kontrol edilir. 
 • Bu süreç içerisinde yapılan ders değişiklikleri, ders ekleme-silme işlemleri ders kayıtları listesi dökümünün altında ki boş alana öğrenci tarafından yazılır. 
 • Öğrencilerin “Ders Kayıtları” sürecinde Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kayıtlandığı derslerin listesini gösteren çıktı (öğrenci imzalı) danışmana teslim edilir. (Ders kayıt listeleri danışmanlarca arşivlenmektedir.) 
 • Kesin ders kaydı, mezuniyet transkripti verileri esas alınarak öğrenciyle birlikte yapılır. 
 • “Ders Kayıtları” sürecinde ders kaydı yapmayan ve “Kayıt Aşaması: Taslak” durumunda kalan öğrencilerin ders kayıtları yapılmaz. 
 • “Ders Kayıtları” sürecinde ders kaydı yapan fakat "Ders Ekleme-Bırakma/Danışman Onayları" sürecinde danışmanıyla görüşmeyen ve yukarıda yazılı koşulları sağlamayan öğrencilerin ders kayıtları onaylanmaz. 
 • “Ders Kayıtları” ile “Ders Ekleme-Bırakma/Danışman Onayları” süreci bitiminden sonra “Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden kayıtlanılan ders bırakılamaz. Yeni derse kayıtlanma, ders değişikliği, ders saydırma işlemi yapılamaz. 

Yarıyıl İçi Haftalık Ders Programlarının Belirlenmesi, İlan Edilmesi;

Eğitim öğretim yarıyılında (güz/bahar) okutulacak derslerin işleneceği gün-saat-salon verileri, Bölüm Başkanlığının görevlendirdiği Bölüm Başkanı Yardımcısı veya bölümde görev yapan bir öğretim üyesinin koordinatörlüğünde oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen haftalık ders programı çizelgesi, ders kayıtları sürecinden önce Fakültemizin web sitesinden yayımlanmak suretiyle ilan edilmektedir. 

Dersler;

 • Lisans programlarımızda teorik anlatıma dayalı dersler, ders öğrenci sayıları doğrultusunda fakültemizin 4 katlı derslik binasında yer alan 60 ila 90 kişi kapasiteli derslikler ve 120 ila 160 kişi kapasiteli amfilerimizde işlenmektedir. İkili sabit sıra düzenine sahip olan derslik ve amfilerimizin tamamında doğalgazlı merkezi ısıtma sistemi, online bağlantılı sunum bilgisayarı, projeksiyon cihazı eğitim öğretim faaliyetlerinin ideal bir ortamda yapılmasına yönelik katkı sağlamaktadır. 
 • Uluslararası düzeyde üye olan üniversitelerde uygulanan “Eduroam” sistemi kapsamında fakültemizin ortak kullanım ve aktivite alanlarında kablosuz internet erişimi ücretsiz olarak öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. 
 • Lisans programlarımızın müfredatında yer alan dersler haftalık ders programında asgari 2, azami 6 ders saati olarak okutulmaktadır. (Ders saatleri, ders bazında değişiklik göstermektedir.) 
 • Bir ders saatinin süresi 45 dakikadır. Peşi sıra devam eden dersler arasında onbeş dakikalık molalar verilir. 
 • I. öğretim programında ki dersler haftalık ders programı çizelgesinde 08:30 ila 17:00, II. öğretim programında ki dersler 17:00 ila 22:00 saatleri arasında, hafta içinde belirtilen gün ve saatlerde okutulmaktadır. Hafta sonunda, dini ve resmi bayram günlerine isabet eden günlerde ders yapılmamaktadır. 
 • İlgili kanun hükümleri gereğince yükseköğretim programlarında okutulması zorunlu olan dersler kategorisinde bulunan Türk Dili I , Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II , İngilizce I, İngilizce II dersleri uzaktan eğitim programı kapsamında online olarak okutulmaktadır. Bu derslere Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders kaydı yapan öğrencilerin, https://ueys.ibu.edu.tr/ verilen linkten sisteme kayıtlanmaları ve haftalık ders programı çizelgesinde belirlenen gün ve saatte sistemde online olarak derslere katılım sağlaması gerekmektedir. Bu dersler online olarak okutulduğu için öğrencilerin fakültede bulunmalarına gerek yoktur. Bu derslerin arasınav ve final sınavları fakültemizin dersliklerinde gerçekleştirilmektedir. 
 • Lisans programlarımızın son eğitim öğretim yılında yer alan aşağıda verileri yazılı olan uygulama dersleri dersliklerde okutulmaz. (Tarih Bölümü: Bitirme Projesi I ve II), (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü: Bitirme Çalışması I ve II), (Fizik Bölümü: Grudation Project I), (Kimya Bölümü: Research Project I ve II), (Matematik Bölümü: Grudation Project I ve II). Bu uygulama derslerinin konusu eğitim öğretim yarıyılının başlangıcında öğrenci, danışman ve sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrenci tarafından yürütülen çalışma raporlaştırılarak yarıyılın ortasında ve sonunda dersin sorumlu öğretim üyesine sunulur. 
 • “Bitirme Projesi” olarak tanımlanan uygulama dersleri ile uzaktan eğitim programı dersleri haricinde ki diğer teorik dersler yüz yüze eğitim metoduyla fakültemizin dersliklerinde okutulmaktadır. 
 • Biyoloji – Fizik – Kimya – Psikoloji bölümlerimizde okutulan derslerde aktarılan teorik bilgileri pratikle pekiştirmeye yönelik olan uygulama ve laboratuvar dersleri, eğitim öğretim ve ar-ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere her türlü araç, gereç donanımına sahip olan 4 kattan müteşekkil laboratuvar binamızda yapılmaktadır. 
 • Tarih / Türk Dili ve Edebiyatı / Sosyoloji bölümlerimizde dersler %100 Türkçe, Biyoloji / Fizik / Kimya bölümlerimizde %100 İngilizce, Psikoloji bölümümüzde ise %70 Türkçe & %30 İngilizce dilinde okutulmaktadır. 
 • Fakültemizin dersliklerinde gerçekleştirilen derslerde ders sorumlusu öğretim üyesinin anlatımları, öğrencilerin sunumları, münazaralar interaktif eğitim metotları ile birleştirilmek suretiyle eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. 
 • Eğitim öğretim yarıyılının başlangıcında derslerin sorumlu öğretim üyeleri tarafından öğrencilere ilan edilen kitap, makale vb. materyaller kullanılmak suretiyle dersler okutulmaktadır. 
 • Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlar ve süreler içerisinde her türlü ayrımcılığı çağrıştıran söylem ve eylemlerde bulunanlar, ders düzenini bozanlar, ders sorumlusu öğretim üyesinin izni olmaksızın görsel ve işitsel cihazlar aracılığıyla kayıt-yayın yapanlar, yazılı - görsel basında veya sanal ortam araçlarında veya sosyal medya hesaplarında bu alanların paylaşımı yapanlar hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır. 
 • Lisans programlarımızın müfredatlarında yer alan derslerin ulusal kredi değeri, haftalık ders programında dersin okutulduğu ders saatine eşittir. Öğrenciler kayıtlandıkları derslere, uygulamalara, laboratuvar derslerine haftalık ders programı çizelgesinde belirtilen gün, saat ve salonda katılmak zorundadırlar. 
 • Devamsızlık işlemi ders bazında uygulanır. Haftalık programda dersin okutulduğu ders saati, eğitim öğretim yarıyılındaki hafta sayısı ve azami devamsızlık yüzdesi esas alınmak suretiyle, azami devamsızlık saati her bir ders için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 
 • Bir eğitim öğretim yarıyılında, teorik derslere devam zorunluluğu oranı %70’ dir. Teorik dersler için azami ders devamsızlık saati hesaplamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; 

Teorik Derslerde Azami Devamsızlık Oranları

Dersin Kredisi

X

Yarıyıldaki Ortalama Hafta Sayısı

=

 

:

Azami Devamsızlık Yüzdesi

Azami Ders Devamsızlık Saati

2

x

14

=

28

:

%30

8.4

3

x

14

=

42

:

%30

12.6

4

x

14

=

56

:

%30

16.8

5

x

14

=

70

:

%30

21

6

x

14

=

84

:

%30

25.2

Bu oranlar yarıyılda ki hafta sayısına göre değişiklik gösterebilir. 

 • Bir eğitim öğretim yarıyılında, uygulama ve laboratuvar derslerine devam zorunluluğu oranı %80’ dir. Uygulama ve laboratuvar dersleri için azami ders devamsızlık saati hesaplamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; 

Uygulama ve Laboratuvar Derslerinde Azami Devamsızlık Oranları

Dersin Kredisi

X

Yarıyıldaki Ortalama Hafta Sayısı

=

 

:

Azami Devamsızlık Yüzdesi

Azami Ders Devamsızlık Saati

2

x

14

=

28

:

%20

5.6

3

x

14

=

42

:

%20

8.4

4

x

14

=

56

:

%20

11.2

5

x

14

=

70

:

%20

14

6

x

14

=

84

:

%20

16.8

Bu oranlar yarıyılda ki hafta sayısına göre değişiklik gösterebilir. 

 • Ders sorumlusu öğretim üyelerinin Bilgi Yönetim Sisteminden dökümlerini aldıkları ders öğrenci listelerine göre, derse kayıtlanan ve katılım sağlayan öğrencilere imzalattırılmak suretiyle oluşturulan yoklama tutanaklarında öğrencilerin derse devam durumları izlenmektedir. Kayıtlandığı derste azami devamsızlık oranını aştığı tespit edilen öğrencilere, dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından (NA) devamsızlık notu uygulanır. Öğrenciler derse devam durumlarını Bilgi Yönetim Sistemi portalında yer alan “Öğrenci Devam Durumu” menüsünden takip edebilmektedirler. 
 • Sağlık raporlu olan öğrenci, derslere devam edemediği süreler içerisinde devamsız olarak işlem görmektedir. 
 • Derste kaydı bulunmayan öğrenciler derse, uygulamalara ve sınavlarına alınmazlar. 
 • Daha önce devam zorunluluğunun yerine getirilmesi koşuluyla, tekrar edilen derse devam şartının aranıp aranmayacağına Fakülte Yönetim Kurulunda karar verilir. 

Yarıyıl İçi Sınav Programlarının Belirlenmesi, İlan Edilmesi;

Eğitim öğretim yarıyılında (güz/bahar) okutulan derslerin sınavlarının gerçekleştirileceği gün-saat-salon verileri, Bölüm Başkanlığının görevlendirdiği Bölüm Başkanı Yardımcısı veya bölümde görev yapan bir öğretim üyesinin koordinatörlüğünde oluşturulan komisyon tarafından sınav programı çizelgesine işlenmekte ve Fakültemizin web sitesinden yayımlanmak suretiyle ilan edilmektedir. 

 • Ara sınav programları ders sorumlusu öğretim üyeleri tarafından veya sınav programı düzenleme komisyonu/koordinatörü tarafından tespit edilen gün-saatte yapılmak üzere düzenlenmekte ve eğitim öğretim yarıyılının ilk ayı içerisinde ilan edilmektedir. Ara sınavlar genellikle dersin okutulduğu salonda yapılır. 
 • Dönem sonu sınav programları akademik takvimde belirtilen iki haftalık süreç içerisinde olması kaydıyla, sınav programı düzenleme komisyonu/koordinatörü tarafından tespit edilen gün-saat-salonda yapılmak üzere düzenlenmekte ve en geç eğitim öğretim yarıyılının bitiminden bir ay öncesine kadar ilan edilmektedir. 
 • Mazeret sınavları akademik takvimde belirtilen not girişlerinin son gününe bırakılmamak kaydıyla, ders sorumlusu öğretim üyeleri tarafından öğrenci başvuru formuna yazılan gün-saat-salonda yapılmaktadır. 
 • Ek sınavlar (tek-çift) akademik takvimde belirtilen iki günlük süreç içerisinde gerçekleştirilmesi kaydıyla, ders sorumlusu öğretim üyeleri tarafından öğrenci başvuru formuna yazılan gün-saat-salonda yapılmaktadır. 

Sınavlar;

 • Kayıtlanılan her bir dersin değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere en az 1 arasınav (vize), 1 dönem sonu (final), 1 bütünleme sınavı yapılır. Ders sorumlusu öğretim üyeleri birden fazla ara sınavda yapabilmektedir. 
 • İlan edilen sınav programında (arasınav/dönem sonu/bütünleme) yazılı gün-saat-salonda gerçekleştirilecek sınava derste kayıtlı olan öğrenciler katılırlar. Ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavına katılmak için başvuru yapılmaz. 
 • Sınavlar, ders sorumlusu öğretim üyesinin ve bölümdeki araştırma görevlilerinin gözetimi ve denetiminde, fakültemizin dersliklerinde gerçekleştirilir. 
 • Sınavların gerçekleştirileceği salonlara ders materyalleri (ders kitapları, notları vd.) ve elektronik aygıtlar (cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, hesap makinesi vd.) ile girilemez. 
 • Öğrencilerin sınav programında ilan edilen günde ve sınav başlamadan 10 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir. 
 • Sınav programında ilan edilen gün ve saatte sınav başlatılır. 
 • Sınavın başlamasından sona ermesine kadar geçen süreler içerisinde, sınav salonu giriş ve çıkışlara kapatılır. 
 • Sınav süresi boyunca öğrenci kimlik kartları masaların üzerinde bulundurulmalıdır. 
 • Sınav salonlarındaki oturum düzeni sınav sorumlusu öğretim üyesi tarafından belirlenir, gerekli görüldüğü durumlarda öğrencilerin oturum sıraları değiştirilir. 
 • Ders sorumlusu öğretim üyelerinin Bilgi Yönetim Sisteminden dökümlerini aldıkları sınav listeleri öğrencilerin imzasına sunularak, sınav yoklama tutanakları düzenlenmektedir. 
 • Eğitim öğretim yarıyılının başlangıcından itibaren derste azami devamsızlık oranını aşmamış olan ve sınava katıl(a)madıkları tespit edilen öğrencilere devamsızlık notu (NA) uygulanmaz. 
 • Sınav faaliyetlerinin yürütüldüğü süreler içerisinde, sınav düzenini bozanlar ile kopya girişiminde bulunanlar veya teşebbüs edenler hakkında sınav sorumlusu öğretim üyesi ve gözetmen tarafından tutanak hazırlanır ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır. 
 • Dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından hazırlanan sınav soruları çoktan seçmeli (test) veya klasik (yazılı) olarak öğrencilere yöneltilir. 
 • Sınav süresi boyunca basılı evrak üzerindeki yöneltilen sorulara öğrenciler tarafından verilen cevapların yer aldığı sınav evrakı, sınav bitiminde sınav sorumlusu öğretim üyesine teslim edilir. 
 • Resmi evrakıyla belgelendirilebilen geçerli mazereti Bölüm Başkanlığınca kabul edilen öğrenciler, katılamadıkları ara sınav(lar)ının yerine geçmek üzere mazeret sınavına alınırlar. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için başvuruda bulunması ve mazeretine sebep resmi evrakını ibraz etmesi gerekir. 

Ölçme ve Değerlendirme;

 • Eğitim öğretim yarıyılının ilk bir ayı içerisinde dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından değiştirilmediği takdirde, arasınavdan alınan rakamsal puanın not ortalamasına katkısı %40, final sınavının ise %60 olarak belirlenecektir. 
 • Öğrencinin lisans programından mezun olabilmesi için kayıtlandığı tüm derslerinden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 2.00 olması esastır. Kayıtlanılan her bir dersten başarılı olmak için ise, ara sınav(lar) ve dönem sonu sınavı ortalamasının asgari 55 puan (DD) olması gerekmektedir. 
 • Üniversitemizin not değerlendirme sisteminde çan eğrisi uygulaması bulunmamaktadır. 
 • Öğrenci sınav evrakları dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından rakamsal puanlama usulüne göre değerlendirilmektedir. 
 • Sınav sonucu olarak öğrenciye takdir olunan rakamsal not akademik takvimde belirtilen not girişlerinin son gününe kadar öğretim üyesi tarafından Bilgi Yönetim Sistemi portalına tanımlanmış olur. 
 • Öğretim üyeleri tarafından Bilgi Yönetim Sistemine rakamsal olarak tanımlanan ara sınav ve final sınavı notları, eğitim öğretim yarıyılının sonunda Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanında ortalaması alınarak harfsel nota dönüştürülmekte ve transkriptlere yansıtılmaktadır. 
 • Sınav sonuçları, “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında yer alan “Not Görüntüleme” menüsünden öğrencilerin erişimine sunulmaktadır. 

Notlarda Maddi Hata;

 • Fakültemizin Bölümlerinde gerçekleştirilen sınavlar neticesinde; ilan edilen yüzdelik dağılım ağırlığına uyumlu olmayan sınav değerlendirmesinin, sınav evrakında ki hatalı not yazımının, hatalı soru ve(ya) cevap seçeneğinin, değerlendirmeye alınmayan sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyen öğrencilerin maddi hata itirazı istemine ilişkin birinci kademe itirazı sınav notlarının ilan edilmesinden itibaren üç iş günü, ikinci kademe itirazı için ise karar tarihinden itibaren bir iş günü ile sınırlıdır. Süresinden önce veya sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Dekanlığa yapılan maddi hata itirazı ilk kademe başvurusunun evrakı, üç iş günü içerisinde dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirilmek üzere dersin okutulduğu Bölüm Başkanlığı’na sevk edilir. İlgili öğretim üyesince değerlendirilen ilk kademe itirazının sonucuna yeniden itiraz edilebilir. Bu durumda yapılabilecek ikinci kademe maddi hata itirazı başvurusunun uygun bulunması durumunda, Dekan tarafından ilgili dersin uzmanlık ve yeterliliğine sahip öğretim üyeleri arasından üç kişilik değerlendirme komisyonu kurulur. İlan edilen dersin notuna ilişkin herhangi bir maddi hatanın saptanması durumunda, düzeltme istemi, not girişlerinin bitiş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde olduğunda ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine Bölüm Başkanlığınca, 10 günden fazla olması halinde ise ilgili öğretim üyesinin başvurusu ve Bölüm Başkanlığı’nın teklifi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Eksik veya hatalı not tespit edilirse not düzeltme işlemi uygulanır. Sınavlarla ilgili yapılan itirazlar, en geç ilgili dersin bütünleme sınavı tarihine veya bir sonraki eğitim-öğretim yarıyılının ders kayıtları sürecine kadar sonuçlandırılır.  

Not Ortalama Hesaplamaları;

 • Öğrencilerin eğitim öğretim yarıyılının sonunda ki başarı durumu Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanında hesaplanarak, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) olarak transkriptlere yansıtılır. 
 • Herhangi bir yarıyılın not ortalaması (YANO), öğrencinin ilgili dönemde kayıtlandığı her bir dersin AKTS’ si ile dönem sonundaki başarı notu katsayısının çarpımı sonucu elde edilen değerin toplamının AKTS toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalamanın, virgülden sonrası iki hane olarak gösterilir. Virgülden sonraki üçüncü hane değerine göre yuvarlama yapılmaz. 
 • Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine (transkript) geçirilir. 

Derslerden alınan notların yarıyıl ağırlıklı not ortalamasına (YANO) etkisini gösteren hesaplama formülü aşağıda ki tabloda örnek olarak gösterilmiştir;

Yarıyıl (YANO) Not Ortalaması Hesaplama Örneği

Ders Kodu

Ders Adı

Harfsel
Başarı
Notu

Notun
Katsayı
Değeri

 

ECTS

 

Elde
Edilen
Puan

 

ECTS

 

YANO

210001012004

Osmanlı Paleografyası I

CC

2.0

X

4

=

8

4

 

Toplam
Nihai
Puan

210001092004

Orta Asya Türk Tarihi I

DC

1.5

X

3

=

4,5

3

210001152010

Türk Dili I

DD

1.0

X

2

=

2

2

 

       Elde Edilen Puanların Toplamı:

14,5        /          9

=

1,61

 

Not Katsayı Değerleri, Rakamsal ve Harfsel Not Aralıkları Tablosu;

FAKÜLTE DUYURULARI

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
 • Email:         fef ibu.edu.tr
Top