Öğrenci Staj Programı


İSTEĞE BAĞLI ÖĞRENCİ STAJ PROGRAMI

 

Staj: Üniversitede verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmayı ifade etmektedir.

 • Zorunlu staj uygulaması bulunmayan lisans programlarımızda öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrenciler, isteğe bağlı staj yapabilmektedir. İsteğe bağlı yapılan bu stajlar, Bölüm Başkanlıklarımızın bünyesinde oluşturulan Staj Komisyonu'nun koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Staj Seferberliği Uygulama Yönergesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi'nde yer alan isteğe bağlı staj hükümleri kapsamında yürütülecektir.  
 • Staja başlamadan önce; aşağıdaki başvuru dilekçelerinin bilgisayar ortamında doldurulması, çıktısının alınması, ilgili yetkililerin ıslak imzasına sunulması, fakültemize ve ilgili işyerine teslim edilmesi, Staj tamamlandıktan sonra; ilgili işyeri yetkilisince düzenlenecek olan staj değerlendirme raporunun fakülte evrak kayıt birimine teslim edilmesi isteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencinin yükümlülüğündedir. Posta, kargo, faks ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 • İşyeri staj değerlendirme raporu bölüm staj komisyonunca incelenir, düzenlenen komisyon raporu Bölüm Başkanlığı' na sunulur. Stajını başarıyla tamamlayan öğrenciye staj tamamlama belgesi verilir.
 
Başvuru Şartları:
 
Öğrencinin isteğe bağlı staja katılabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekmektedir;
 • Stajın yapılacağı tarihler aralığında öğrencilik durumunun aktif olması,
 • Stajın ara tatil ve yaz tatili dönemlerinde yapılması, staj tarihlerinde yaz öğretimi için ders kaydı yapılmaması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olması.
    
Başvuru Formları:
 
3) Sağlık Provizyon Belgesi (e-devlet uygulamasından alınacaktır.)
4) İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası (Fotokopisi)

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 254 1000  
 • Email:         fef ibu.edu.tr
Top