Öğrenci Kayıt Kabul İşlemleri

2019 YKS SONUÇLARINA GÖRE

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

Sayın Öğrencimiz;

Fakültemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, eğitim-öğretim sürecinizde başarılar dileriz. Öğrenci kayıt işlemleri ve sonrasındaki süreçte sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır;

 I. KAYIT İŞLEMLERİ

2019-YKS sonucunda Fakültemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

1)      Kayıt Tarihleri;

 ÖĞRENCİ ADAYLARI ÜNİVERSİTE E- KAYIT  İŞLEMİNİ 16 - 21 AĞUSTOS 2019 TARİHLERİ ARALIĞINDA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPACAKLARDIR.

Lisans programlarımıza kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına katılacaklar ve e-devlet üzerinden e-kayıt yapılamayan diğer durumlarda olan öğrenci adaylarının başvuruları 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında fakültemizdeki kayıt kabul ofisinde alınacaktır.

2)    Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) : Öğrenim ücretleri 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında öğrenci numarası ile birlikte İş Bankasının Türkiye'de bulunan herhangi  bir   şubesine   (Her   öğrencinin   ödeyeceği   meblağ   banka kayıtlarına aktarılacaktır.) yatırarak ders kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. (Öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencileri ders kaydını yapamayacaklardır.) Birinci (gündüz) öğretim programına kayıtlı olan öğrenciler öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi yapmazlar.

3)      E-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek Elektronik Kayıt (e-kayıt);

 • Öğrencilerin e-devlet üzerinden öğrenci kayıtlarını yapmaları zorunludur. (e-kayıt işlemi yapılamayan öğrenci fakültemize gelerek kaydını yaptırabilecektir.)
 • E-kayıt yapmakla yükümlü öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
 • E-kayıt yapacak öğrenciler 16 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini işaretleyerek kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.
 • E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM veri tabanından otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve fakültemize yönlendirilecektir.
 • Kayıt süreleri içerisinde e-kayıt yapmayan veya şahsen kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • E-kaydını gerçekleştiren öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir öğrenci kayıt işlemi yaptırmayacak ve sonrasında herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.
 • E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösteren barkodlu verinin dökümünü alarak saklayacaklardır.
 • 16 - 21 Ağustos 2019 tarihinde kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapacak öğrenci, dönem başladığında (30 Eylül 2019) kayıtlı olduğu bölümün İdari Sekreterlik ofisinden öğrenci kimlik kartlarını teslim alacaktır.

4)      Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde okul müdürlüklerinden bütünleme veya tek ders sınavına girecektir yazısı alması koşulu ile Yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

5)      Kayıt Yaptıramayacak Öğrenci Adayları;

 • 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 • İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.),
 • Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.
 • Bir Yükseköğretim Kurumunda aynı anda "örgün önlisans" veya "örgün lisans" programına kayıtlı öğrenciler.

6)      Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu;

(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (Fakültemizin 2. öğretim programına kayıtlanan engelli öğrenciler, 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında sağlık raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

7)      Şehit ve Gazi ve Çocukları Belgeleri;

27.06.2018 tarih ve 2018/12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. Maddesinde yer alan kanuna tabi olan öğrenciler öğrenim harcından muaf sayılacaklardır. (Fakültemizin 2. öğretim programına kayıtlanan ilgili kanun kapsamındaki öğrenciler, 23-29 Eylül 2019 tarihleri arasında ilgili belgeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

8)      Web (BYS) Şifre ve Öğrenci No Sorgulama;

E-devlet üzerinden üniversitemize öğrenci kaydı yapan veya fakültemizde öğrenci kaydını yaptıran adaylar, kayıt tarihinden beş gün sonra üniversitemizin Bilgi Yönetim Sistemi  (BYS) portalındaki hesaplarını akredite etmeleri gerekmektedir. Akreditasyon için ; "İlk Şifrenizi Oluşturmak İçin Tıklayınız". Şifre akreditasyonu tamamlanınca "Kullanıcı Adı" alanında yer alan 9 hanelik sayı zinciri öğrenci numarasıdır.

 II.   FAKÜLTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN;

Lisans programlarımıza kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına katılacak olanlar ve E-devlet üzerinden e-kayıt yapılamayan diğer durumlarda (MEB sorunlu veya YÖK sorunlu) olan öğrenci adaylarının başvuruları fakültemizde alınacaktır. Bu durumda olan öğrenci adayları 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında fakültemize gelerek kayıt yaptıracaklardır.

Bu Durumda;

 • Kayıt kabul başvurusunda öğrencinin hazır bulunması gerekir.
 • Posta, kargo, faks ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılacak kayıt başvuruları işleme alınmaz.
 • İlan edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
 • Belirtilen belgelerden herhangi biri ibraz edilemez ise kayıt yapılmaz.

Kayıtta Kontrol Edilecek Belgeler:

 • T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport kontrolü sağlanmak üzere kayıt kabul görevlisine ibraz edilecektir. (Belgelerin asıl sureti veya fotokopisi teslim edilmeyecektir.)
 • Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği kontrolü sağlanmak üzere kayıt kabul görevlisine ibraz edilecektir. (Belgelerin asıl sureti veya fotokopisi teslim edilmeyecektir.)
 • Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayanlar bütünleme veya tek ders sınavlarına gireceğine dair belgelerini teslim edeceklerdir.
 • 28 Yaşından Büyük Olan Erkek Adayların “Askerlikle İlişiği Yoktur” Belgesi. (28 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur” belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır.)
 • Öğrenim ücretinden muaf olanlar resmi belgelerini teslim edeceklerdir. (Şehit-Gazi çocukları ile diğerleri)

III.     DERS KAYITLARI / DERS KATALOGLARI

Öğrencilerimiz, E-Kayıt işleminin ardından “bys.ibu.edu.tr" adresinden 23-29 Eylül 2019 tarihleri aralığında ders kayıtlarını yaparak 30 Eylül 2019 tarihinde Fakültemizde eğitime başlayacaklardır. Fakültemizde dönem içerisinde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgiler için web sitemizdeki " YARIYIL İÇİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ " başlıklı makaleyi dikkatle inceleyiniz. Fakültemizin bölüm/programlarında okutulan dersler ve ders kataloglarını incelemek için web sitemizdeki "DERS KATALOGLARI/ÖĞRETİM PLANLARI " sayfasını inceleyiniz.

IV.    YABANCI DİL HAZIRLIK

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI OLAN BÖLÜMLERİMİZ;

BİYOLOJİ          ( %100  İngilizce )

KİMYA                ( %100  İngilizce )

MATEMATİK    ( %100 İngilizce )

FİZİK                  ( %100 İngilizce )

PSİKOLOJİ        ( %30   İngilizce )

İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenim Seviyesi Belirleme Sınavı : Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi bulunan bölümlerimize kayıtlanan ve bir yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi alacak öğrencilerin "İngilizce" seviyesini belirlemeye yönelik düzenlenen sınavdır. Sınava katılmak isteyen öğrenciler 02 - 13 Eylül 2019 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesindeki bağlantı üzerinden sınav başvurularını yapabilecek ve 17 - 18 Eylül 2019 tarihinde “İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenim Seviyesi Belirleme Sınavı” na katılabileceklerdir. Bu sınava katıl(a)mayan öğrenciler "A" grubunda eğitime alınacaklardır. 

A grubu: 2019 yılında kayıt yaptırmış ve Beginner seviyesindeki öğrenciler. B grubu: 2019 yılında kayıt yaptırmış ve Elementary seviyesindeki öğrenciler. C grubu: 2019 yılında kayıt yaptırmış Dil Grubu (İng. Öğrt. ve Müt-Ter) öğrencileri. R grubu: 2018 yılında kayıt yaptırmış tekrar öğrencileri.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı : Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı olan bölümlerimize kayıtlanan ve 1 yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olmak isteyen öğrencilere yönelik düzenlenen sınavdır. Sınava katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bu sınava girmek istemeyen ya da sınav neticesinde başarısız olan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde İngilizce hazırlık sınıfı eğitimine alınacaklardır. Sınava katılmak isteyenler 02 - 13 Eylül 2019 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasındaki bağlantı üzerinden başvurularını yapabilir ve 17 - 18 Eylül 2019 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı” na katılabilirler.

Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı     : Bölümlerimizin öğretim planında yer alan, zorunlu ders statüsündeki ingilizce derslerinden muaf olmak isteyen öğrencilere yönelik düzenlenen sınavdır. Bu sınavda yeterli not ortalaması alan öğrenciler öğrenimleri süresince bölümünde okutulan ingilizce derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalamalarına katılır. Sınava katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Sınava girmek istemeyen ya da sınav neticesinde başarısız olan öğrenciler bölümünde okutulan İngilizce derslerini normal eğitim-öğretim yarıyıllarında alırlar.  Sınava katılmak isteyenler 16 - 20 Eylül 2019 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasındaki bağlantı üzerinden başvurularını yapabilir ve 25 Eylül 2019 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı” na katılabilirler. 

  

Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfına Ders Kaydı

Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi bulunan bölümlerimizin öğrencileri ders kaydı yapmayacaklardır. Bu öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıtları, Bilgi Yönetim Sistemi portalınca otomatik olarak yapılacaktır.

 

ZORUNLU veya İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI OLMAYAN BÖLÜMLERİMİZ;

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ( I. ve II. ÖĞRETİM)

TARİH ( I. ve II. ÖĞRETİM)

SOSYOLOJİ ( I. ve II. ÖĞRETİM )

Bu bölüm/programlarımıza yerleşen öğrencilerimiz 2019-2020 güz döneminde 1. yarıyıl öğrencisi olarak öğrenime başlayacakları için 1. yarıyıl derslerine ders kayıtlarını yapacaklar ve 30 Eylül 2019 tarihinde başlayacak derslere katılacaklardır. Fakültemizde dönem içerisinde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgiler için web sitemizdeki " YARIYIL İÇİ EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ " başlıklı makaleyi dikkatle inceleyiniz.

V.     İZİN/KAYIT DONDURMA

Öğrenci kaydından sonra, öğrenimine sağlıkaskerlikmaddi ve ailevi nedenler ile devam edemeyecek öğrencilerden bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 23 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında web sitemizin "Formlar > Öğrenci Formlar" menüsündeki "1-Kayıt Dondurma (İzinli Ayrılma) Formu"nu içerik ve teknik kurallarına uygun olarak doldurarak kayıtlandıkları bölümün Başkanlıklarına başvuracaklardır.

İzin gerekçeleri kabul edilen ve izinli sayılan öğrenci 2019-2020 eğitim-öğretim yılının güz ve(ya) bahar yarıyılında derslere/uygulamalara/sınavlara devam edemez. Bu süreler eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

VI.    MUAFİYET

Mezunu olduğu  örgün eğitim veren yükseköğretim programındaki başarılı derslerinden muaf olmak isteyen öğrenci, 23 - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında web sitemizin "Formlar > Öğrenci Formlar" menüsündeki "2-İntibak ve Eşdeğerlik Formu"nu içerik ve teknik kurallarına uygun olarak doldurarak, öğrencisi oldukları bölümün Başkanlıklarına başvuracaklardır. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Daha önce başarılı olduğu derslerin başarı notu üniversitemizin not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.)

VII.  YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA

        * Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular http://kyk.gsb.gov.tr web veya e-devlet adresinden yapılacaktır.

        * Üniversitesimizin bünyesinde (Mengen ilçesi hariç) öğrenci yurdu bulunmamaktadır.

NOTLAR;

Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı (süresi içinde mezun olmayan I. öğretim öğrencileri için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında dersler 30 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

Soru veya sorunlarınız için;

Telefon            :        0 374 254 1000 – (Dâhili) 1158 / 1160 / 1161

Faks                 :        0 374 253 4643

E-posta            :        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasını ziyaret etmek için tıklayınız.

FAKÜLTE DUYURULARI

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
 • Email:         fef ibu.edu.tr
Top