Öğrenci Kayıt Kabul İşlemleri

2021 YILI YKS SONUÇLARINA GÖRE

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

Sayın Öğrencimiz;

Fakültemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, eğitim-öğretim sürecinizde başarılar dileriz. Öğrenci kayıt işlemleri ve sonrasındaki süreçte sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır;

 I. KAYIT İŞLEMLERİ

2021-YKS sonucunda Fakültemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

1)      Kayıt Tarihleri;

ÖĞRENCİ ADAYLARI ÜNİVERSİTE E- KAYIT İŞLEMİNİ 04 - 08 EYLÜL 2021 (saat:23.59) TARİHLERİ ARALIĞINDA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPACAKTIR.

Lisans programlarımıza kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına katılacaklar ve e-devlet üzerinden e-kayıt yapılamayan diğer durumlarda olan öğrenci adaylarının başvuruları 06 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında fakültemizdeki kayıt kabul ofisinde alınacaktır.

2)       E-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek Elektronik Kayıt (e-kayıt);

 • Öğrencilerin e-devlet üzerinden öğrenci kayıtlarını yapmaları zorunludur. (e-kayıt işlemi yapılamayan öğrenci fakültemize gelerek kaydını yaptırabilecektir.)
 • E-kayıt yapmakla yükümlü öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
 • E-kayıt yapacak öğrenciler 04 - 08 Eylül 2021 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini işaretleyerek kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.
 • E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM veri tabanından otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumunda sorun olanlar ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve fakültemize yönlendirilecektir.
 • Kayıt süreleri içerisinde e-kayıt yapmayan veya şahsen kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • E-kaydını gerçekleştiren öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir öğrenci kayıt işlemi yaptırmayacak ve sonrasında herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.
 • E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, kayıt olduğunu gösteren barkodlu verinin dökümünü alarak saklayacaktır.
 • Öğrenci kimlik kartının teslim edileceği tarihler, dönemin başlayacağı hafta içerisinde ilan edilecektir.

3)    Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) : Birinci (gündüz) öğretim programına kayıtlanan öğrenciler öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi yapmazlar. İkinci (gece) öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının örgün veya açık öğretim programlarında öğrenci kaydı olupta ikinci üniversite kapsamında bölümlerimizin I. öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, lisans eğitim öğretim süresini sekiz yarıyılda tamamlayamayan birinci öğretim programı öğrencileri ders kayıtlarını yapmadan önce 27 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihleri aralığında İş Bankasının yurt içindeki herhangi bir şubesine dokuz haneden oluşan öğrenci numarasını beyan ederek öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Öğrencinin yatırması gereken öğrenim ücreti ders kayıtlanma ekranında görülebileceği gibi banka veri tabanında öğrenci numaralarının üzerine borç olarak tanımlanmaktadır. 

4)      Kayıt Tarihinde Ortaöğretimden Mezun Olamayan Öğrenciler;

Fakültemizin programlarına kayıt hakkı kazanan, ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların geçici kayıt işlemi fakültemizde yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

5)      Kayıt Yaptıramayacak Öğrenci Adayları;

 • 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 • Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin yükseköğretim genel kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

6)      Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu;

(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (e-kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci Üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmekle yükümlüdür.)

7)      Şehit / Gazi ve Çocukları Belgeleri;

27.06.2018 tarih ve 2018/12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. Maddesinde yer alan kanuna tabi olan öğrenciler öğrenim harcından muaf sayılacaklardır. (Fakültemizin 2. öğretim programına kayıtlanan ilgili kanun kapsamındaki öğrenciler, Üniversiteye geldiğinde ilgili belgeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmekle yükümlüdür.)

8)      Üniversite Öğrenci Numarası Sorgulama ve Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) Şifre Oluşturma;

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, öğrenci numarası sorgulama ekranına erişim için işaretleyiniz. E-devlet üzerinden kayıtlanan veya fakültemizde kaydını yaptıran öğrenci, kayıt tarihinden iki gün sonra Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) portalındaki hesabını akredite etmelidir. Kullanıcı adı ve geçici parola, öğrencinin ÖSYM aday işlemleri sistemine tanımladığı e-posta adresine iletilecektir. 

 II.   FAKÜLTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN;

Lisans programlarımıza kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına katılacak olanlar ve E-devlet üzerinden e-kayıt yapılamayan diğer durumlarda (MEB sorunlu veya YÖK sorunlu) olan öğrenci adaylarının kayıt başvuruları fakültemizde alınacaktır. Bu durumda olan öğrenci adayları 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında fakültemize gelerek kayıt yaptıracaklardır.

 • Kayıt kabul başvurusunda öğrencinin hazır bulunması gerekir.
 • Posta, kargo, faks ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılacak kayıt başvuruları işleme alınmaz.
 • İlan edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
 • Belirtilen belgelerden herhangi biri ibraz edilemez ise kayıt yapılmaz.

Kayıtta Kontrol Edilecek Belgeler:

 • T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport kontrolü sağlanmak üzere kayıt kabul görevlisine ibraz edilecektir. (Belgelerin asıl sureti veya fotokopisi teslim edilmeyecektir.)
 • Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (en fazla altı ay süreli) ya da noter onaylı örneği kontrolü sağlanmak üzere kayıt kabul görevlisine ibraz edilecektir. (Belgelerin asıl sureti veya fotokopisi teslim edilmeyecektir.)
 • Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayanlar, bütünleme veya tek ders sınavlarına gireceğine dair belgelerini teslim edeceklerdir.
 • 28 Yaşından Büyük Olan Erkek Adayların “Askerlikle İlişiği Yoktur” Belgesi. (28 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur” belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır.)
 • Öğrenim ücretinden muaf olanlar resmi belgelerini teslim edeceklerdir. (Şehit-Gazi çocukları ile diğerleri)

III.     DERS KAYITLARI  /  ÖĞRETİM PLANLARI-KATALOGLARI

Öğrencilerimiz, E-Kayıt işleminin ardından 27 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihleri aralığında “ubys.ibu.edu.tr" adresinden ders kayıtlarını yapacak ve 04 Ekim 2021 tarihinde Fakültemizde eğitime başlayacaklardır. Bir eğitim öğretim yarıyılı içerisinde fakültemizde gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili detaylı bilgilere erişim için "EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ"ni, haftalık ders programı çizelgelerini takip için “HAFTALIK DERS PROGRAMLARI”nı, sınav programı çizelgeleri için "SINAV PROGRAMLARI"nı, müfredatlarımızı ve ders içeriklerimizi öğrenmek için "ÖĞRETİM PLANLARI/KATALOGLARI"nı incelemeniz önerilir.

 

IV.    YABANCI DİL HAZIRLIK

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI OLAN BÖLÜMLERİMİZ;

BİYOLOJİ          ( %100  İngilizce )

KİMYA                ( %100  İngilizce )

MATEMATİK    ( %100 İngilizce )

FİZİK                  ( %100 İngilizce )

PSİKOLOJİ        ( %30   İngilizce )

İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenim Seviyesi Belirleme Sınavı : Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi bulunan bölümlerimize kayıtlanan ve bir yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi alacak öğrencilerin "İngilizce" dil seviyesini belirlemeye yönelik düzenlenen sınavdır. Sınava katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Sınava katılmak isteyen öğrenciler 07 - 17 Eylül 2021 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesindeki bağlantı üzerinden sınav başvurularını yapabilecek ve 21 - 22 Eylül 2021 tarihinde “İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenim Seviyesi Belirleme Sınavı” na katılabileceklerdir. Bu sınava katıl(a)mayan öğrenciler "A" grubunda eğitime alınacaklardır. 

A grubu: Başlangıç seviyesindeki öğrenciler. B grubu: İleri başlangıç seviyesindeki öğrenciler. C grubu: İleri seviyedeki öğrenciler.

Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı : Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı olan bölümlerimize kayıtlanan ve bir yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olmak isteyen öğrencilere yönelik düzenlenen sınavdır. Sınava katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bu sınava girmek istemeyen ya da sınav neticesinde başarısız olan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde İngilizce hazırlık sınıfı eğitimine alınacaklardır. Sınava katılmak isteyenler 07 - 17 Eylül 2021 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasındaki bağlantı üzerinden başvurularını yapabilir ve 21 - 22 Eylül 2021 tarihinde yapılacak “Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı” na katılabilirler.

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı : Bölümlerimizin öğretim planında yer alan, zorunlu ders statüsündeki (İngilizce I ve II) derslerinden muaf olmak isteyen öğrencilere yönelik düzenlenen sınavdır. Bu sınavda yeterli not ortalaması alan öğrenciler öğrenimleri süresince bölümünde okutulan ingilizce derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları başarı değerlendirme puanları yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalamalarına katılır. Sınava katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Sınava girmek istemeyen ya da sınav neticesinde başarısız olan öğrenciler bölümünde okutulan İngilizce derslerini normal eğitim-öğretim yarıyıllarında alırlar.  Sınava katılmak isteyenler 13 - 17 Eylül 2021 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasındaki bağlantı üzerinden başvurularını yapabilir ve 29 Eylül 2021 tarihinde yapılacak “Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı” na katılabilirler. 

   

ZORUNLU veya İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI OLMAYAN BÖLÜMLERİMİZ;

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ( I. ve II. ÖĞRETİM)

TARİH ( I. ve II. ÖĞRETİM)

SOSYOLOJİ ( I. ve II. ÖĞRETİM )

Bu bölüm/programlarımıza yerleşen öğrencilerimiz, 2021-2022 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında birinci yarıyıl öğrencisi olarak öğrenime başlayacakları için 1. yarıyıl derslerine ders kayıtlarını yapacaklar ve 04 Ekim 2021 tarihinde başlayacak derslere katılacaklardır. Bir eğitim-öğretim yarıyılı içerisinde Fakültemizde gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgiler için web sitemizdeki " EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ " başlıklı makaleyi dikkatle inceleyiniz.

V.     KAYIT DONDURMA (İzinli Ayrılma Başvurusu)

Öğrenci kaydından sonra, öğrenimine sağlıkaskerlikmaddi ve ailevi nedenler ile devam edemeyecek öğrencilerden bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, web sitemizin "Formlar > Öğrenci Başvuru Formları" menüsündeki "01 / Kayıt Dondurma (İzinli Ayrılma) Başvurusu" formunu doldurarak 13 - 27 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıtlandıkları bölümün Başkanlıklarına başvuracaklardır.

İzin gerekçeleri kabul edilen ve izinli sayılan öğrenci 2021-2022 eğitim-öğretim yılının güz ve(ya) bahar yarıyılında derslere/uygulamalara/sınavlara devam edemez. Bu süreler eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

VI.    DERS MUAFİYETİ (Kredi ve Not Transferi Başvurusu)

Örgün/açık/ekstern/yaygın eğitim türleri, birinci/ikinci öğretim programları, önlisans/lisans/lisansüstü eğitim düzeyleri, YÖK tarafından tanınan ulusal ya da uluslararası alanda öğrenim veren Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Fakülte/Enstitü gibi yükseköğretim kurumları, mezuniyet/ayrılma durumları fark etmeksizin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde başarılı olduğu derslerine ait kredi ve notlarının, ilgili Bölümümüzün eşdeğer derslerine aktarılmasını isteyen öğrenci, web sitemizin "Formlar > Öğrenci Başvuru Formları" menüsündeki "02 / Kredi ve Not Transferi Başvurusu" formunu doldurarak, 13 - 27 Eylül 2021 tarihleri arasında öğrencisi oldukları bölümün Başkanlıklarına başvuracaklardır. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Daha önce başarılı olduğu derslerin başarı notu üniversitemizin not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.)

VII.   YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA

        * Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular http://kyk.gsb.gov.tr web veya e-devlet adresinden yapılacaktır.

        * Üniversitesimizin bünyesinde (BOLU-Mengen ilçesi hariç) öğrenci yurdu bulunmamaktadır.

NOTLAR;

2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında dersler 04 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Soru veya sorunlarınız için;

Telefon            :        +9 0374 254 1000 – (Dâhili) 1158 / 1160 / 1161

Faks                 :        +9 0374 253 4643

E-posta            :        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasını ziyaret etmek için tıklayınız.

FAKÜLTE DUYURULARI

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
 • Email:         fef ibu.edu.tr
Top