Belgeye Erişim İstemleri

BELGEYE ERİŞİM İSTEMLERİ

 

GİRİŞ      Bu makale, eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili konular kapsamındaki belgelere erişim isteklerine ve işlem süreçlerine yönelik iç/dış paydaşlarımızı 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Birimimizin kamuyla paylaştığı bu makaledeki bilgiler, aynı Kanunun 8. Maddesi uyarınca bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Site editörümüzün ilgili mevzuatları doğrultusunda hazırladığı, detaylı anlatımlar içeren makaleye katkıda bulunmak için, görüş ve önerilerinizi e-posta ile mmcatalibu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

 

UBYS E-BELGEYE ERİŞİM     
 • Fakültemizin lisans programlarında öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerin belgeye erişim istekleri, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi [UBYS] veri tabanı üzerinden online biçimde karşılanır.
 • UBYS aracılığıyla birimimize iletilen belge istemleri resmi mesai günleri ve saatleri içerisinde değerlendirilir.
 • Birim yetkilisinin güvenli elektronik imzası ile onaylandıktan sonra, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.” hükmü uyarınca resmi evrak niteliği taşıyan belge, özel/vakıf/kamu tüzel kişiliğine sahip tüm kurumlarda/kuruluşlarda geçerlidir.
 • UBYS portalından güvenli elektronik imza ile imzalanan veya e-devlet kapısından barkodlu olarak ürettiğiniz belgenizin kabul edilemeyeceği söylenilirse, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. Maddesinin bağlayıcılığının/uygulanmasının zorunluluğunu ilgili birimin yetkilisine sözlü veya yazılı olarak bildiriniz.
 • Belge içeriğinde yer alan barkodu/doğrulama kodu üzerinden, doğruluğu/geçerliliği ilgili birimlerce sorgulanabilir.
 • Standart formattaki dijital biçimi ile sistem tarafından oluşturulan belge, Türkçe veya İngilizce dilinde istenebilir.
 • Bir eğitim öğretim yarıyılı içerisinde, aynı tür ve dilde azami 4 adet belge talebinde bulunulabilir.
 • E-imzalı belgenin çıktısının alınması, fiziki ya da elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi öğrencinin yükümlülüğündedir.
 • Öğrenci ve transkript belgesi, e-devlet uygulamasından da alınabilir.
 • UBYSden veya kurumumuzun web tabanlı diğer veri platformları üzerinden erişilemeyen belge türlerinin dışında, ıslak imzalı ve mühürlü fiziksel belge verilmez.
 • E-belge isteminizi oluşturmak için yandaki işlem adımlarını izleyiniz. UBYS / ÖĞRENCİ SİSTEMİ / Öğrenci Bilgi Ekranı / Belge Talebi / Belge Tipi-Seçiniz / Dil-Seçiniz / Belge Talep Et
 • Elektronik imzalı e-belgenizi görüntülemek/indirmek/çıktısını almak için yandaki işlem adımlarını izleyiniz. UBYS / ÖĞRENCİ SİSTEMİ / Öğrenci Bilgi Ekranı / Belge Talebi / Talep Edilen Belgeler / Görüntüle-İndir-Yazdır

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI     
 • Öğrenci kimlik kartı; ilgili kişinin üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olduğunu gösteren belge türüdür.
 • Kampüs yerleşkesi sınırları içerisinde bulunan alanlara girişlerde, asayiş kontrollerinde, sınav salonlarına girişlerde, kurumumuzca sunulan kütüphane/dokümantasyon ve sosyal/kültürel aktivite hizmetlerinde, belge/başvuru işlemlerinde kontrolü sağlanan öğrenci kimlik kartı aynı zamanda dolum merkezlerine/banka hesabına para aktarılarak üniversitemizin öğrenci yemekhanesinde kullanılır.
 • Aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisindeki ders kaydı durumuna bakılmaksızın fakültemizin programlarına yeni kayıtlanan her öğrenciye, eğitim öğretim yarıyılının ilk iki haftası içerisinde ücretsiz olarak verilir.
 • Kurumsal protokol gereğince Halkbank tarafından basımı üstlenen kartın teslimi sürecinde, öğrencinin veya noter onaylı vekilinin ortamda bulunması, nüfus cüzdanı/vatandaşlık kimlik kartı fotokopisinin görevliye verilmesi, başvuru formunun doldurulması zorunludur.
 • Kartın aktivasyon süresi bir eğitim öğretim yılı (güz-bahar) süresi ile sınırlıdır. Aktif eğitim öğretim yılı bandrolünün karta yapıştırılması ile geçerlilik süresi uzatılır. Kart aktivasyon bandrolü, eğitim öğretim yarıyılının ilk üç haftası içerisinde ücretsiz olarak verilir.
 • Kartın kaybedildiği durumlarda asayiş birimlerine/ilgili bankaya bildirimde bulunulması, yeniden düzenlenmesi için BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulması gerekir. 

 

ÖĞRENCİ BELGESİ     
 • Öğrenci belgesi; aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde ders kaydı yapan öğrencinin ayrıcalıklı öğrencilik haklarından yararlandırılmasına olanak sağlayan belge türüdür.
 • İçeriğinde, öğrencinin öğrenim durumuna ilişkin ayrıntılı bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Kurum içinde/dışında, öğrenci değişim, yatay/dikey geçiş programı, kredi/not transferi, burs, kredi, yurt, indirimli ulaşım kartı vb. başvuru işlemlerinde kullanılır.
 • Bu belge, aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde ders kaydı yapmış olan öğrenci tarafından UBYS üzerinden talep edilir ya da e-devlet kapısından üretilir.
 • Geçerlilik süresi bir eğitim öğretim yarıyılı ile sınırlıdır.
 • Islak imzalı/mühürlü fiziksel belge verilmez.
 • Aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde ders kaydı yapmayan öğrenci, talepte bulunamaz. Bu durumdaki öğrencilere, mezun olan, ayrılan, çıkartılan veya birimimizde öğrenim görmemiş kişilere verilmez.

 

TRANSKRİPT BELGESİ     
 • Transkript belgesi; öğrencinin fakültemizdeki öğrenimi süresince kayıtlandığı derslerini, notlarını, kredilerini ve ağırlıklı not ortalamalarını yarıyıl bazında gösteren belge türüdür.
 • İçeriğinde, öğrencinin kayıtlandığı derslerindeki başarı durumuna ilişkin bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Kurum içinde/dışında, öğrenci değişim, yatay/dikey geçiş programı, kredi/not transferi, burs, kredi, yurt, indirimli ulaşım kartı vb. başvuru işlemlerinde kullanılır.
 • Bu belge, aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde ders kaydı durumuna bakılmaksızın, öğrenci tarafından UBYS üzerinden talep edilir ya da e-devlet kapısından üretilir.
 • Öğrenimine devam eden öğrenciler için, geçerlilik süresi bir eğitim öğretim yarıyılı ile sınırlıdır.
 • Islak imzalı/mühürlü fiziksel belge verilmez.
 • Birimimizde öğrenim görmemiş kişilerce talep edilemez.
 • Fakültemizin programlarından mezun olan, ayrılan, çıkartılan kişilerin belge istemlerine yönelik başvuruda bulunacağı sorumlu ve yetkili birim BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıdır.

 

ÖĞRENCİ DİSİPLİN BELGESİ       
 • Öğrenci disiplin belgesi; öğrencinin fakültemizdeki öğrenimi süresince disiplin durumunu gösteren belge türüdür.
 • İçeriğinde, öğrencinin disiplin cezası durumuna ilişkin ayrıntılı bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Kurum içinde/dışında, öğrenci değişim, yatay/dikey geçiş programı, kredi/not transferi, burs, kredi, yurt vb. başvuru işlemlerinde kullanılır.
 • Bu belge, aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde ders kaydı durumuna bakılmaksızın, öğrenci tarafından UBYS üzerinden talep edilir.
 • Islak imzalı/mühürlü fiziksel belge verilmez.
 • Birimimizde öğrenim görmemiş kişilerce talep edilemez.
 • Fakültemizin programlarından mezun olan, ayrılan, çıkartılan kişilerin belge istemlerine yönelik başvuruda bulunacağı sorumlu ve yetkili birim BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıdır.

 

DERS İÇERİKLERİ ve   

ÖĞRETİM PLANI BELGESİ   

 
 • Ders içerikleri belgesi; fakültemizin programlarında okutulan öğretim planları çerçevesindeki tüm derslerin içeriğine ilişkin verilerin yer aldığı belge türüdür.
 • Öğretim planı belgesi; fakültemizin programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim öğretim süreleri içerisinde izleyeceği yol haritasındaki derslere ilişkin verilerin yer aldığı belge türüdür.
 • İçeriğinde, öğretim planındaki tüm derslere ait ayrıntılı bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Kurum içinde/dışında, öğrenci değişim, yatay/dikey geçiş programı, kredi/not transferi vb. başvuru işlemlerinde kullanılır.
 • Bu belge, henüz UBYS portalından elektronik imzalı olarak temin edilememektedir. UBYSden güvenli elektronik imza ile alınabilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
 • Aktif öğrenciler ile programlarımızdan mezun olan, ayrılan, çıkartılan kişiler tarafından bağlantı adresleri aşağıda paylaşılan web siteleri üzerinden erişilir.
 • http://ubys.ibu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?culture=tr-TR
 • http://bologna.ibu.edu.tr/akts/newtr.php
 • http://www.fef.ibu.edu.tr/ogrenci/ders-katalog
 • Erişim sağladığınız ders içeriklerinin veya öğretim planının, transkriptinizdeki ders kodu, adı, kredisi ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.
 • Erişemediğiniz ders içeriği veya öğretim planı varsa, ilgili Bölüm Başkanlığı ile iletişime/temasa geçiniz.
 • Başarılı olduğunuz ve muaf tutulduğunuz derslerinize ait içeriklerin, bağlı olduğunuz öğretim planının çıktısını almanız yeterli olacaktır. Kayıtlanmadığınız, başarısız ya da devamsız olduğunuz diğer derslerin içeriklerini, bağlı olmadığınız farklı öğretim planlarının çıktısının alınmaması önerilir.
 • Belgenin çıktısının alınması, fakülte sekreterinin ıslak imzasına sunulması, fiziki ya da elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi öğrenci/kişinin yükümlülüğündedir.
 • Birimimizde öğrenim görmemiş kişilerin belge dökümleri onaylanmaz.

 

YATAY GEÇİŞ YAPMASINDA    SAKINCA YOKTUR BELGESİ  

 
 • Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur belgesi; fakültemizin programlarına kayıtlı öğrencinin yatay geçiş kapsamında kurumumuzdan ayrılmasına engel bir durumunun bulunmadığını gösteren belge türüdür.
 • İçeriğinde, öğrencinin yatay geçiş yapmasında engel bir durumun bulunmadığına ilişkin bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Diğer yükseköğretim kurumlarına yapılan yatay geçiş başvurusu işlemlerinde kullanılır.
 • Bu belge, aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde ders kaydı durumuna bakılmaksızın, öğrenci tarafından UBYS üzerinden talep edilir. (UBYS / ÖĞRENCİ SİSTEMİ / Öğrenci Bilgi Ekranı / Diğer / Yatay Geçişte Engel Yoktur Sürecini Başlat)
 • Bu belge talebi, birimimizin yetkilisi ile BAİBÜ Öğrenci İşleri, Sağlık Kültür ve Spor, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının görevlisi tarafından değerlendirilir.
 • Kurumumuza karşı mali, ekonomik, finansal ve hukuki yükümlülüklerini sağlamamış öğrencilerin başvuruları onaylanmaz. (Öğrenim ücreti borcu bulunanlar, kurumumuzdan ödünç alınan kitapların/dokümanların/materyallerin iade etmeyenler vb.)
 • Islak imzalı/mühürlü fiziksel belge verilmez.
 • Birimimizde öğrenim görmemiş kişilerce talep edilemez.
 • Birimimizde öğrenim görmemiş kişilerin belge dökümleri onaylanmaz.

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME    PUANI İLE YATAY GEÇİŞ    YAPMADIĞINI GÖSTEREN    BELGESİ   

 
 • Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını gösteren belgesi; fakültemizin programlarına kayıtlı öğrencinin öğrenimi süresince Ek Madde1 ile yatay geçiş uygulamasından yararlanmadığına ilişkin ifadenin gösterildiği belge türüdür.
 • İçeriğinde, öğrencinin kurumumuzdaki kayıt statüsüne ilişkin bilgiyi barındırır.
 • Öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumuna veya kuruluşuna yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Merkezi yerleştirme puanı ile diğer yükseköğretim kurumlarına yapılan yatay geçiş başvurusu işlemlerinde kullanılır.
 • Bu belgeyi karşılayan ifade, öğrenci belgesindeki “Geliş Şekli” alanında ve transkript belgesindeki “Kayıt Şekli” kısmında yer alır. Öğrenci ya da transkript belgesi türünde UBYS üzerinden talep edilir.
 • Islak imzalı/mühürlü fiziksel belge verilmez.
 • Birimimizde öğrenim görmemiş kişilerce talep edilemez.

 

HAZIRLIK SINIFI BAŞARI    BELGESİ   

 
 • Hazırlık sınıfı başarı belgesi; tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim veren fakültemizin programlarına kayıtlı öğrencinin, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulundan aldığı zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimindeki genel başarı durumunu gösteren belge türüdür.
 • İçeriğinde, hazırlık sınıfındaki genel başarı durumuna ilişkin bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Kurum içinde/dışında, öğrenci değişim, yatay/dikey geçiş programı, kredi/not transferi, burs vb. başvuru işlemlerinde kullanılır.
 • Bu belge, aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde ders kaydı durumuna bakılmaksızın, öğrenci tarafından UBYS üzerinden talep edilir.
 • Belgenin talebi, BAİBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu birim yetkilisi tarafından değerlendirilir ve elektronik imzası ile onaylanır.
 • Islak imzalı/mühürlü fiziksel belge verilmez.
 • Birimimizde öğrenim görmemiş kişilerce ve zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi bulunmayan programlarımıza kayıtlı öğrencilerce talep edilemez.
 • Fakültemizin programlarından mezun olan, ayrılan, çıkartılan kişilerin belge istemlerine yönelik başvuruda bulunacağı sorumlu ve yetkili birim BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıdır.

 

YABANCI DİLLER NOT    DURUM BELGESİ   

 
 • Yabancı diller not durum belgesi; tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim veren fakültemizin programlarına kayıtlı öğrencinin, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulundan aldığı zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi süresince kayıtlandığı derslerini, notlarını gösteren belge türüdür.
 • İçeriğinde, öğrencinin hazırlık sınıfındaki derslerine ilişkin ayrıntılı bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Kurum içinde/dışında, öğrenci değişim, yatay/dikey geçiş programı, kredi/not transferi, burs vb. başvuru işlemlerinde kullanılır.
 • Bu belge, aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde ders kaydı durumuna bakılmaksızın, öğrenci tarafından UBYS üzerinden talep edilir.
 • Belgenin talebi, BAİBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu birim yetkilisi tarafından değerlendirilir ve elektronik imzası ile onaylanır.
 • Islak imzalı/mühürlü fiziksel belge verilmez.
 • Birimimizde öğrenim görmemiş kişilerce ve zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi bulunmayan programlarımıza kayıtlı öğrencilerce talep edilemez.
 • Fakültemizin programlarından mezun olan, ayrılan, çıkartılan kişilerin belge istemlerine yönelik başvuruda bulunacağı sorumlu ve yetkili birim BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıdır.

 

ASKERLİK BELGESİ   

 
 • Askerlik belgesi; fakültemizde kayıtlı erkek öğrencilerin askerlikle ilişkili durumunu/bağını gösteren belge türüdür.
 • İçeriğinde, öğrencinin fakültemizdeki öğrenim sürecinde geçirdiği sürelere ilişkin ayrıntılı bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Askerlik yoklama çağrısı alan erkek öğrencilerin sevk tehiri vb. başvuru işlemlerinde kullanılır.
 • Üniversitemizin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören erkek öğrencilerin askerlik tehir işlemleri BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Öğrencinin ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek duyulmaz.
 • Bu belge, aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde ders kaydı durumuna bakılmaksızın, öğrenci tarafından UBYS üzerinden talep edilir.
 • Islak imzalı/mühürlü fiziksel belge verilmez.
 • Birimimizde öğrenim görmemiş kişilerce talep edilemez.

 

DERS KAYIT LİSTESİ ONAY    RAPORU BELGESİ   

 
 • Ders kayıtlanma onay raporu belgesi; öğrencinin aktif eğitim öğretim yarıyılındaki kayıtlandığı derslerinin onaylı listesini gösteren belge türüdür.
 • İçeriğinde, yarıyıl bazında kayıtlanılan derslerin onaylı raporuna ilişkin ayrıntılı bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Kredi, özel kuruluş bursu, yurt vb. başvuru/inceleme işlemlerinde kullanılır.
 • Bu belge, henüz güvenli elektronik imzalı olarak temin edilememektedir. Aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde ders kaydı yapmış olan öğrenci tarafından UBYS üzerinden görüntülenir. (UBYS / ÖĞRENCİ SİSTEMİ / Öğrenci Bilgi Ekranı / Diğer / Kayıtlanma Onay Raporu)
 • Belgenin çıktısının alınması, danışmanın ve fakülte sekreterinin ıslak imzasına sunulması, fiziki ya da elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi öğrencinin yükümlülüğündedir.

 

DERS ve SINAV PROGRAMI     ÇİZELGESİ BELGESİ   

 
 • Ders programı çizelgesi belgesi; aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde fakültemizin ilgili programında okutulan derslerin tamamının yarıyıllık çizelgesini gösteren belge türüdür.
 • Sınav programı çizelgesi belgesi; aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde fakültemizin ilgili programında gerçekleştirilecek sınavların çizelgesini gösteren belge türüdür.
 • İçeriğinde, yarıyıl bazında okutulan derslerin ve yapılacak sınavlarının birimine, yılına, yarıyılına, gününe, saatine, süresine, koduna, adına, sorumlusuna, salonuna ilişkin ayrıntılı bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Kredi, özel kuruluş bursu, yurt vb. başvuru/inceleme işlemlerinde kullanılır.
 • Bu belge, henüz güvenli elektronik imzalı olarak UBYS portalından temin edilememektedir. İlgililerce fakültemizin web sitesi üzerinden görüntülenir, doğrulanır. (www.fef.ibu.edu.tr / ÖĞRENCİ BİLGİ PORTALI / Ders Programı Çizelgesi / Sınav Programı Çizelgesi)
 • Belgenin çıktısının alınması, danışmanın ve fakülte sekreterinin ıslak imzasına sunulması, fiziki ya da elektronik ortamda ilgili birime iletilmesi öğrencinin yükümlülüğündedir.

 

İLİŞİK KESME BELGESİ   

 
 • İlişik kesme belgesi; fakültemizin programlarından kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kurumumuzdan ayrılmasına engel bir durumunun bulunmadığını gösteren belge türüdür.
 • İçeriğinde, öğrencinin kurumumuzdan ilişiğinin kesilmesine engel bir durumun bulunmadığına ilişkin bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır. Kurumumuzdan ilişik kesme başvurusu işlemlerinde kullanılır.
 • Bu belge, aktif eğitim öğretim yarıyılı içerisinde ders kaydı durumuna bakılmaksızın, öğrenci tarafından UBYS üzerinden talep edilir.
 • Belgenin talebi, birimimizin yetkilisi ile BAİBÜ Öğrenci İşleri, Sağlık Kültür ve Spor, Kütüphane ve Dokümantasyon, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevlisi tarafından değerlendirilir.
 • Kurumumuza karşı mali, ekonomik, finansal ve hukuki yükümlülüklerini sağlamamış öğrencilerin başvuruları onaylanmaz. (Öğrenim ücreti borcu bulunanlar, kurumumuzdan ödünç alınan kitapların/dokümanların/materyallerin iade etmeyenler vb.)
 • Islak imzalı/mühürlü fiziksel belge verilmez.
 • Birimimizde öğrenim görmemiş kişilerce talep edilemez.

 

MEZUNİYET (DİPLOMA)    BELGESİ   

 
 • Mezuniyet (Diploma) belgesi; fakültemizin ilgili programının öğretim planını başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyete hak kazandığını gösteren belge türüdür.
 • İçeriğinde, öğrencinin mezuniyetine ilişkin bilgileri barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır.
 • Belgeye hak kazanılabilmesi için, belirli yükümlülüklerin sağlanmış olması gerekir. Bu yükümlülükler; öğretim planının her bir yarıyılında alınan ve başarıyla tamamlanan ders yükünün asgari 30 AKTS olması (*Kariyer Planlama dersinin bulunduğu öğretim planlarında 1. yarıyıl 32 AKTSdir), sekiz yarıyıl toplamının ise 240 AKTSye ulaşması, genel not ortalamasının 2.00 veya üzerinde olması ile yerine getirilir.
 • Belge yeterliliklerinin karşılanmasına ilişkin kontrol işlemi mezuniyet potansiyeli taşıyan son yarıyıl öğrencilerince UBYS transkript uygulaması üzerinden yapılmalı, sorunlu durumlarda danışman ile iletişime geçilmelidir.
 • Transkriptinizi kontrol ederken, sekiz yarıyıldan oluşan lisans programı eğitiminin her bir yarıyılında aldığınız ve başarıyla tamamladığınız ders yükünün asgari 30 AKTSye eşit olduğundan, devamsızlık ve başarısızlık notunuzun bulunmadığından, genel not ortalamanızın en az 2.00 olduğundan emin olunuz.
 • Herhangi bir yarıyılda 30 AKTSnin üzerinde fazladan aldığınız/tamamladığınız ders(ler), farklı bir yarıyılda 30 AKTSnin altında kalan ders yükü eksiğinizi tamamlamaz. (Örneğin; Beşinci yarıyılda alınan ve tamamlanan 40 AKTSnin fazlalığı olan 10 AKTS, 20 AKTSnin bulunduğu yedinci yarıyıldaki 10 AKTSnin eksiğini kapatmaz.) Bu durumdaki öğrenciler, UBYS üzerinden elde edilen mezun adayları listesinde yer almaz.
 • Belgeyi almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesine, listelenmesine, teklif edilmesine, kesinleştirilmesine ilişkin süreçler birimimizce yürütülür. Aktif eğitim öğretim yarıyılının bitiminde yapılan her bir sınav etkinliğinin (final, bütünleme, tek-çift, azami öğrenim sonu) bitiminde UBYS veri tabanından alınan mezun adaylarının listesi Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir ve BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.
 • Belgenin düzenlenmesine, basılmasına, güvenli elektronik imza ile onaylanmasına, teslimine ve öğrencinin ayrılış işlemlerinin başlatılmasına ilişkin süreçler BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
 • Ayrılış işlemleri sürecine yönelik değerlendirme ve e-onay; birimimizin temsilcileri ile BAİBÜ Öğrenci İşleri, Sağlık Kültür ve Spor, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevlisi tarafından yapılır. UBYS üzerinden gerçekleştirilen bu işlem akışına yönelik bilgiler, öğrencinin kurumsal e-posta adresine sistem mesajı olarak gönderilir. Ayrıca, öğrencinin UBYS uygulamasından izlenebilir. (UBYS / ÖĞRENCİ SİSTEMİ / Öğrenci Bilgi Ekranı / Diğer / Tarihçe Bilgileri)
 • Kurumumuza karşı mali, ekonomik, finansal ve hukuki yükümlülüklerini sağlamamış öğrencinin ayrılış işlemi onaylanmaz. (Öğrenim ücreti borcu bulunanlar, kurumumuzdan ödünç alınan kitapların/dokümanların/materyallerin iade etmeyenler vb.)
 • Ayrılış işlemlerinde sorun bulunmayan öğrencilerin üniversitemiz ile ilişiği kesilir, mezuniyet tarihi UBYSye tanımlanır, bilgiler YÖKSİS veri tabanına aktarılır. Böylece mezuniyet belgesi, e-devletten sorgulanabilir/üretilebilir/kullanılabilir.
 • Diplomalar ise, mezuniyet tarihinden itibaren başlamak üzere en geç bir ay içerisinde ücretsiz olarak verilir. Takdim sürecinin öncesinde ve sonrasında öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Takdiminde; öğrencinin veya noter onaylı vekilinin BAİBÜ ÖİDB biriminde bulunması, nüfus cüzdanı/vatandaşlık kimlik kartının beyan edilmesi yeterlidir.

 

VERİ TABANLARIMIZDAN    ERİŞİLEMEYEN BELGELER   

 
 • UBYSden veya kurumumuzun web tabanlı diğer veri platformları üzerinden karşılanamayan resmî belge istemlerinde uygulanan başvuru yöntemidir.
 • İçeriğinde, öğrencinin fakültemizdeki öğrenim süreçleri ile ilgili özel bir açıklamayı barındırır.
 • Öğrencinin ilgili kuruma veya kuruluşa yapacağı başvuru işlemlerinde istenebilir, resmi evrak niteliği taşır.
 • Başvuru formu, fakültemizin web sitesi üzerinden görüntülenir. (www.fef.ibu.edu.tr / FORMLAR / Öğrenci Başvuru Formları / Belge İstemi Başvurusu Formu)
 • Başvuru formunun bilgisayar ortamında doldurulması, çıktısının alınması, (varsa) eklerinin temin edilmesi, imza aşamasının tamamlanması ve evrak kayıt birimine teslim edilmesi ilgili öğrencinin yükümlülüğündedir.
 • Belirtilmesi istenen kişiye özel öğrenim durumunun uygunluğu doğrulanırsa, ilgili açıklamayı içeren metnin yer aldığı kurumsal yazı “İlgili Makama” hitaben düzenlenir, güvenli elektronik imza ile imzalanır, öğrencinin e-posta adresine iletilir.
 • Islak imzalı/mühürlü fiziksel belge verilmez.
 • Birimimizde öğrenim görmemiş kişilerce talep edilemez.
 • Fakültemizin programlarından mezun olan, ayrılan, çıkartılan kişilerin belge istemlerine yönelik başvuruda bulunacağı sorumlu ve yetkili birim BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıdır.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top