Personel Formlar

PERSONEL FORMLAR 

(Formları indirmek için başlığı tıklayınız.)

 FEF-01  Akademik Personel Görevlendirme Formu
 FEF-02(a)  Ders Telafisi Talep Dilekçesi
 FEF-02(b)  Ders Telafisi Bildirim Dilekçesi
 FEF-03(a)  Yurtdışına (Görevli) Çıkış İçin Muvafakat Talebi Dilekçesi
 FEF-03(b)  Yurtdışına (Yıllık İzinli) Çıkış İçin Muvafakat Talebi Dilekçesi
 FEF-04  İzin ve Vekalet E-BYS İşlem Süreci
 FEF-05  Ders Yükü Bildirim Formu
 FEF-06  Ders Yoklama Çizelgesi
 FEF-07  Sınav Tutanak Formu
 FEF-08  Not Bildirim-Düzeltme Formu
 FEF-09  Tek-Çift Sınavı Not Bildirim Formu
 FEF-10  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 FEF-11(a)  Dr.Öğr.Üyesi Görev Süresi Uzatımı Dilekçesi
 FEF-11(b)  Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı Dilekçesi
 FEF-12  Jüri Üyeliği Ücret Dilekçesi
 FEF-13  Araç Tahsis Talebi Formu
 FEF-14  Kimyasal Madde ve Cam Malzeme Talep Formu
 FEF-15  Sarf Malzeme Talep Formu
 FEF-16  Taşınır Demirbaş Talep Formu
 FEF-17  Aile Yardımı Bildirimi Formu
 FEF-18  Asgari Geçim Aile Bildirimi Formu
 FEF-19  Mal Bildirimi Formu
 FEF-20  İlişik Kesme Formu
 FEF-21(a)  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi
 FEF-21(b)  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Puan Tablosu
 FEF-22  Personel Kimlik Talep Formu
 FEF-23  Doçentlik Sınavı Değerlendirme Zarfı Teslim Dilekçesi
FEF-24  Sınav Evrakı Zarfı Talep Formu
FEF-25(a)  Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
FEF-25(b)  Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top