Öğrenci Formlar

BAŞVURULAR                                                                                       
Bölümlerimizin lisans programlarında öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrenciler, eğitim öğretim sürecini kapsayan konularla ilgili öneri, istek veya şikayetlerini Dekanlığımıza bağlı Bölüm Başkanlıklarımıza / idari birimlerimize yazılı dilekçe vermek suretiyle bildirmektedirler. Yapılan başvurularda Üniversitemizin mevzuatlarına uygun olmayan, eksik/hatalı oluşturulan cümleler nedeniyle anlaşılamayan ifadeler, kalem kullanılmak suretiyle doldurulan dilekçelerde okunmasında güçlük yaşanan yazı biçimleriyle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için Üniversitemizin ve YÖK'ün mevzuatları referans edinilerek düzenlenmiş, belirli ölçütlerle çerçevelendirilmiş, içerisindeki tanımlı alanlara veri  girişi yapılabilen, içeriğinde konusu, kapsamı, süresi, işlem süreçleriyle ilgili yönlendirici bilgi notları yer alan, sanal ortam araçlarında (masaüstü / dizüstü bilgisayar) doldurulmak üzere tasarlanan öğrenci dilekçe formları web sitemizde iç paydaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Öğrenci başvurularında kullanılacak formların doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda  belirtilmiştir;

 • Başvurularda aşağıdaki tabloda yer alan PDF biçimli formlar kullanılmalıdır.
 • Kapsamı ve süresi dikkate alınmayan başvurular işleme alınmaz.  
 • Formun başlığını işaretleyerek, Adobe Reader uygulaması bulunan bilgisayarınıza indiriniz.
 • Formu doldurmadan önce, açıklamalar ve işlem süreçleri alanını okuyunuz. 
 • Mavi zemin vurgusuyla işaretli form alanlarında ki yönlendirici bilgi notunu silerek, bu alanları bilgisayar ortamında doldurunuz ve kaydediniz. 
 • İki sayfadan oluşan formun çıktısını tek kağıtta çift taraflı olacak biçimde alınız ve eklerini temin ediniz. 
 • Tarafınıza ait olan alanı imzalayınız ve diğer imza aşamalarını yürütünüz.
 • Evrak kayıt birimine teslim ediniz.
ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMLARI

FORMLAR

KAPSAM BAŞVURU SÜRESİ

 

  1) Kayıt Dondurma (İzinli Ayrılma) Başvurusu

 

Kayıt dondurma gerekçelerinden birini taşıyanlar  Eğitim öğretim yarıyılının başlangıcından itibaren “Ders  Ekleme-Bırakma” süresinin sonuna kadar

  2) Kredi ve Not Transferi Başvurusu

Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde başarılı olduğu derslerine ait kredi ve notlarının, ilgili Bölümümüzün eşdeğer derslerine aktarılmasını talep edenler

Öğrenci kaydının yapıldığı ilk hafta

 

  3) Mazeretli Ders Kaydı ve Ekleme Başvurusu

 

“Ders Kayıtları” ve “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” süreleri içerisinde geçerli mazereti nedeniyle ders(ler)ine kayıtlanamayanlar veya eksik ders kaydı yapanlar “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” sürecinden sonra başlamak üzere, eğitim-öğretim yarıyılının ilk üç haftası içerisinde

 

  4) Mazeretli Ders Kayıt İptali Başvurusu

 

“Ders Kayıtları” ve “Ders Ekleme-Bırakma” süreleri içerisinde kayıtlandığı ders(ler)inden geçerli mazereti nedeniyle silinemeyenler “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” sürecinden sonra başlamak üzere, eğitim-öğretim yarıyılının ilk üç haftası içerisinde

  5) Mazeretli Ders Grubu Değişikliği Başvurusu

“Ders Kayıtları” ve “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” süreleri içerisinde kayıtlandığı dersinde geçerli mazereti nedeniyle grup değişikliğini yapamayanlar “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” sürecinden sonra başlamak üzere, eğitim-öğretim yarıyılının ilk üç haftası içerisinde

  6) Yabancı Uyrukluların Ders Grubu Değişikliği Başvurusu

Uzaktan eğitimle okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II (Principles of Kemal Atatürk I-II), Türk Dili I-II (Turkish I-II) ders(ler)inde ki kaydın, yüzyüze ve yabancı dil eğitim metoduyla okutulan ders grubuna aktarılmasını isteyen yabancı uyruklu öğrenciler “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” sürecinden sonra başlamak üzere, eğitim-öğretim yarıyılının ilk üç haftası içerisinde

  7) Bölüm Dışından Aynı Derse Kayıt Başvurusu

Haftalık ders programında aynı gün ve saate konumlandırılmış devam zorunluluğu bulunan derslerinden birisinin aynısını Fakültemizin diğer Bölümünden almayı isteyenler Eğitim-öğretim yarıyılının ilk üç haftası içerisinde

 

  8) Mazeret Sınavı Başvurusu

 

 Programlandırılmış gün, saat, salonda gerçekleştirilen veya programlandırılmaksızın yapılan diğer yarıyıl içi sınavlarına ve benzeri değerlendirme etkinliklerine kısa süreli-geçerli mazereti nedeniyle katılamayanlar Mazeretin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde

 

  9) Maddi Hata İtirazı Başvurusu

 

Fakültemizin Bölümlerinde gerçekleştirilen sınavlar neticesinde; ilan edilen yüzdelik dağılım ağırlığına uyumlu olmayan sınav değerlendirmesinin, sınav evrakında ki hatalı not yazımının, hatalı soru ve(ya) cevap seçeneğinin, değerlendirmeye alınmayan sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyenler Birinci kademe itirazı için sınav notlarının ilan edilmesinden itibaren üç iş günü, ikinci kademe itirazı için ise karar tarihinden itibaren bir iş günü içerisinde 

 

  10) Tek-Çift Sınavı Başvurusu

 

Tamamlamış olduğu öğretim planı çerçevesindeki dersleri içerisinden “ FD / FF / E ” notlarından biriyle başarısız olduğu azami iki dersinden ve(ya) derslerinin tamamından başarılı olduğu halde genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00’nin altında kalması nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin belirleyeceği azami iki dersten tek-çift sınavına katılmak isteyenler Web sitemizden ilan edilen tarihler aralığında
  11) Üniversite Dışı Yaz Öğretimi Başvurusu Diğer yükseköğretim kurumlarının lisans programından yaz öğretimi dersi almayı isteyenler Diğer yükseköğretim kurumunda yaz öğretimi dersleri başlamadan önce
  12) Yaz Öğretimi Misafir Öğrenci Kayıt Başvurusu  Fakültemizin Bölümlerinden ve(ya) Üniversitemizin diğer akademik birimlerinden yaz öğretimi dersi almak isteyen diğer üniversitelere kayıtlı öğrenciler  Web sitemizden ilan edilen tarihler aralığında
  13) Yaz Öğretimi Ders Ücreti İadesi Başvurusu Asgari öğrenci sayısına ulaşmadığı için kapatılan yaz öğretimi derslerine ait ödemiş olduğu ders ücretinin iadesini isteyenler Kapatılan derslerin BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sitesinden ilan edildiği tarihten başlamak üzere iki hafta içerisinde
14) Yüzde On Başarı Değerlendirmesi Öğrenim Ücreti İadesi Başvurusu Yüzde on başarı değerlendirmesi sıralamasına katılan II. öğretim programına kayıtlı öğrenciler Yüzde on başarı değerlendirmesi listesinin BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sitesinden ilan edildiği tarihten başlamak üzere iki hafta içerisinde
     
     

 

  

 

   
 15/a) Erasmus ÖDP Ders Eşdeğerlik Formu Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce(dönem başında)

 15/b) Erasmus ÖDP Not İntibakı Formu

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)
 16/a) Mevlana ÖDP Ders Eşdeğerlik Formu Mevlana Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce(dönem başında)
 16/b) Mevlana ÖDP Not İntibakı Formu Mevlana Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)
 17/a) Farabi ÖDP Ders Eşdeğerlik Formu Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim göreceği üniversitede kayıtlanacağı derslerin müfredatındaki dersler yerine eşdeğerliliğinin yapılmasını talep edenler Program kapsamında öğrenim göreceği üniversiteye gitmeden önce (dönem başında)
 17/b) Farabi ÖDP Not İntibakı Formu Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim gördüğü üniversitede kayıtlandığı derslere ait notların, müfredatındaki derslerin not alanına intibakını talep edenler Program kapsamında öğrenim gördüğü üniversiteden dönünce (dönem sonunda)
 18) Genel Amaçlı Dilekçe Formu Öğrenci başvuru formları dışında kalan diğer konulara ilişkin talepte bulunanlar Genel zamanlı

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
 • Email:         fef ibu.edu.tr
Top