Öğrenci Başvuru Formları

BAŞVURULAR                                                                                       
Fakültemizin lisans programlarında öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrenciler, eğitim-öğretim sürecini kapsayan konularla ilgili öneri, istem veya şikayetlerini Dekanlığımıza bağlı Bölüm Başkanlıklarımıza / idari birimlerimize yazılı dilekçe vermek suretiyle bildirmektedirler. Yapılan başvurularda Üniversitemizin mevzuatlarına uygun olmayan, eksik/hatalı oluşturulan cümleler nedeniyle anlaşılamayan ifadeler, kalem kullanılmak suretiyle doldurulan dilekçelerde okunmasında güçlük yaşanan yazı biçimleriyle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için Üniversitemizin ve YÖK'ün mevzuatları referans edinilerek düzenlenmiş, belirli ölçütlerle çerçevelendirilmiş, içerisindeki tanımlı alanlara veri  girişi yapılabilen, içeriğinde konusu, kapsamı, süresi, işlem süreçleriyle ilgili yönlendirici bilgi notları yer alan, sanal ortam araçlarında (masaüstü / dizüstü / tablet bilgisayar) doldurulmak üzere tasarlanan öğrenci dilekçe formları web sitemizde iç paydaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Başvuru formlarının doldurulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar aşağıda belirtilmiştir;

 • Başvurularda aşağıdaki tabloda yer alan "pdf" uzantılı formlar kullanılmalıdır.
 • Kapsamı, süresi ve içeriği dikkate alınmayan başvurular işleme alınmaz.  
 • Formun başlığını işaretleyerek, Adobe Reader uygulaması bulunan bilgisayarınıza indiriniz.
 • Formu doldurmadan önce, açıklamalar ve işlem süreçleri alanını okuyunuz. 
 • Mavi zemin vurgusuyla işaretli form alanlarında ki yönlendirici bilgi notunu siliniz, bilgisayar ortamında doldurunuz ve kaydediniz. 
 • İki sayfadan oluşan formun çıktısını tek kağıtta çift taraflı olacak biçimde alınız ve eklerini temin ediniz. 
 • Tarafınıza ait olan alanı imzalayınız ve diğer imza aşamalarını yürütünüz.
 • Evrak kayıt birimine teslim ediniz.
ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMLARI

FORMLAR

KAPSAMI BAŞVURU SÜRESİ

 

  1) Kayıt Dondurma (İzinli Ayrılma) Başvurusu

 

Kayıt dondurma gerekçelerinden birini taşıyanlar  Eğitim öğretim yarıyılının başlangıcından itibaren “Ders  Ekleme-Bırakma” süresinin sonuna kadar

  2) Kredi ve Not Transferi Başvurusu

Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde başarılı olduğu derslerine ait kredi ve notlarının, ilgili Bölümümüzün eşdeğer derslerine aktarılmasını isteyenler

Öğrenci kaydının yapıldığı ilk hafta

 

  3) Mazeretli Ders Kaydı ve Ekleme Başvurusu

 

“Ders Kayıtları” ve “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” süreleri içerisinde geçerli mazereti nedeniyle ders(ler)ine kayıtlanamayanlar veya eksik ders kaydı yapanlar “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” sürecinden sonra başlamak üzere, eğitim-öğretim yarıyılının ilk üç haftası içerisinde

 

  4) Mazeretli Ders Kayıt İptali Başvurusu

 

“Ders Kayıtları” ve “Ders Ekleme-Bırakma” süreleri içerisinde kayıtlandığı ders(ler)inden geçerli mazereti nedeniyle silinemeyenler “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” sürecinden sonra başlamak üzere, eğitim-öğretim yarıyılının ilk üç haftası içerisinde

  5) Mazeretli Ders Grubu Değişikliği Başvurusu

“Ders Kayıtları” ve “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” süreleri içerisinde kayıtlandığı dersinde geçerli mazereti nedeniyle grup değişikliğini yapamayanlar “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” sürecinden sonra başlamak üzere, eğitim-öğretim yarıyılının ilk üç haftası içerisinde

  6) Yabancı Uyrukluların Ders Grubu Değişikliği Başvurusu

Tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarımıza (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik) kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerin aldığı Turkish I - II ve Principles of K. Atatürk I - II dersleri için  “Ders Ekleme/Bırakma-Danışman Onayları” sürecinden sonra başlamak üzere, eğitim-öğretim yarıyılının ilk üç haftası içerisinde

  7) Bölüm Dışından Aynı Derse Kayıt Başvurusu

Haftalık ders programında aynı gün ve saate konumlandırılmış devam zorunluluğu bulunan derslerinden birisinin aynısını Fakültemizin diğer Bölümünden almayı isteyenler Eğitim-öğretim yarıyılının ilk üç haftası içerisinde

 

  8) Mazeret Sınavı Başvurusu

 

 Programlandırılmış gün, saat, salonda gerçekleştirilen veya programlandırılmaksızın yapılan diğer yarıyıl içi sınavlarına ve benzeri değerlendirme etkinliklerine kısa süreli-geçerli mazereti nedeniyle katılamayanlar Mazeretin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde

 

  9) Maddi Hata İtirazı Başvurusu

 

İlan edilen yüzdelik dağılım ağırlığına uyumlu olmayan sınav değerlendirmesinin, sınav evrakındaki hatalı not yazımının, hatalı soru ve(ya) cevap seçeneğinin, değerlendirmeye alınmayan sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyenler Birinci kademe itirazı için sınav notlarının ilan edilmesinden itibaren üç iş günü, ikinci kademe itirazı için ise karar tarihinden itibaren bir iş günü içerisinde 

 

  10) Tek-Çift Sınavı Başvurusu

 

Tamamlamış olduğu öğretim planı çerçevesindeki dersleri içerisinden “ FD / FF / E ” notlarından biriyle başarısız olduğu azami iki dersinden ve(ya) derslerinin tamamından başarılı olduğu halde genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00’nin altında kalması nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin belirleyeceği azami iki dersten tek-çift sınavına katılmak isteyenler Web sitemizden ilan edilen tarihler aralığında
  11) Üniversite Dışı Yaz Öğretimi Başvurusu Diğer yükseköğretim kurumlarının lisans programından yaz öğretimi dersi almayı isteyenler Diğer yükseköğretim kurumunda yaz öğretimi dersleri başlamadan önce
  12) Yaz Öğretimi Misafir Öğrenci Kayıt Başvurusu  Fakültemizin Bölümlerinden ve(ya) Üniversitemizin diğer akademik birimlerinden yaz öğretimi dersi almak isteyen diğer üniversitelere kayıtlı öğrenciler  Web sitemizden ilan edilen tarihler aralığında
  13) Yaz Öğretimi Ders Ücreti İadesi Başvurusu Asgari öğrenci sayısına ulaşmadığı için kapatılan yaz öğretimi derslerine ait ödemiş olduğu ders ücretinin iadesini isteyenler Kapatılan derslerin BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sitesinden ilan edildiği tarihten başlamak üzere iki hafta içerisinde
14) Yüzde On Başarı Değerlendirmesi Öğrenim Ücreti İadesi Başvurusu Yüzde on başarı değerlendirmesi sıralamasına katılan II. öğretim programına kayıtlı öğrenciler Yüzde on başarı değerlendirmesi listesinin BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sitesinden ilan edildiği tarihten başlamak üzere iki hafta içerisinde
  15-a) Öğrenci Değişim Programı Ders Eşdeğerliği Başvurusu Erasmus,  Mevlana, Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında diğer yükseköğretim kurumundan alacağı derslerinin belirlenmesini ve Bölümümüzün derslerinin yerine sayılmasını ve(ya) eşdeğerliliğinin sağlanmasını isteyenler  Program kapsamında öğrenim göreceği diğer üniversiteye gitmeden önce (dönem başında) 
  15-b) Öğrenci Değişim Programı Not Transferi Başvurusu Erasmus,  Mevlana, Farabi Öğrenci Değişimi Programı kapsamında diğer yükseköğretim kurumundan aldığı notlarının BAİBÜ karşılıklarına dönüştürülmesini ve transkriptine aktarılmasını isteyenler  Program kapsamında öğrenim gördüğü diğer üniversiteden döndükten sonra, bir hafta içerisinde (dönem sonunda)
  16) Belge İstemi Başvurusu Özel/vakıf/kamu kurumuna/kuruluşuna yapacağı başvuruda/işlemde kullanmak üzere, öğrenim süreci ile ilgili öğrenci belgesinde yer almayan özel bir açıklamayı içeren kurumsal belge düzenlenmesini isteyen öğrenciler  Süresi kısıtsız 
  17) Genel Amaçlı Başvuru Web sitemizin “Formlar” menüsünde yer almayan diğer konulara ilişkin istemde bulunanlar Süresi kısıtsız
  18) Seçmeli Derslerde Havuz Değişikliği Başvurusu “Ders Kayıtları” ve “Ders Ekleme-Bırakma / Danışman Onayları” sürecinde uyumlu olmayan seçmeli ders havuzu (SDH) içerisinden kayıtlandığı seçmeli dersinin havuz değişikliğini isteyenler

“Final Sınavları” sürecinin bitiminden itibaren başlamak üzere, iki hafta içerisinde

 

 

 

 

 

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
 • Tel: +90 374 254 1000  
 • Email:         fef ibu.edu.tr
Top