Tanıtım

 

Türkiye'nin iki büyük metropol kenti olan Ankara ve İstanbul’un arasında, Bolu şehir merkezine 9 km mesafede, benzersiz bir doğa harikası içerisinde konumlandırılan Gölköy kampüsünde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi binası, 15.000 m2’lik ana yerleşim bloğu, 9.000 m2’lik laboratuvar binası olmak üzere, toplamda 24.000 m2 kapalı alandan oluşmaktadır.

1990 yılında İzzet Baysal Vakfı tarafından temelleri atılarak yapımına başlanan laboratuvar binasının da yer aldığı Fen Edebiyat Fakültesi, 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla (Ek Madde 16/a) kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ilk fakültelerinden birisi olmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 1993 yılında Biyoloji Bölümüne öğrenci kabulünün yapılmasıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan fakültemiz, kaliteli eğitim-öğretim anlayışını geliştirerek toplumumuza ve insanlığa değerli, nitelikli bireyler yetiştirme çabasını sürdürmektedir.

Fakültemizin eğitim hizmetleri kadrosunda; 60 Profesör, 37 Doçent, 27 Doktor Öğretim Üyesi, 17 Araştırma Görevlisi, 3 Öğretim Görevlisi, genel idari hizmetler kadrosunda 1 Fakülte Sekreteri, 3 Şef, 6 Bilgisayar İşletmeni, teknik hizmetler kadrosunda; 2 Tekniker, 2 Teknisyen, yardımcı hizmetler kadrosunda; 1 hizmetli, 6 sürekli işçi tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Fakültemizin Fen programı alanında; Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik Bölümü, Edebiyat programı alanında; Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Psikoloji Bölümünde eğitim-öğretim verilmektedir. Ayrıca öğrenci alımına henüz başlanmamış İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Hizmetler Bölümleri de Fakültemizin bünyesinde bulunmaktadır.

Fakültemizde birinci (gündüz) öğretim programlarının yanı sıra Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde 2011-2012 yılından bu yana ikinci (gece) öğretim programında da eğitim verilmektedir.

Fakültemizin Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Bölümünün eğitim-öğretim dili %100 İngilizce, Psikoloji Bölümünün ise %30 oranında İngilizce'dir. Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyoloji Bölümünde eğitim-öğretim dili %100 Türkçe'dir.

 

BÖLÜMLERİMİZ;

 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Bolu AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1992 yılında kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olan Fen Edebiyat Fakültesinin 1993 yılında eğitime başlayan ilk bölümü olup, eğitim dili İngilizcedir. Biyolojide canlıların yeryüzüne dağılımı, anatomisi, fizyolojisi üzerinde eğitim ve araştırmalar yapılır. Biyoloji alanında çalışacak kimse, meraklı bir gözlemci, sabırlı bir araştırmacı olmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve SSK’ya bağlı hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, Çevre, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışılabilir. Ayrıca biyoloji mezunları liselerde öğretmenlik yapabilirler.

Programın Amacı: Biyoloji ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.  Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğini gözeterek çevresel sorunların evrensel ve toplumsal boyutları ile hukuksal sonuçları konusunda etik değerleri göz önüne alarak duyarlılık sahibi olmak.  Laboratuvar ve saha çalışmalarında çağdaş yöntem ve teknikleri kullanarak veri toplamak, deney yapmak, sonuçları analiz etmek ve yorumlayabilmek.  Alanında karşılaşılan sorunları çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak.  Alanında öğrendiği bilgileri ve ürettiği çözümleri, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak anlaşılır şekilde aktarabilmektir.

Mezunların Yaptıkları İşler: Biyoloji mezunlarının iş imkânı bulabileceği birçok devlet kurumu veya özel firma bulunmaktadır. Çalışabilecekleri iş alanları geniştir; ancak iş alanları geniş de olsa iş bulma imkânları kısıtlı sayılmaktadır. Çünkü biyoloji alanında KPSS’den az alım yapılmaktadır, bu nedenle de birçok bölüme göre KPSS taban puanları yüksektir. Mezunlar birçok devlet kurumunda KPSS yolu ile görev alabilir. Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde faaliyet gösteren laboratuvarlarda biyolog olarak görev alabilirler. Gıda firmalarında, ilaç sektöründe, arıtma tesislerinde, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile bunlara bağlı kuruluşlarda veya biyoloji alanı ile ilgili diğer özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilirler. Yine bu bölümden mezun olan öğrencilerin birçoğu ALES ve YDS gibi akademik sınavlara katılarak yüksek lisans ve doktora eğitimleri alıp üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev yapabilmektedirler. 

Çalışma Alanları: Biyoloji bölümü iş olanaklarını çeşitli devlet kurumları ile özel kuruluşlar oluşturur. KPSS sınavına girip başarılı olanlar, herhangi bir kamu kuruluşunda görev alabilir. Öğretmenlik derslerini alanlar ortaokul kurumlarına öğretmen olarak atanabilir. Alanları ile ilgili özel şirketlere, firmalara şahsi başvuruda bulunanlar bu alanlarda çalışabilir.

  

FİZİK BÖLÜMÜ

Bolu AİBÜ Fizik Bölümü 1993-1994 eğitim-öğretim döneminde 30 öğrenciyle öğretime başlamıştır. 1996-1997 eğitim öğretim yılından beri öğretim dili ingilizcedir. Bölümümüzde sadece gündüz eğitim-öğretimi gerçekleştirilmektedir . Normal öğretim süresi bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere beş yıldır. Fizik madde ve enerjinin yapısını ve karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır. Fizik bölümünde öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim yapılır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun fizik laboratuvarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak, PTT, ASELSAN, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışılabilir. Ayrıca öğretmenlik formasyonu aldığında liselerde öğretmenlik yapılabilir. 

Programın Amacı: Fizik, madde ve enerjinin yapısını ve karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır. Fizik programında öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim yapılır.

Gereken Nitelikler: Fizik öğrenimi yapmak isteyen bir kimse fizik, matematik, kimya gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş olmalı ve bu alanlara içten bir ilgi duymalıdır. Fizikçinin amacı gözlem ve deney yaparak fiziksel olayların kanunlarını bulmaktır. Bunun için fizik alanında çalışacakların dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme gücüne sahip yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Yaptıkları İşler: Mezunlar genellikle kamu kesiminde görev alırlar. Bir fizikçinin işi, araştırılacak olan problemi çözümlemek, araştırma yöntemini seçmek, deneyini yapmak ve sonucunu rapor etmek olarak özetlenebilir. Fizikçiler çalışmalarında diğer disiplinlerden geniş ölçüde yararlanırlar. Endüstride çalışan fizikçiler mühendislerle işbirliği yaparlar. Kimya, biyoloji ve jeoloji fizikçilerin yakından ilgili oldukları alanlardır. Biyoloji ve fiziğin ortak çalışmasından “Biyofizik” denilen alan ortaya çıkmıştır. Biyofizik organik yapının atomik ayrıntıları, kalıtım vb. konularla ilgilidir. Jeoloji ile fiziğin birleştiği yerde “Jeofizik” alanı ortaya çıkmıştır. Uzmanlaşmanın ilerlediği ülkelerde fizikçiler, fiziğin çeşitli alanlarında (optik, ses, katı hal, elektrik, mekanik vb.) derinleşmektedirler. Ülkemizde henüz bu derece uzmanlaşma söz konusu değildir.

Çalışma Alanları: Ülkemizde endüstri, henüz fizik alanındaki temel araştırmaları destekleyecek kadar gelişmediğinden fizikçilerin özel sektörde çalışmaları söz konusu değildir. Lisans düzeyinde eğitim gören ve “Öğretmenlik Sertifikası” alanlar liselerde öğretmen olabilir ya da özel bir kurs gördükten sonra bilgisayar programcısı olarak çalışabilirler, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuvarlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çeşitli kuruluşlarında araştırıcı olarak iş bulabilirler, Aselsan, PTT, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler. Bir temel bilim olarak fiziğin, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde önemli bir yeri vardır. Ülkemizde ortaöğretimde fizik öğretmeni açığı büyüktür. Açılmakta olan ve açılacak üniversitelerin fizik alanında yetişmiş elemanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir fizikçi ülkemizde bugün ve gelecekte daima aranan bir eleman durumundadır.

 

KİMYA BÖLÜMÜ

Bolu AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1994 yılında, Türkiye kimya sanayisi için kalite kontrol ve araştırma yapabilecek ve yüksek öğretim kurumlarında görev alacak, alanında yüksek düzeyde eğitilmiş, etik değerlere bağlı ve idealizmi olan kimyagerler yetiştirmek için kurulmuştur. Kimyada maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği konusunda çalışmalar yapılarak bu yolla yeni maddelerin üretimde kullanılması gibi alanlarda eğitim ve araştırmalar yapılır. Hastanelerde, MKEK, MTAE, TSE gibi kamu kuruluşlarında, ilaç ve gübre endüstrisinde görev alınabileceği gibi öğretmenlik formasyonu alındığında liselerde öğretmenlik de yapılabilmektedir. Kimya programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Kimya teknikeri, tüm kimyasal üretim tesislerinde, sağlık merkezlerinde, çevre ve halk sağlığı araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında görev alabilir.

Programın Amacı: Kimya programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler: Kimya programında başarılı olabilmek için, matematik ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli, sorumlu, alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, renkler arasındaki ince farkları ayırt edebilen bir kimse olmak gereklidir.

Mezunların Yaptıkları İşler: Kimya teknikeri, kimyasal madde üreten fabrika ve atölyelerde, alet ve makineleri çalıştırma, ürünlerin kalitesini kontrol etme gibi görevlerin yürütülmesinde mühendis ile laborant ve işçi arasında köprü işlevi görür.

Çalışma Alanları: Kimya teknikeri, tüm kimyasal üretim tesislerinde, sağlık merkezlerinde, çevre ve halk sağlığı araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında görev alırlar.

  

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Bolu AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 1994-1995 eğitim-öğretim döneminde 34 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 1996-1997 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretim dili ingilizce olmuştur. Normal öğretim süresinin bir yılı ingilizce hazırlık olmak üzere beş yıldır. Matematik ilke, yöntem ve sistemlerin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik olanlara uygulanması gibi konularda eğitim ve araştırmalar yapılır. Orta öğretim kurumlarında öğretmen, yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilmek için, gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından bazı matematikçiler kamu veya özel kuruluşlarda bilgisayar programcısı olarak çalışabilir. Uygulamalı matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma, alanlarında matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı: Ülkemizdeki matematikçi gereksinimine cevap verebilmek, matematiğin diğer bilimlerle olan uygulamalarını ortaya koymak, kişilerde matematiksel düşünceyi oluşturabilmek ve ülkemizin teknoloji alanında gerekli atılımları yapabilmesi için temel bilimlerdeki gelişmeye katkı sağlamaktır. Ayrıca uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, kendine güvenen, bilimsel gelişmeleri takip edebilen, matematiksel düşünceyi özümsemiş ve aldığı eğitim ile gerek ülkemiz bilim hayatında gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinecek bireyler yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler: Lise diploması ve Üniversite Giriş Sınavında yeterli puan alarak yerleştirilmiş olan adaylar programa kabul edilirler. Matematik alanında çalışmak isteyen bir öğrencinin üstün bir akademik yeteneğe, özellikle sayılarla akıl yürütme, soyut düşünme gücüne sahip olması, cebir ve geometriye ilgi duyması gerekmektedir.

Mezunların Yaptıkları İşler: Matematik programından mezun olan bir matematikçinin yaptığı işler, görmüş olduğu matematik ilke ve teorilerinin yardımıyla temelde düşünme, değerlendirme ve karar verme noktasında birleşmek kaydıyla çalışmakta olduğu iş sahasına göre farklılık gösterir. Örneğin, bir orta öğretim kurumunda öğretmenlik yapan matematikçi, hedef ve amaçlarını belli bir plan çerçevesinde belirleyerek matematik bilgi ve becerilerini orta öğretim düzeyine uygun olarak Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda bir sonraki kuşaklara en güze şekilde aktarmaya çalışır.

Çalışma Alanları: Matematik programı mezunları, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını da bitirdikleri takdirde orta öğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Matematik programı mezunları astronomi ve uzay bilimleri, istatistik, araştırma teknikleri alanlarında Bakanlıkça yeterli sayılacak düzeyde dersler aldıklarını kanıtladıkları takdirde, bu derslerin öğretmenliğine de atanabilmektedirler. Matematik eğitimi, sayılarla akıl yürütme bilgi ve becerisini ve bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli bir takım bilgi ve yeteneği kazandırdığından bazı matematikçiler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kamu kurumlarında ya da özel kuruluşlarda Bilgisayar Programcısı, Kontrolör, Aktüerya Uzmanı, Hesap Uzmanı olarak da çalışmaktadırlar. Bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde bankacılık sektöründe de birçok matematikçi görev almaktadır.

  

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Bolu AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2003 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Psikolojide insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerinin kullanılarak bilimsel bir şekilde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırmalar yapılır. Sağlık bakanlığı ve üniversitelere bağlı ruh sağlığı merkezlerinde, çocuk ıslah evlerinde, cezaevlerinde psikolog, rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak çalışılabilir. Ayrıca öğretmenlik sertifikası alanlar liselerde öğretmenlik yapabilirler.

Programın Amacı: Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapar. Psikoloji, kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır.

Kuramsal Psikoloji: Bu dal, öğrenme, düşünme, güdülenme gibi psikolojik süreçlerle ilgilidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde laboratuvarda deneyler yaparak psikolojik olayları inceleyen “Deneysel Psikoloji”; davranışların fizyolojik temellerini araştıran “Fizyolojik Psikoloji”; toplum tarafından etkilenen insan davranışlarını inceleyen “Sosyal Psikoloji”; insanda düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçlerin gelişimini inceleyen “Gelişim Psikolojisi” ve normal dışı davranışları inceleyen “Anormaller Psikolojisi” kuramsal psikoloji grubuna girer.

Uygulamalı Psikoloji: Kuramsal psikolojinin verileri günlük yaşamda insan davranışları ile ilgili sorunları gidermede kullanılır. İleri derecede uyum bozukluğu gösteren kimselerin davranışlarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini inceleyen “Klinik psikoloji”; endüstride üretimi artırmak için en uygun elemanların seçimini ve çalışma ortamında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan, tüketicinin isteklerini saptayan “Endüstri Psikolojisi”; hafif uyum sorunları olan kimselere yardım yollarını araştıran “Danışma Psikolojisi”; okulda öğrenme sürecini ve öğrencilerin başarısızlık sorunlarını inceleyen “Okul Psikolojisi” uygulamalı psikolojinin başlıca alanlarıdır.

Gereken Nitelikler: Psikoloji eğitimi görmek isteyen bir öğrencinin normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip olması psikoloji yanında felsefe, sosyoloji ve matematiğe ilgi duyması, ayrıca insanları anlamaya istekli, bilimsel meraka sahip bir kimse olması gerekir.

Mezunların Yaptıkları İşler: Psikologlar genellikle uygulama alanında çalışırlar. Bir psikolog, çalıştığı kurumun niteliğine göre, ilgilendiği bireylere test, envanter gibi psikolojik ölçme araçları uygular, bireylerle görüşme yapar, sorunlarını anlamaya ve uygun çözümle bulunmasına yardımcı olmaya çalışır. Araştırma ve eğitim alanında çalışanlar gerekli ölçme araçlarını ve insan davranışlarını değiştirme yöntemlerini geliştirirler.

Çalışma Alanları: Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir. Son zamanlarda bazı psikologların özel olarak iş yeri açtıkları da gözlenmektedir. Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilir. Halen rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

Bolu AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2006 – 2007 akademik yılından itibaren eğitim öğretime başlamıştır. Sosyolojide toplumsal davranışlar, olaylar ve olgular hemen tüm yönleri ile incelenerek, toplumsal kurumların kökenleri, gelişmeleri, işlevleri ve birbirleriyle olan ilişkileri konularında eğitim ve araştırmalar yapılır. Mezunlar sosyolog ünvanı ile çalışırlar. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfus bilim (demografi), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, siyaset hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler. Ülkemizde sosyologlar üniversitede öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırıcı olarak çalışmaktadırlar.

Programın Amacı: Sosyoloji programının amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Gereken Nitelikler: Sosyoloji alanında çalışmak isteyenlerin iyi bir gözlemci olmaları, araştırma verilerini yorumlayabilmek için soyut ve analitik düşünme ve düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilme yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Sosyoloji programına girmek isteyen bir kimsenin, Sosyoloji yanında Türkçe, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Psikolojiye ağırlık vermesi gerekir. Ayrıca, çağımızda birçok sosyal bilimlerde olduğu gibi sosyolojik yöntemleri uygulamak için de matematik gerekmektedir. Bu nedenle sosyolojide yetişmek isteyen bir kimsenin matematiğe de önem vermesi ve bu alanda bilgi sahibi olması zorunlu görünmektedir.

Mezunların Yaptıkları İşler: Sosyologlar, toplumda, grup yaşantısı sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenini ve gelişimlerini belirleyen ilke ve kuralları, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle sahada araştırmalar yaparak ortaya çıkarmaya çalışırlar; eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı hakkında bilgi toplar ve bunları yorumlarlar. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfusbilim (demografya), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler

Çalışma Alanları: Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinim duyulmakta ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyoloji bölümü öğrencileri felsefe ve psikoloji alanında da yeterli düzeyde eğitim gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde orta dereceli okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler.

 

TARİH BÖLÜMÜ

Bolu AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, YÖK Yürütme Kurulunun 08/06/1994 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 Sayılı Kanunun 3. maddeleri uyarınca 1994 yılında kurulmuş, ancak çalışmalarına 2003 yılında bir kurucu öğretim üyesinin atanmasıyla başlamıştır. 2004-2005 öğretim yılında İngilizce hazırlık programına 30 öğrenci alınmış ve 2005-2006 öğretim yılında da öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde, 2011-2012 öğretim yılından itibaren de ikinci öğretim programı başlamıştır. Tarih, insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların maddi ve manevi nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde, geçmişte ve halen olan toplumsal ve özellikle siyasal olaylar incelenerek, oluş nedenleri ve ilişkileri üzerinde durulur. Tarih bölümü mezunları, liselerde öğretmenlik yapabilecekleri gibi arşivler, tapu daireleri, TBMM, adliyeler gibi eski belgelerini saklamak durumunda olan kuruluşlarda da çalışabilirler. Ayrıca tezli yüksek lisans ve doktora yapılarak üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak veya araştırma enstitülerinde çalışmak mümkündür.

Programın Amacı: Tarih, insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde geçmişte olan ve halen gelişmekte olan toplumsal, özellikle siyasal olaylar incelenerek oluş nedenleri ve ilişkileri üzerinde durulur.

Gereken Nitelikler: Tarih alanında çalışmak isteyen bir kimsenin, her şeyden önce Tarih, Coğrafya, Sosyoloji ve Felsefeye ilgi duyması gereklidir. Bu alanda ilerleyebilmek için Osmanlıca, Arapça ya da Farsça yanında bir batı dilini bilmek ve diğer sosyal bilim alanlarında da yetişmiş olmak gereklidir. Kişinin geniş bir kültüre, üstün bir genel akademik yeteneğe, bilimsel merak ve tutkuya, yazma yeteneğine sahip olması gereklidir. Belgeleri toplamak ve değerlendirmek çok uzun çalışmalar gerektirebilir. Bu nedenle tarihçi sabırlı, çalışmaktan bıkmayan bir kimse olmalıdır.

Mezunların Yaptıkları İşler: Tarihçi geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları, kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını elden geldiği kadar ilk kaynaklarından toplar; derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir; olayları oluş sırasına koyar, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar; olayların doğruluğunu yorumlar; bulgularını gerçeğe bağlı kalarak, tarafsız bir tutumla, açık ve öz biçimde rapor eder. Tarihçilerin bir bölümü de arşivci olarak arşivlerde görev alırlar. Arşive gelen kitap, kâğıt ve malzemenin tarih, konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması, arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin gözetilmesi arşivcinin görevleri arasındadır.

Çalışma Alanları: Tarih bölümü lisans programını başarıyla tamamlayan ve pedagojik formasyon eğitimi alanlar orta dereceli okullarda "Tarih Öğretmeni" olarak görev yapabilmektedirler. Üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak ya da araştırma enstitülerinde çalışmak için lisansüstü eğitim görmek şarttır. Tarih bölümü mezunlarından Osmanlıcayı iyi bilenler “Arşivci veya Tasnif Elemanı” olarak da çalışabilirler. Tarihçilik, iş bulma olanağı kısıtlı bir alandır; ancak bu alan çok yetenekli ve meraklı, kendini yetiştirmeye istekli kimselere doyurucu çalışma olanağı sağlar. Arşivciler tapu daireleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, adliyeler gibi eski belgeleri saklamak durumunda olan kuruluşlarda iş bulabilirler. Turist rehberliği de tarih bölümü mezunlarının çalışma alanı olabilir.

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Bolu AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2004 yılında kurulmuş, 2005-2006 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı programında Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk Dili ve Edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır. Bu programda Osmanlıca, genel dilbilim, Çağatayca veya Uygurca, servet-i funun edebiyatı, halk edebiyatı konularında dersler okutulur. Türk dilinin yapısı, diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk Dili ve Edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır.

Programın Amacı: Başlangıçtan günümüze kadar Türk Dili ve Edebiyatı alanına giren metinlerini edebi ve filolojik olarak değerlendirmek, bu şekilde öğrenciye bu ürünlerin, Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki yerini akademik düzeyde öğretmek, öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı bilgilerle donatarak, onların ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamı, uzman ve öğretmen olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Mezunların Yaptıkları İşler: Türk Dili ve Edebiyatı mezunları başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadırlar. Bunun yanında Kültür Bakanlığı ve çeşitli Bakanlıklarda, TRT'de, özel radyo ve televizyon kuruluşlarında, Türk Dil Kurumunda, kamu ve özel kurumlara bağlı arşivlerde görev almaktadırlar.

Çalışma Alanları: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, TRT kurulunda görev alabilirler. Yükseköğretim kurumlarında okutman olarak çalışabilirler. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası alanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler. Özel yetenekleri olanlar, gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top