Tanıtım

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, eşsiz bir doğa harikası olan Gölköy Kampüsünde, Bolu şehir merkezine 9 km mesafede, Türkiye'nin en büyük iki metropolü Ankara ile İstanbul arasında yer almaktadır.

İzzet Baysal Vakfı tarafından 1990 yılında temelleri atılan Fen Edebiyat Fakültesi ile Laboratuvar binası, 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ilk fakülteleri arasında yer almaktadır. 1993 yılında Biyoloji Bölümü'ne öğrenci kabulü ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Fakültemiz, kaliteli bir eğitim-öğretim anlayışı geliştirerek toplumumuz ve insanlık için nitelikli bireyler yetiştirmeye devam etmek için çaba göstermektedir.

Fakültemiz bünyesinde, 68 Profesör, 37 Doçent, 34 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Fakülte Sekreteri, 3 Şef, 5 Bilgisayar İşletmeni, 4 Teknisyen, 1 Vasıflı İşçi, 6 Sürekli İşçi olmak üzere toplam 147 akademik ve 20 idari-teknik-yardımcı personel tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

Fakültemizin Fen Programlarında, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik; Edebiyat Programlarında ise Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji ve Psikoloji Bölümleri eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren öğrenci alınması planlanmaktadır. Ayrıca henüz öğrenci alımına başlanmamış Sosyal Hizmetler Bölümü de Fakültemiz bünyesinde yer almaktadır.

Fakültemizde birinci (gündüz) öğretim programlarının yanı sıra; Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde ikinci (gece) öğretim programları da mevcuttur.

Fakültemizin Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde eğitim dili %100 İngilizce; Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir. Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji Bölümlerinde ise eğitim dili %100 Türkçedir. 

Fen Edebiyat Fakültesi, üniversiteler içinde tipik olarak beşerî, sosyal ve doğa bilimleri gibi bir dizi disiplini kapsayan geniş bir akademik birimlerden oluşur. Fen Edebiyat Fakültesi içinde bu disiplinlerin rolünü ve amacını anlamak için farklı bakış açıları veya yaklaşımlar söz konusudur. Burada üç ana bakış açısı (perspektif) öne çıkmaktadır: Beşerî, sosyal ve doğa bilimleri.

Beşerî Bakış Açısı: Bu bakış açısı, insan kültürünün, tarihinin ve değerlerinin incelenmesini içermektedir. Beşerî bilimler, insan deneyiminin ve yaşamın anlamını kavramayı temel ilke edinir. Beşerî bakış açısı genellikle diğer disiplinlerin yanı sıra edebiyat, felsefe, sanat ve dil çalışmalarına güçlü bir vurgu yapar. Eleştirel düşünmeye, yeni fikirler üretmeye, bireysel ifade ve yorumlamanın gelişimine değer verir. Beşerî bakış açısı, edebiyat ve fen bilimlerini birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görür. Beşerî bilimler, insanın hayattaki durumunu, doğal dünya ile olan ilişkisini ve anlayışını sunan bilimlere temel teşkil eder.

Sosyal Bilim Bakış Açısı: Bu bakış açısı, sosyal yapıların, kurumların ve süreçlerin incelenmesini ele alır. Sosyal bilimler, güç, eşitsizlik ve sosyal değişim ile ilgili konular da dahil olmak üzere toplumun nasıl çalıştığını ve birey toplum ilişkisini anlamayı sağlayan önemli bir görevi üstlenir. Sosyal bilimler, diğer bilim alanlarının yanı sıra antropoloji, ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi disiplinleri de içerir. Sosyal bilim bakış açısı, ampirik araştırmaları, insan davranışını ve toplumu incelemek için bilimsel yöntemlerin kullanımına değer verir. Kanıta dayalı yaklaşımlarla sosyal sorunları anlamaya ve ele almaya çalışır.

Doğa Bilimi Bakış Açısı: Bu bakış açısı, fiziksel dünyanın ve doğal olayların incelenmesini vurgulamaktadır. Doğa bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji yasaları da dahil olmak üzere evrenin işleyişini anlamak için kritik bir görevi üstlenir. Doğa bilimleri, diğer bilim alanlarının yanı sıra fizik, kimya, biyoloji ve astronomi gibi disiplinleri de içerir. Doğa bilimi bakış açısı, hipotezleri ve teorileri test etmek için deneylere ve ampirik kanıtların kullanımına değer verir. Doğal olayları bilimsel yöntemlerin uygulanmasıyla anlamaya ve açıklamaya çalışır.

Fen Edebiyat Fakültesi, programları kapsamında var olan bu üç bakış açısı farklı görünse de aslında birbirini dışlamaz. Aksine birçok akademisyen ve öğrenci bilimsel çalışmalarında bu farklı perspektiflerden yararlanırlar. Bu nedenle Fen Edebiyat Fakültesi, bütüncül bir yaklaşım gerektiren karmaşık sorunların üstesinden gelmek için farklı bakış açılarını da harmanlayan disiplinlerarası çalışmalara önem verir. Sonuçta, Fen Edebiyat Fakültesi, sorunlara eleştirel-analitik yaklaşan, entelektüel merakı hep canlı tutan, bireysel ve toplumsal hayat standardını artırmak için sürekli bilgi, arayışında olan çeşitli ve zengin bir akademik topluluğu temsil eder.

 

ÖĞRENCİ (MEZUN) PROFİLLERİ

Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının profili, fakülte bünyesindeki geniş çaplı bilgi edinimi, farklı bakış açılarını ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtan iç içe ve çok yönlü bir durumu ifade eder. Bununla birlikte Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarıyla ilişkili bazı genel özellikler ve kazanılan beceriler şu şekilde sıralanabilir:

Geniş Bilgi Tabanı: Fen Edebiyat Fakültesi mezunları, beşerî, sosyal ve doğa bilimlerinde bir dizi disiplini kapsayan geniş bir bilgi tabanına sahip olur. Sahip olunan bu geniş bakış açısı, çok çeşitli karmaşık konulara ve sorunlara birden fazla açıdan yaklaşabilmeyi sağlayarak çözüm yollarını kolaylaştırır.

Eleştirel Düşünme Becerileri: Fen Edebiyat Fakültesi mezunları, genellikle iyi bir eleştirel düşünme becerisine sahip olduklarından karmaşık bilgileri kolayca analiz edebilir, konular arasındaki ilişkileri rahatlıkla tanımlayabilir, kanıtları ve argümanları değerlendirebilirler. Ayrıca farklı kaynaklardan gelen bilgileri değerlendirme, sentezleme ve sonuçlarını etkili bir şekilde sunabilme veya paylaşabilme becerisine sahiptirler.

Yenilikçilik ve Yenilik: Fen Edebiyat Fakültesi mezunları; yenilikçi fikir ve yaklaşımlar üreterek kalıpların dışına çıkabilir, karmaşık sorunlara yeni fikir ve çözüm yolları sunabilirler.

Güçlü Araştırma Becerileri: Fen Edebiyat Fakültesi mezunları, araştırma projeleri tasarlama, yürütme, verileri analiz etme, araştırma bulgularını yazma ve sunma yeteneği de dahil olmak üzere, güçlü araştırma becerilerine sahiptirler. Ayrıca hem nicel hem de nitel yaklaşımlar da dahil olmak üzere çeşitli araştırma yöntemlerini kullanma konusunda yeterli becerilere sahiptirler.

Disiplinlerarası Bakış Açısı: Fen Edebiyat Fakültesi mezunları, disiplin sınırlarını aşarak farklı alanlardan bireylerle takım halinde etkili bir şekilde çalışmalar yapabilecek disiplinlerarası bir bakış açısı ve beceriye sahiptirler. Ayrıca farklı disiplinler arasındaki bağlantıları görerek karmaşık problemleri çözmek için birden fazla alandan öngörüler sunabilme yetisine sahiptirler.

Özetle, bir Fen Edebiyat Fakültesi mezununun profili, geniş bir bilgi birikimi, eleştirel-analitik düşünme yetisi, yeni fikirler üretmesi ve yenilikçi olması, güçlü bir araştırma becerisi ve disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olması ile tanımlanabilir. Bu beceri ve özellikler, birçok farklı alanda ve endüstride oldukça değerli olup Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarına sayısız kariyer fırsatları sunmak için iyi bir alt yapı oluşturur.

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top