Yönetim Kurulu

     
       FAKÜLTE YÖNETİM KURULU  
 

 

Fakülte Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18. Maddesine göre Dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.
Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
(2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 
                           
                           
                           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                            Prof. Dr. Ekrem GÜREL          
                                      Yönetim Kurulu Başkanı          
                                                    Dekan          
                           
                           
                           
                           
   
   
   
   
   
   
   
    Prof. Dr. Mustafa AKDOĞAN Prof. Dr. Levent DÜZCÜ                   Prof. Dr. Harun KARSLI     Doç. Dr. Sevim D. ŞENOL           Doç. Dr. Murat OLUTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Ali BABAHAN  
         Yönetim Kurulu Üyesi         Yönetim Kurulu Üyesi               Yönetim Kurulu Üyesi             Yönetim Kurulu Üyesi            Yönetim Kurulu Üyesi               Yönetim Kurulu Üyesi  
            Profesör Temsilcisi            Profesör Temsilcisi                  Profesör Temsilcisi                Doçent Temsilcisi                Doçent Temsilcisi      Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi  
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
  Sadettin FIRAT  
  Raportör  
  Fakülte Sekreteri  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

FAKÜLTE DUYURULARI

Top