Dekan

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ekrem GÜREL      

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi      

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı      

  

 • 1987 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden bölüm birincisi olarak mezun olmuştur.
 • Aynı yıl, TÜBİTAK’ın yurtdışı doktora bursunu,“biyoteknoloji” alanında kazanmış ve doktora çalışmasını (yüksek lisans yapmadan) 1992 yılında İngilterede (University of Leeds) tamamlayarak, Türkiye’ye dönmüştür.
 • 1992-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü Bitki Islah Şubesinde Teknik Uzman olarak çalıştıktan sonra, Ekim 1995’de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlayan Ekrem Gürel, Kasım 1998’de Doçent, Şubat 2004’de ise Profesör unvanlarını aynı bölümde almıştır.
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki hizmeti süresince, ikisi TÜBİTAK destekli doktora sonrası araştırma bursu olmak üzere (University of Queensland, Avustralya, 1997, ay; University of California Berkeley, ABD, 2007- 2008, 9 ay), çeşitli bilimsel burslar ve ödüller kazanarak birçok ülkede bilimsel ve mesleki çalışmalar yürütmüştür.
 • Alanında Türkiye’de lider kuruluşlardan olan farklı 3 holdinge teknik danışmanlıyapmış olan Ekrem Gürel, hem SCI hem de PubMed indekslerinde yer alan ve TÜBİTAK tarafından yayınlanan uluslararası bir dergi olan Turkish Journal of Biology’nin Başeditörlük görevini 2012-2018 yılları arasında kesintisiz olarak yürütmüştür.
 • Bitki biyoteknolojisinin Türkiye’deki öncü araştırıcılarından olan Gürel, 98 tanesi uluslararası olmak üzere (88 makale ve 10 İngilizce kitap bölümü) toplam 179 adet bilimsel eser üretmiştir. Google Scholar’daki atıf sayısı 2000’nin üzerinde, Web of Science’daki ise 813; Google Scholar’daki h-endeksi 25, i10-endeksi ise 53, Web of Science’daki h-endeksi ise 16’dır.
 • Bilimsel çalışmalarının temel hedefleri; (i) Rhizomania hastalığına dayanıklı Türkiye’nin ilk yerli hibrit şeker pancarı çeşidini tescil ettirmek, (ii) kalp ilacı üretiminde ihtiyaç duyulan bitkisel kökenli kardiyak glikozitlerin üretimini biyoteknolojik yöntemler ile artırmak, (iii) kloroplast transformasyonu aracılığı ile değerli metabolitleri büyük ölçekli bitki-tabanlı üretmek.
 • Uzun yıllardır, TÜBİTAK’ın KBAGTOVAG ve BİDEB birimleri adına yürüttüğü bilimsel ve eğitsel proje hakemliği ve moderatörlüğü yanında, 2012’den beri Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından finanse edilen yüksek bütçeli ulusal araştırma projelerine dış danışmanlık yapmaktadır.
 • Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yürütücüaraştırmacı veya danışman olarak görev almıştır; şimdiye kadar adet AB projesi (ülkesel yürütücü), 13 adet TÜBİTAK projesi (4’ü 1001 yürütücüsü, 3’ü 1002 yürütücüsü, 5’i 1001 araştırmacısı, 1’i çağrılı 1003 araştırmacısı) ve adet kurumsal proje olmak üzere toplam 20 adet araştırma projesi.
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ilk Kurumsal Erasmus Koordinatörü olarak 2003-2005 yılları arasında Erasmus programları ve Bolonya Süreci çalışmalarını başlatmış, aynı dönemde Avrupa Erasmus Koordinatörleri Derneğinin kuruluşunda kurucu başkan yardımcısı olarak görev almıştır.
 • Eylül 2015-Mayıs 2018 tarihleri arasında, TED Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.
 • Eylül 2012-Eylül 2015 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür.
 • Temmuz 2018-Mayıs 2020 tarihleri arasında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Grup Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
 • Ağustos 2020’den beri TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 • Aralık 2020-Eylül 2023 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili görevini yürütmüştür.
 • Eylül 2023'den beri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.
 • Evli ve bir erkek çocuk babası olan Ekrem Gürel, çok iyi derecede İngilizce, temel düzeyde Fransızca bilmektedir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top