Pedagojik Formasyon Eğitiminden Çekilmek İsteyen Mezun Adaylarının Başvuru İşlemleri

Pedagojik Formasyon Eğitiminden Çekilmek İsteyen Mezun Adaylarının Başvuru İşlemleri

23 Haziran 2023

2023-03/20 sayılı BAİBÜ Senato kararı uyarınca; “2022-2023 Eğitim-öğretim bahar yarıyılında pedagojik formasyon derslerini alan öğrenciler bu dönem sonunda mezun olarak diplomalarını almaları halinde diğer derslerini “Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar”ın 11. maddesinde yer alan sertifika öğrenim ücretini, sertifika programında alacakları dersler ve öğretmenlik uygulaması dikkate alınarak ödeyerek alabileceklerdir.”

Anılan senato kararına istinaden; 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılının final – bütünleme – tek çift sınavları ve yaz öğretimi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrencilerden, 2023-2024 güz yarıyılındaki pedagojik formasyon eğitiminin 2. dönemine devam etmek istemeyen ve diplomasının basılmasını talep edenler için aşağıda yazılı başvuru süreci izlenecektir.

Başvuru Süreci;

Başvuru dilekçeleri; elden teslim veya iadeli-taahhütlü posta veya kargo yoluyla kabul edilecektir. Başvuru işlemleri için aşağıdaki adımları izleyiniz; 

a) Aşağıdaki ek alanına iliştirilen başvuru dilekçesinde belirtilen alanları bilgisayar ortamında doldurunuz, yazıcıdan dökümünü alınız, tarafınıza ayrılan alanı imzalayınız, ( Başvuru dilekçesine erişim için İNDİRİNİZ.)

b) Dilekçenin ıslak imzalı fiziki suretini, en geç 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat: 17.00’ a kadar fakültemize ulaştırılmasını sağlayınız,                                            [ Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / BOLU / TÜRKİYE ]

c) Yukarıda yazılı başvuru sürecinin yürütülmesi ve takibi ile ilgili sorumluluk, başvuruda bulunan öğrencinin yükümlülüğündedir.

d) Dijital ortam araçlarından iletilen başvurular işleme alınmayacaktır.

 

  • Mezuniyet aşamasında olupta başvuruda bulunmayan öğrencilerin, 2023-2024 güz yarıyılındaki pedagojik formasyon eğitiminin 2. yarıyılına devam etmek istedikleri varsayılarak; üniversitemizden ilişikleri kesilmeyecek, diplomaları basılmayacaktır. Formasyon eğitiminin tüm derslerini başarıyla tamamladıkları eğitim öğretim yarıyılının sonunda lisans programı diploması verilecektir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top