-->

Öğretim Üyemiz Doç. Hatice KAFADAR ve Yüksek Lisans Öğrencisi Eda ARSLAN'ın Sözlü Bildirisi, 21. Ulusal Sinirbilim Kongresinde Ödüle Layık Görüldü

13 Haziran 2023

Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) tarafından düzenlenen 21. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 08-11 Haziran 2023 tarihleri aralığında Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ödüle layık görülen "Çalışma bellek kapasitesine göre karar verme ve deri iletkenlik tepkilerinin karşılaştırılması" adlı bildirileri ile kongreye katkıda bulunan Fakültemizin Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice KAFADAR ve lisansüstü öğrencisi Eda ARSLAN, sözlü bildiri dalında ikincilik ödülüne layık görüldü. Dr. KAFADAR ve öğrencisinin yayımladığı bildiride aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"AMAÇ: Çalışma belleği, zihinsel işlemler için gerekli olan bilginin kısa bir süreliğine depolanması ve işlenmesinde kısıtlı kapasiteye sahip önemli bilişsel bir sistemdir. Araştırmalarda, çalışma bellek kapasitesinin akıcı zekâ, dil edinimi, okuduğunu anlama, dikkat ve problem çözme gibi bilişsel süreçler açısından önemli olduğu saptanmıştır. Çalışma bellek kapasitesinin (ÇBK) önemli olduğu düşünülen bir bilişsel süreç de karar vermedir. Karar verme, bir dizi mantıksal analizle, avantajlı ve dezavantajlı seçimlerin değerlendirilmesini içeren bir bilişsel süreçtir. Somatik İşaretleme hipotezine göre bu süreçte, dışarıdan gelen uyarıcılar kadar içsel uyarıcılar da etkili olup, somatik işaretler olarak adlandırılan bu içsel uyaranlar karar verme sürecinde ipucu sağlamaktadır. Bu araştırmada ÇBK, karar verme ve somatik işaretlerden deri iletkenlik yanıtı üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Araştırmaya (44 kadın, 11 erkek) toplam 55 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veri toplama araçları; Harf Sayı Dizisi (HSD), Iowa Kumar Testi (IKT) ve Galvanik Deri İletkenlik Yanıtıdır. Katılımcılar, HSD puanlarına göre çalışma bellek kapasitesi yüksek (N=30) ve düşük (N=25) olarak ayrılmıştır. BULGULAR: Bağımsız gruplar t-test sonucuna göre katılımcılar ÇBK açısından farklılık göstermiştir (t53=-11,92, p=.00, Cohen’s d=3.27). ÇBK göre IKT’den seçilen dezavantajlı kart seçimi öncesinde alınan deri iletkenlik ölçümü AB beklenti puanında (t53=-2.57, p=.013, Cohen’s d=.69) ve avantajlı kart seçimi puanı CD beklenti puanında (t53=-3.27, p=.002, Cohen’s d=.88); IKT kart seçimleri sonrasında alınan deri iletkenlik yanıtı ölçümü AB ceza puanı (t53=-2.50, p=.015, Cohen’s d=.67) ve CD ödül puanı (t53=-2.75, p=.008, Cohen’s d=.74) arasında anlamlı farklar vardır. Ayrıca, IKT’den hesaplanan İkinci Yarı Puanı ve Kazanılan Para puanlarında da anlamlı fark bulunmuştur (t53=-2.13, p=.038 Cohen’s d=.57; t53=-3.41, p=.001, Cohen’s d=.92). 
SONUÇ: Araştırmanın bulgularına göre ÇBK, deri iletkenlik yanıtı ve karar verme üzerinde etkili olup, bireysel farklılıklara yol açmaktadır. Yüksek ÇBK olan bireylerin deri iletkenlik yanıtı, düşük ÇBK olan bireylerin deri iletkenlik yanıtından daha yüksek olup, aynı zamanda bu bireylerin karar verme performansı daha iyidir."

Değerli öğretim üyemizi ve yüksek lisans öğrencisini tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top