-->

Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Galip ÇAĞ'ın "Bir Osmanlı Şehri Manastır" Adlı Kitabı Yayınlandı

16 Ocak 2023

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Galip ÇAĞ' ın, Osmanlı'nın kadim şehirlerinden birisi olan Manastır'a ışık tuttuğu "Bir Osmanlı Şehri Manastır" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okurların beğenisine sunuldu.

Balkan Tarihi, Osmanlı Tarihi, Kent Tarihi alanlarında çalışmalar yapmakta olan öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Galip ÇAĞ, kitabının tanıtım metninde şu ifadelere yer verdi;

     " Manastır kadim bir şehir. Türklerin 14. yüzyılda bölgeye gelişi ve fetihleri sonrasında şehrin Osmanlı medeniyetinin bir parçası haline gelmesi kolay olmayacaktır. Ancak 15. yüzyıl sonlarına dair erken dönem kayıtlarında bu dönüşümün oldukça güçlü bir şekilde gerçekleştiği görülür.
 
Balkan Araştırmaları dizisinin ikinci kitabı olan Bir Osmanlı Şehri Manastır adlı eser, uzun yıllara dayanan bir şehir tarihi çalışmasıdır. Alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan bu eser 16. ve 17. yüzyıl Manastırı’nın tahrir defterleri ve şeriyye sicilleri incelenerek dönemin idari, iktisadî ve sosyal yapısını ele almaktadır. "

 

Değerli öğretim üyemizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top