< < 2023 Yılı YKS Öğrenci Kayıt Kabul İşlemleri

2023 Yılı YKS Öğrenci Kayıt Kabul İşlemleri

21 Ağustos 2023

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ (2023 YILI)

Sevgili Öğrenci Adayları;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında fakültemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, eğitim-öğretim sürecinizde başarılar dileriz. Öğrenci kayıt-kabul sürecinin öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilecek işlemlerin detaylarıyla ortaya konulduğu bu makale, aday öğrencileri bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır;

I. KAYIT İŞLEMLERİ

2023-YKS sonucunda Fakültemizin bölümüne/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

1)      Kayıt Tarihleri;

ÖĞRENCİ ADAYLARI, ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMİNİ 28 - 30 AĞUSTOS 2023 (saat:23.59) TARİHLERİ ARALIĞINDA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPACAKTIR.

Lisans programlarımıza kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına kalanlar ve e-devlet üzerinden e-kayıt yapılamayan durumlarda, öğrenci adaylarının başvuruları 28 Ağustos - 01 Eylül 2023 tarihleri arasında fakültemizdeki kayıt kabul ofisinde alınacaktır.

2)       E-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek Elektronik Kayıt (e-kayıt);

 • Öğrencilerin e-devlet üzerinden öğrenci kayıtlarını yapmaları zorunludur. (e-kayıt işlemi yapılamayan öğrenci fakültemize gelerek kayıt başvurusu yapabilecektir.)
 • E-kayıt yapmakla yükümlü öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
 • E-kayıt yapacak öğrenciler 28 - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini işaretleyerek kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.
 • Programlarımıza yerleştirilen öğrenci adaylarının merkezi yerleştirme bilgileri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, askerlik durumu bilgisi MSB Askeralma Genel Müdürlüğü, lise mezuniyet durumu Milli Eğitim Bakanlığı veri tabanı aracılığıyla e-devlet uygulamasına aktarılmaktadır. İlgili verilerin aktarılamadığı durumlarda elektronik kayıt yapılamayacak ve aday öğrenci fakültemize yönlendirilecektir.
 • E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, kayıt olduğunu gösteren barkotlu verinin dökümünü alarak saklayacaktır.
 • Kayıt süreleri içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • E-kaydını başarıyla tamamlayan öğrencinin kayıt-kabul işlemi için üniversitemize gelmesine ve herhangi bir belge getirmesine gerek yoktur.
 • Öğrenci kimlik kartının teslim edileceği tarihler, dönemin başlayacağı hafta içerisinde ilan edilecektir.

3)    Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) : Birinci (gündüz) öğretim programına kayıtlanan öğrenciler öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi yapmazlar. İkinci (gece) öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının örgün veya açık öğretim programlarında öğrenci kaydı olupta ikinci üniversite kapsamında bölümlerimizin I. öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, lisans eğitim öğretim süresini sekiz yarıyılda tamamlayamayan birinci öğretim programı öğrencileri ders kayıtlarını yapmadan önce 18 Eylül - 24 Ekim 2023 tarihleri aralığında İş Bankasının yurt içindeki herhangi bir şubesine dokuz haneden oluşan öğrenci numarasını beyan ederek öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Öğrencinin yatırması gereken öğrenim ücreti ders kayıtlanma ekranında görülebileceği gibi banka veri tabanında öğrenci numaralarının üzerine borç olarak tanımlanmaktadır. 

4)      Kayıt Tarihinde Ortaöğretimden Mezun Olamayan Öğrenciler;

Fakültemizin programlarına kayıt hakkı kazanan, ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların geçici kayıt işlemi fakültemizde yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

5)      Kayıt Yaptıramayacak Öğrenci Adayları;

 • 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 • Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin yükseköğretim genel kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

6)      Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu;

(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (e-kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci Üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmekle yükümlüdür.)

7)      Şehit / Gazi ve Çocukları Belgeleri;

27.06.2018 tarih ve 2018/12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. Maddesinde yer alan kanuna tabi olan öğrenciler öğrenim harcından muaf sayılacaklardır. (Fakültemizin II. öğretim programına kayıtlanan ilgili kanun kapsamındaki öğrenciler, Üniversiteye geldiğinde ilgili belgeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmekle yükümlüdür.)

8)      Üniversite Öğrenci Numarası Sorgulama ve Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) Şifre Oluşturma;

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, öğrenci numarası sorgulama ekranına erişim için işaretleyiniz. E-devlet üzerinden kayıtlanan veya fakültemizde kaydını yaptıran öğrenci, kayıt tarihinden beş gün sonra Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) portalındaki hesabını akredite etmelidir. Kullanıcı adı ve geçici parola, öğrencinin ÖSYM aday işlemleri sistemine tanımladığı e-posta adresine iletilecektir. 

 II.   FAKÜLTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN;

Lisans programlarımıza kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına katılacak olanlar ve E-devlet üzerinden e-kayıt yapılamayan diğer durumlarda (MEB sorunlu veya YÖK sorunlu) olan öğrenci adaylarının kayıt başvuruları fakültemizde alınacaktır. Bu durumda olan öğrenci adayları 28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihleri arasında fakültemize gelerek kayıt yaptıracaklardır. Kayıt Yeri: BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi İdari Birimler Binası Giriş Katı 02 No.lu Ofis

 • Kayıt kabul başvurusunda öğrencinin hazır bulunması gerekir.
 • Posta, kargo, faks ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılacak kayıt başvuruları işleme alınmaz.
 • İlan edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
 • Belirtilen belgelerden herhangi biri ibraz edilemez ise kayıt yapılmaz.

Kayıtta Kontrol Edilecek Belgeler:

 • T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport kontrolü sağlanmak üzere kayıt kabul görevlisine ibraz edilecektir. (Belgelerin asıl sureti veya fotokopisi teslim edilmeyecektir.)
 • Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (en fazla altı ay süreli) ya da noter onaylı örneği kontrolü sağlanmak üzere kayıt kabul görevlisine ibraz edilecektir. (Belgelerin asıl sureti veya fotokopisi teslim edilmeyecektir.)
 • Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayanlar, bütünleme veya tek ders sınavlarına gireceğine dair belgelerini teslim edeceklerdir.
 • 28 Yaşından Büyük Olan Erkek Adayların “Askerlikle İlişiği Yoktur” Belgesi. (28 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur” belgesi olmadan kayıtları yapılmayacaktır.)
 • Öğrenim ücretinden muaf olanlar resmi belgelerini teslim edeceklerdir. (Şehit-Gazi çocukları ile diğerleri)

 

III.     BELGE TALEPLERİ ve BİLGİ EDİNME

 • Belge taleplerine ilişkin bilgiye erişim için TIKLAYINIZ.
 • Öğrenci başvuru formlarına erişim için TIKLAYINIZ.
 • Bölümlerimizin öğretim planına (müfredat) erişim için TIKLAYINIZ.
 • Bölümlerimizin ders içeriklerine erişim için TIKLAYINIZ.
 • Eğitim-öğretim etkinliklerine ilişkin bilgiye erişim için TIKLAYINIZ.
 • Danışmanlık takvimine erişim için TIKLAYINIZ.
 • Ders programı çizelgelerine erişim için TIKLAYINIZ.
 • Sınav programı çizelgelerine erişim için TIKLAYINIZ.

 

IV.     DERS KAYITLARI  /  ÖĞRETİM PLANLARI-KATALOGLARI

Öğrencilerimiz, e-kayıt işleminin ardından 25 Eylül - 01 Ekim 2023 tarihleri aralığında “ubys.ibu.edu.tr" adresinden ders kayıtlarını yapacak ve 02 Ekim 2023 tarihinde Fakültemizde eğitime başlayacaklardır. 

 

V.    YABANCI DİL HAZIRLIK

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI OLAN BÖLÜMLERİMİZ;

BİYOLOJİ / FİZİK / KİMYA / MATEMATİK / PSİKOLOJİ

Fakültemizin Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde eğitim dili %100 İngilizce; Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir. Bu bölümlerimize kayıtlanan öğrenciler, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilmekte olan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine alınır. İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminin olağan eğitim öğretim süresi iki yarıyıl, azami süresi ise dört yarıyıldır. Azami süreyi aşan öğrenciler bölüme kabul edilmez ve ÖSYM tarafından eğitim dili %100 Türkçe olan benzer programa aktarılır. Belirtilen süreler içerisinde ingilizce hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlayanlar veya üniversitemizin düzenlediği ingilizce hazırlık sınıfı yeterlilik sınavında başarılı olanlar veya daha önceki yükseköğrenimlerinde ingilizce hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlamış olanlar lisans programının 1. yarıyıl öğrencisi olarak öğrenimine başlar.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavı : Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi bulunan bölümlerimize kayıtlanan ve bir yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfı eğitimi alacak öğrencilerin "İngilizce" dil seviyesini belirlemeye yönelik düzenlenen sınavdır. Sınava katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Sınava katılmak isteyen öğrenciler 28 Ağustos - 08 Eylül 2023 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesindeki bağlantı üzerinden sınav başvurularını yapabilecek ve 03 - 04 Ekim 2023 tarihinde “İngilizce Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavı” na katılabileceklerdir. Bu sınava katıl(a)mayan öğrenciler "A" grubunda eğitime alınacaklardır. 

A grubu: Başlangıç seviyesindeki öğrenciler. B grubu: İleri başlangıç seviyesindeki öğrenciler. C grubu: İleri seviyedeki öğrenciler.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı : Zorunlu ingilizce hazırlık sınıfı olan bölümlerimize kayıtlanan ve bir yıl süreli ingilizce hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olmak isteyen öğrencilere yönelik düzenlenen sınavdır. Sınava katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bu sınava girmek istemeyen ya da sınav neticesinde başarısız olan öğrenci Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde İngilizce hazırlık sınıfı eğitimine alınacaktır. Sınava katılmak isteyenler 28 Ağustos - 15 Eylül 2023 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasındaki bağlantı üzerinden başvurularını yapabilir ve 25 Eylül 2023 tarihinde yapılacak “İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı” na katılabilirler.

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı : Bölümlerimizin öğretim planında yer alan, zorunlu ders statüsündeki (İngilizce I ve II) derslerinden muaf olmak isteyen öğrencilere yönelik düzenlenen sınavdır. Bu sınavda yeterli not ortalaması alan öğrenciler öğrenimleri süresince bölümünde okutulan ingilizce derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları başarı değerlendirme puanları yarıyıl ve genel ağırlıklı not ortalamalarına katılır. Sınava katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Sınava girmek istemeyen ya da sınav neticesinde başarısız olan öğrenciler bölümünde okutulan İngilizce derslerini normal eğitim-öğretim yarıyıllarında alırlar.  Sınava katılmak isteyenler 25 - 27 Eylül 2023 tarihleri aralığında Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasındaki bağlantı üzerinden başvurularını yapabilir ve 29 Eylül 2023 tarihinde yapılacak “Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Muafiyet Sınavı” na katılabilirler. 

ZORUNLU veya İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI OLMAYAN BÖLÜMLERİMİZ;

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ( I. ve II. Öğretim) / TARİH ( I. ve II. Öğretim) / SOSYOLOJİ ( I. ve II. Öğretim)

Bu bölüm/programlarımıza yerleşen öğrencilerimiz, 2023-2024 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında birinci yarıyıl öğrencisi olarak öğrenime başlayacakları için 1. yarıyıl derslerine ders kayıtlarını yapacaklar ve 02 Ekim 2023 tarihinde başlayacak derslere katılacaklardır. 

 

VI.     KAYIT DONDURMA (İzinli Ayrılma Başvurusu)

Öğrenci kaydından sonra, öğrenimine sağlıkaskerlikmaddi ve ailevi nedenler ile devam edemeyecek öğrencilerden bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, web sitemizin "Formlar > Öğrenci Başvuru Formları" menüsündeki "01 / Kayıt Dondurma (İzinli Ayrılma) Başvurusu" formunu doldurarak 18 - 24 Eylül 2023 tarihleri arasında kayıtlandıkları bölümün Başkanlıklarına başvuracaklardır.

İzin gerekçeleri kabul edilen ve izinli sayılan öğrenci 2023-2024 eğitim-öğretim yılının güz ve(ya) bahar yarıyılında derslere/uygulamalara/sınavlara devam edemez. Bu süreler eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

 

VII.    DERS MUAFİYETİ (Kredi ve Not Transferi Başvurusu)

Örgün/açık/ekstern/yaygın eğitim türleri, birinci/ikinci öğretim programları, önlisans/lisans/lisansüstü eğitim düzeyleri, YÖK tarafından tanınan ulusal ya da uluslararası alanda öğrenim veren Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Fakülte/Enstitü gibi yükseköğretim kurumları, mezuniyet/ayrılma durumları fark etmeksizin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde başarılı olduğu derslerine ait kredi ve notlarının, ilgili bölümümüzün eşdeğer derslerine aktarılmasını isteyen öğrenci, web sitemizin "Formlar > Öğrenci Başvuru Formları" menüsündeki "02 / Kredi ve Not Transferi Başvurusu" formunu doldurarak, 11 - 24 Eylül 2023 tarihleri arasında öğrencisi oldukları bölümün Başkanlıklarına başvuracaklardır. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Daha önce başarılı olduğu derslerin başarı notu üniversitemizin not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.)

 

VIII.   YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA

        * Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvurular http://kyk.gsb.gov.tr veya e-devlet adresinden yapılacaktır.

        * Üniversitemizin bünyesinde (BOLU-Mengen ilçesi hariç) öğrenci yurdu bulunmamaktadır.

 

NOTLAR;

2023-2024 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında dersler 02 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

Soru veya sorunlarınız için;

Telefon            :        +9 0374 254 1000 – (Dâhili) 1158 / 1160 / 1161

Faks                 :        +9 0374 253 4643

E-posta            :        Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sitesini ziyaret etmek için tıklayınız.

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top