-->

Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOLAK'ın "Habsburg Serhaddindeki Osmanlı Garnizonlarının Finansmanı" Adlı Kitabı Yayınlandı

06 Ekim 2021

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOLAK'ın, 1683-1699 Osmanlı-Habsburg Harbi sırasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun Macaristan ve Bosna serhadlerindeki askerî ve malî aklını analiz ettiği "Habsburg Serhaddindeki Osmanlı Garnizonlarının Finansmanı (M. 25 Eylül 1686-16 Şubat 1692)" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okurların beğenisine sunuldu.

Askerî Tarih, Habsburg Askerî Serhaddi ve Osmanlı’nın Hududları alanlarında çalışmaları bulunan öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SOLAK, kitabının tanıtım metninde şu ifadelere yer verdi;

     " Türkiye’de Osmanlı askerî tarihi konularını serhad çalışmaları kapsamında ele alan ve literatüre önemli katkılar yapan eserlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor olsa da, devrin terminolojisini ortaya koyan, belgelerin doğru okunduğu kadar anlaşılmasını da sağlayan çalışmaların henüz benzer bir yoğunlukta yapılmamış olması alanın en önemli eksikliklerinden biri olarak göze çarpmaktadır. Zira meşruiyet skalasının bir parçası olarak imparatorluk mekânlarının mütemmim cüzü olan serhadlerdeki askerî örgütlenmenin ortaya konulması, bu bağlamda Osmanlı askerî tarihi üzerine yapılacak yeni çalışmalara ışık tutacak önemli argümanlar sağlayacaktır. Bu bağlamda elinizdeki çalışma, 1683-1699 Harbi’nde Osmanlı’nın Habsburg sınırındaki örgütlenmesini, garnizonların organizasyonundaki değişim ve bu değişimin yarattığı ekonomik koşullar çerçevesinde ele almaya çalışmaktadır. Harbin gidişatındaki değişime paralel olarak askerî ve malî tedbirlerin Osmanlı merkezî idaresi tarafından hayata geçirilmeye çalışılması ve bu yeni yapının beraberinde getirdiği problemlerin çözüme kavuşturulması, değişen yapıya uygun yeni bir askerî / malî uygulamanın yapılmasını zorunlu kılmıştır."

Değerli öğretim üyemizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top