-->

Öğretim Üyemiz Doç. Serdar UĞURLU'nun "Bolu Folklorunda Doğum Geleneği" Adlı Kitabı Yayınlandı

13 Eylül 2021

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı Doç. Serdar UĞURLU'nun koordinatörlüğünde ve lisans programı öğrencilerinin katılımıyla derlenen, geçmişten günümüze şehrimizin doğum geleneklerine ışık tutan "Bolu Folklorunda Doğum Geleneği" adlı derleme kitabı bilim camiası ile birlikte okurların beğenisine sunuldu.

 

Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi alanlarında çalışmalar yapmakta olan öğretim üyemiz Doç. Serdar UĞURLU, kitabının tanıtım metninde şu ifadelere yer verdi;

     " Bolu folklorunu derleme çalışmalarımız kapsamında 2016 yılının ilk yarısında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde “Türk Kültüründe İnanç ve İnanışlar” seçmeli dersi ile “Bolu Şehir Folkloru” seçmeli dersi kapsamında yaklaşık olarak 200 lisans öğrencisinin derleyici olarak katıldığı bir derleme çalışması yürütülmüştür. Bu derleme çalışmasında Bolu merkez köyleri de dâhil olmak üzere 7 ilçe ve 100’ün üzerinde köy, öğrenciler tarafından taranmıştır.

Derleme çalışmasında Bolu folklorunun “Doğum”, “Evlenme” ve “Ölüm” gelenekleri üzerinde durulmuş ve bu geleneklerle alakalı olarak sahada kaynak kişilere çeşitli sorular sorulmuş; adet ve uygulamalara, inanç ve inanışlara dair çeşitli derlemeler yapılmıştır. Doğum, evlenme ve ölüm gelenekleri ile ilgili olarak kaynak kişilere yaklaşık 300 kadar soru sorulmuş ve bu sorulara verilen cevaplar da kayıt altına alınmaya çalışılmıştır. Kayıtlar; ses kayıtları, fotoğraflar, anketler ve video kayıtları şeklindedir. Elinizdeki kitap bu çalışmanın “Doğum Geleneği” kısmını ihtiva etmektedir. "

Değerli öğretim üyemizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top