< < Öğretim Üyemiz Prof. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU ve Ekibi "TÜBİTAK Proje Performans Ödülü"ne Layık Görüldü
-->

Öğretim Üyemiz Prof. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU ve Ekibi "TÜBİTAK Proje Performans Ödülü"ne Layık Görüldü

07 Ocak 2021

Fakültemizin Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU’nun koordinatörlüğünü yürüttüğü, Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÇELEN'in araştırmacı olduğu, Doç. Dr. Mehmet YAVUZATMACA ile Fizik Anabilim Dalı lisansüstü programı öğrencilerinden Ozan Yılmaz ile Umutcan Gürer' in yardımcı eleman rolünü üstlendiği  “Biyotik ve Abiyotik Faktörlerin Ostrakoda (Crustacea) Üreme Şekilleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması” isimli proje TÜBİTAK Proje Performans Ödülü’ne değer görüldü.

 

01/04/2014 – 01/04/2017 tarihleri aralığında gerçekleştirilen 2130172 No’lu projede, 13 indeksli uluslararası dergilerde yayınlanmış makale, 3 tamamlanmış tez, 20 uluslararası-10 ulusal sempozyumda sözlü ve poster sunumlar olmak üzere toplamda 46 çıktı sağlanarak, şimdiye kadar bilinen ve bir projeden alınan en fazla çıktı ile TÜBİTAK ödülünü almaya hak kazanmış oldu. Projeyle ilgili, 3 basılmış, 3 başvurulmuş ve en az 15 hazırlık aşamasında makale çalışması devam etmektedir.

 

Proje ekibinde ayrıca; Prof. Dr. Şükran Dere, Doç. Dr. Nurhayat Dalkıran, Dr. Öğretim Üyesi Alp Alper “Araştırmacı”; Dr. Derya Akdemir ile Bursiyerler Gürkan Özcan, Yardımcı Eleman Çağatay Çapraz yer aldı.

 

Değerli öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top