< < Öğretim Üyemiz Doç. Tülay METİN'in "Selçuklu Çağında Yaşamak" Adlı Kitabı Yayınlandı
-->

Öğretim Üyemiz Doç. Tülay METİN'in "Selçuklu Çağında Yaşamak" Adlı Kitabı Yayınlandı

17 Kasım 2020

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Tülay METİN' in, Selçuklu şehirlerinin oluşumunu, iskânını, savunma yapılarını, idarî yapısını, müesseselerini, şehir halkının kültürel, dinî ve sosyo-ekonomik hayatını ayrı başlıklar altında incelediği "Selçuklu Çağında Yaşamak" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okurların beğenisine sunuldu.

Selçuklular ve Beylikler tarihi, şehir tarihi, Ortaçağ’da sosyal, kültürel ve iktisadî hayat hakkında çalışmalar yapan kitabın yazarı öğretim üyemiz Doç. Tülay METİN, kitabının tanıtım metninde şu ifadelere yer verdi;

     " Şehirler insan hayatının çehresini görebildiğimiz en duru mekânlardır. Kaynaklardaki bilgiler veya maddî izler geçmişin hikâyesini bugüne aktararak şehre dair bir resim çizmemizi sağlar. Selçukluların Türk-İslâm medeniyetine kazandırdıklarının başında kuşkusuz şehirleşme gelmektedir. Üç yüzyıl boyunca Türk tarihine ev sahipliği yapmış olan Selçuklularla birlikte şehirleşme faaliyetleri parlak bir yükseliş yaşamıştır. Günümüz şehir hayatına temel oluşturan yapılar Selçuklu şehrinin büyüklüğünün tartışılamaz olduğunu göstermektedir.

      Selçuklu şehirleri hakkında bilgi veren dönemin seyahatnâmelerinden yararlanılarak seyyahların aktardıklarıyla Selçuklu şehirlerine ışık tutuluyor. Selçuklu şehirlerinin kimliğini belirleyen unvanları yeniden hatırlanıyor. Sıradan bir insanı, esnafı ve yöneticiyi evinden şehrin surlarına dek takip eden bu çalışmayla birlikte Selçuklu yaşamı bir bütün içinde ele alınıyor. "

Değerli öğretim üyemizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top