< < Öğretim Üyemiz Prof. Erol ÖZTÜRK'ün "Bolu İli Ağızları" Adlı Kitabı Yayınlandı
-->

Öğretim Üyemiz Prof. Erol ÖZTÜRK'ün "Bolu İli Ağızları" Adlı Kitabı Yayınlandı

23 Mayıs 2019

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Erol ÖZTÜRK' ün Bolu ve çevresinden derlenen malzemeye bağlı olarak kaleme aldığı, derleme ve inceleme özellikleri taşıyan "Bolu İli Ağızları" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte okuyucuların beğenisine sunuldu.

Daha öncesinde üzerinde kapsamlı bir çalışma yapılmamış olan Bolu ve yöresi ağızlarının detaylarıyla kaleme alındığı temel kaynak niteliği taşıyan kitabın yazarı öğretim üyemiz Prof. Erol ÖZTÜRK kitabının tanıtım metninde şu ifadelere yer verdi;

     "Türkiye Türkçesinin ağızları üzerine yapılan çalışmalar 19. yüzyılın sonlarında başlamış, günümüze kadar metin derlemesi, gramer, ağız sözlükleri ve monografiler şeklinde devam etmiştir. Buna rağmen ağızların tamamının yeterli derecede işlendiği söylenemez. Kendine has özellikleriyle dikkat çeken Bolu ağzının da kapsamlı bir araştırmaya tabi tutulmadığı bilinmektedir.  

      Bolu İli Ağızları yöreden derlenen malzemeye bağlı olarak yapılan derleme ve inceleme mahiyetinde bir eserdir. Giriş bölümünde Bolu’nun tarihi, coğrafyası, kültürü ve ağız özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir. İnceleme kısmında Bolu merkez, ilçe ve köylerinden derlenen yüz metin alanın kaynakları yardımıyla ses ve şekil özellikleri bakımından ele alınmış ve eserin sonuna metinleri kapsayan bir sözlüğe yer verilmiştir.

     Türkiye Türkçesinin ağızlarının belirlenmesi ve tasnifi ülkemizdeki ağız bilim çalışmalarının temel meselelerinden biridir. Bu çalışmaların sonuçlanabilmesi ağız metinlerinin tamamının derlenip işlenmesiyle mümkün olacaktır. Bu kitap, üzerinde kapsamlı bir araştırma yapılmamış olan Bolu ve yöresi ağızları için bu anlamda temel bir kaynak durumundadır. Esere alan araştırmacılarının yanında Bolu’nun dil, folklor ve kültürüyle ilgilenenler de başvurabilir."

Değerli öğretim üyemizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top