Öğretim Üyemiz Doç. İsmail EKER ve Ekibinin "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası" Adlı Kitabı Yayınlandı
-->

Öğretim Üyemiz Doç. İsmail EKER ve Ekibinin "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası" Adlı Kitabı Yayınlandı

09 Nisan 2019

Fakültemizin Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. İsmail EKER,  Biyoloji Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans programı öğrencisi Aydın ÇELİK ve lisans mezunu Naz EKER ile Ayşe KAYA' nın araştırmaları sonucunda yayımlanan "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası" adlı kitabı bilim camiası ile birlikte doğaseverlerin beğenisine sunuldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Gölköy Kampüsü Yerleşkesinde tespit edilen  doğal bitkilerin kitaplaştırıldığı eserin araştırmacılarından Doç. İsmail EKER, kitabın tanıtım metninde şu ifadelere yer verdi;

"Bitki çeşitliliği açısından çok zengin ve doğal bir yere konumlandırılan üniversitemizin Gölköy Kampüsündeki doğal bitkilerin belirlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilen 504 bitki türünden 457’sine bu kitapta ve bu eserle bağlantılı olarak 467’sine “ibuflora” isimli internet sayfasında yer verildi.

Dünyada bitki türlerinin, özellikle nesli kaybolma tehdidi altında olan endemik ve nadir olanların korunmaları konusunda çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarda türlerin tüm dünya üzerindeki yayılış alanları belirlenmekte ve yerinde tür ve popülasyon izleme çalışmaları yapılmaktadır. Diğer taraftan, ülkelerin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların doğru değerlendirilmesi ekonomik anlamda onları büyük bir güç durumuna getirecektir. Çünkü çevresel değişimlere ve hastalıklara karşı dirençli ve yüksek üretim potansiyeline sahip yeni çeşitlerin geliştirilmesi için yabani canlı kaynaklarına ihtiyaç vardır.

Şüphesiz biyoçeşitliliği koruyabilmenin ve toplumsal bilinçlenmenin artırılmasının en temel basamağı “var olanı tanımak”tan geçer. Bunu sağlamanın temel yolu ise yapılan bilimsel çalışmaların halka ulaştırılması ve tanıtılması ile mümkün olacak ve bu sayede gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Bitkiler dünyasının bilimsel incelemeleri sonucu ortaya konulan bilginin fotoğraflarla desteklenerek kitap, broşür veya internet sayfalarına taşınması bitkilerin tanınması ve dolayısıyla korunması bakımından önemlidir. “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası” adlı bu kitabımızda ve bağlantılı “İbuflora” adlı internet sitesinde; üniversitemizin Gölköy Kampüsü florasının envanterinin ortaya çıkartılması, bitkiler hakkında doğru bilimsel bilgileri fotoğraflarla destekleyerek toplumun her kesimine (bitki taksonomistinden doğasevere, yerliden yabancıya, küçükten büyüğe kadar) ulaştırılması, başta Biyoloji Bölümü öğrencileri olmak üzere konuyla ilgili ziraat, eczacılık, orman, çevre ve peyzaj alanlarında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin araştırma konularına katkı sağlanması, halkımızı bitkiler ve biyoçeşitlilik konularında bilinçlendirilmesi, ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin interaktif öğrenimine katkı sağlanması amaçlanmıştır."

Değerli öğretim üyemizi ve çalışma ekibini tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top