< < Öğretim Üyemiz Dr. Mehmet SÜME'den Kayseri/Develi'ye İthaf Edilen Eser: "XIX. Yüzyılda Orta Anadolu'da Bir Osmanlı Kazası Develi"
-->

Öğretim Üyemiz Dr. Mehmet SÜME'den Kayseri/Develi'ye İthaf Edilen Eser: "XIX. Yüzyılda Orta Anadolu'da Bir Osmanlı Kazası Develi"

01 Mayıs 2018

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet SÜME' nin, okuyucularını Kayseri/Develi'nin geçmişinde zaman yolculuğuna davet ettiği ve Türk Tarihi bilim dünyasına kazandırdığı "XIX. Yüzyılda Orta Anadolu'da Bir Osmanlı Kazası Develi" adlı kitabı bilim dünyası ile birlikte kitap sevenlerin beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet SÜME' nin, okuyucularını Kayseri/Develi'nin geçmişinde zaman yolculuğuna davet ettiği ve Türk Tarihi bilim dünyasına kazandırdığı "XIX. Yüzyılda Orta Anadolu'da Bir Osmanlı Kazası Develi" adlı kitabı bilim dünyası ile birlikte kitap sevenlerin beğenisine sunuldu.

 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin Develi Kazası'nın idari, sosyal, iktisadi ve demografik yapısının detaylarıyla ortaya konulduğu kitabın yazarı Dr. Mehmet SÜME eserini Kayseri/Develi'li hemşehrilerine ithaf ettiğini belirterek, tanıtım metninde şu ifadelere yer verdi;

"Çalışmamızın amacı,  Develi Kazası’nın (1839-1910) idarî, sosyal, demografik ve iktisadî yapısını ortaya koymaktır. Konu olarak Develi’yi ele almamızın nedeni, Develi’nin Türk hâkimiyetine geçtikten sonra Selçuklu ve Beylikler döneminde önemli bir merkez olmasıdır. Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra bu önemini bir müddet yitirmiş ise de Tanzimat’la birlikte ülkenin idari taksimatında yapılan değişiklik sonucu eski önemini yeniden kazanmış, Kayseri’nin güney kır yerleşiminin merkezi konumuna gelmiştir. Develi’nin bu tarihî önemini ortaya koyacak kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde şehir tarihi üzerine yapılan çalışmalar daha çok sancaklar üzerine yoğunlaştığı için aslında kazayı konu edinen çalışmalara genel bir ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuçta çalışmamızın amacına uygun olarak Develi Kazası’nın (1839-1910) idarî, demografik, sosyal ve iktisadî yapısı aydınlatılmaya çalışılmıştır."

 

Değerli öğretim üyemizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top