-->

Öğretim Üyemiz Dr. Mehmet SÜME'den Şehrimizin Tarihine Işık Tutacak Bir Eser: "Bolu Nüfus Defteri"

01 Mayıs 2018

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet SÜME' nin titiz çalışmaları neticesinde, Bolu şehir tarihinde ki merak edilenlerin gün yüzüne çıkartıldığı ve Türk Tarihi bilim dünyasına kazandırıldığı "Bolu Nüfus Defteri" adlı kitabı hemşehrilerimiz ile birlikte güzel Bolu'muza gönül verenlerin beğenisine sunuldu.

Fakültemizin Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet SÜME' nin titiz çalışmaları neticesinde, Bolu şehir tarihinde ki merak edilenlerin gün yüzüne çıkartıldığı ve Türk Tarihi bilim dünyasına kazandırıldığı "Bolu Nüfus Defteri" adlı kitabı hemşehrilerimiz ile birlikte güzel Bolu'muza gönül verenlerin beğenisine sunuldu.

 19. yüzyılın sonlarından günümüze değin şehrimizin idari, sosyal, iktisadi ve demografik yapısı alanlarında ki verilerin derlendiği, alanında kaynak eseri olma niteliği taşıyan ve Bolu'ya ithaf edilen eseri kaleme alan öğretim üyemiz Dr. Mehmet SÜME kitabının tanıtım metninde şu ifadelere yer verdi;

"Nüfus defterleri yerel tarih çalışmalarının temel kaynaklarından biridir. Bu defterler ait olduğu şehrin idari, sosyal, iktisadi ve demografik yapısına ilişkin veriler sunmaktadır. Özellikle şecere/soyağacı belirleme hususunda temel kaynağımızdır. İnsanımız soyağacına ilişkin bilgileri merek etmekte ancak yeterli kaynak olmadığı için pek çok kimse bir iki kuşak geriye gidememektedir. Ancak 08 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-devlet üzerinden vatandaşlarımıza soy ağacı sorgulama imkânı sunmuştur. Bu hizmetle birlikte bu alandaki boşluk bir nebze olsun doldurulmuştur. Hizmetin verilmesiyle birlikte yaşanan yoğunluk kişilerin geçmişlerine olan ilginin bir tezahürüdür. Aile lakabı üzerinden giderek nüfus defteri vasıtasıyla yaklaşık 180 yıllık geçmişimize ilişkin bilgiler elde edebiliriz. Yaşadığımız şehirde bir yakınımızın geçmişte hangi mahallede kaç numaralı hanede ikamet ettiğini tespit edip, eşkâli hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Dile getirdiğimiz bu hususlarda Bolu halkının benzer bilgilere ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla 1840 tarihli Bolu Nüfus defterini yayınlamayı amaçladık. Ele aldığımız defter Başbakanlık Osmanlı Arşivleri nüfus fonunda kayıtlı 696 Müslüman/Türk nüfus defteri ile 697 numara ile kayıtlı Gayrimüslim/Ermeni nüfus defteridir."

 

Değerli öğretim üyemizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top