Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2004 yılında kurucu öğretim üyesiyle, 2005-2006 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ise öğrenci alarak faaliyete geçmiştir.

Bölümümüzde 4 yıllık lisans programı uygulanmaktadır. Bu programda Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçeleri, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı alanlarında dersler okutulmakta, Türk Dili ve Edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılmaktadır.

Bölümümüzde Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı olmak üzere 5 ana bilim dalı vardır.

Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde, Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı doktora programı ile Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı olmak üzere üç alanda tezli yüksek lisans programı yürütülmektedir.

Bölümümüzün amacı, başlangıçtan günümüze kadar Türk Dili ve Edebiyatı alanına giren metinleri edebi ve filolojik olarak değerlendirmek, bu şekilde öğrenciye bu ürünlerin, Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki yerini akademik düzeyde öğretmek, öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı bilgilerle donatarak onların ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim insanı, uzman ve öğretmen olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Bölümümüz mezunları basta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedir. Ayrıca Kültür Bakanlığı ve çeşitli Bakanlıklarda, TRT’de, özel radyo ve televizyon kuruluşlarında, Türk Dil Kurumunda, kamu ve özel kurumlara bağlı arşivlerde, kütüphanelerde görev alabilmekte, gazete ve dergilerde yazar, editör olarak çalışabilmektedir.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top