Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2004 yılında kurucu öğretim üyesiyle, 2005-2006 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ise öğrenci alarak faaliyete geçmiştir.

Bölümümüzde 4 yıllık lisans programı uygulanmaktadır. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Türk Dili Ana bilim dalında yüksek lisans programı yürütülmektedir.

Bölümümüzde Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı olmak üzere 5 Ana bilim dalı vardır.

Bölümümüzün amacı, başlangıçtan günümüze kadar Türk Dili ve Edebiyatı alanına giren metinlerini edebi ve filolojik olarak değerlendirmek, bu şekilde öğrenciye bu ürünlerin, Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki yerini akademik düzeyde öğretmek, öğrencileri Türk Dili ve Edebiyat hakkında kapsamlı bilgilerle donatarak, onların ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim insanı, uzman ve öğretmen olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Bölümümüz mezunları basta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli özel eğitim-öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Bunun yanında Kültür Bakanlığı ve çeşitli Bakanlıklarda, TRT' de, özel radyo ve televizyon kuruluşlarında, Türk Dil Kurumu'nda, kamu ve özel kurumlara bağlı arşivlerde görev alabilmektedirler.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top