Tarih Bölümü

Kuruluş

 Tarih Bölümü, YÖK Yürütme Kurulunun 08/06/1994 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 Sayılı Kanunun 3. maddeleri uyarınca 1994 yılında kurulmuş, ancak çalışmalarına 2003 yılında bir kurucu öğretim üyesinin atanmasıyla başlamıştır. 2004-2005 öğretim yılında İngilizce hazırlık programına 30 öğrenci alınmış ve 2005-2006 öğretim yılında da öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde beş anabilim dalı ( Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ) bulunmaktadır. Bunlardan Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans programı yürütülmektedir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bölümümüzde ikinci öğretim lisans programı ve Anabilim Dalımızda ise doktora programı açılmıştır.

 

Amacımız

 Bölümün amacı; bütüncül ve mukayeseli bir yaklaşımla, çağdaş teknolojilerden yararlanarak, insanlık tarihinin ve Türk tarihinin özellikle yakın zamanlar başta olmak üzere bütün dönemlerini dünya tarihi çerçevesinde bilimsel esaslara göre araştırma-inceleme yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmektir. Mezun olan öğrenciler tarih alanında akademik kariyer yapabilmekte veya arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve enformasyonla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarda iş olanağı bulabilmektedirler.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top