Tarih Bölümü

Tarih Bölümü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, YÖK Yürütme Kurulunun 08/06/1994 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 2809 Sayılı Kanun’un 3. maddeleri uyarınca 1994 yılında kurulmuş, ancak çalışmalarına 2003 yılında bir kurucu öğretim üyesinin atanmasıyla başlamıştır. 2004-2005 öğretim yılında İngilizce hazırlık programına 30 öğrenci alınmış ve 2005-2006 öğretim yılında öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde, 2011-2012 öğretim yılından itibaren de ikinci öğretim programı başlamıştır.

Tarih bölümü, tarih bilgisine ve donanımına sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübelerini gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmayı hedefleyen öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Hali hazırda 16 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisinden oluşan zengin akademik kadrosuyla Yüksek Öğretim Kurumunun ilkelerine uygun lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermeyi sürdürmektedir. Eğitim dili Türkçe olan Tarih bölümü bünyesinde; Eskiçağ Tarihi, Orta çağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır.

Bölümümüz, Türk tarihinin yanı sıra dünya tarihinin farklı alanlarını kapsayacak şekilde planlanan bölüm müfredatı ile yeterli tarih bilgisine sahip eğitimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tarih bölümü lisans programını başarıyla tamamlayan ve pedagojik formasyon eğitimi alanlar, orta dereceli okullarda "Tarih Öğretmeni" olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca devlet arşivleri ve kütüphanelerinde çalışmak ya da tezli yüksek lisans ve doktora yaparak üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak gibi farklı alanlarda çalışmaya sahip olabilirler.

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top