Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji, sosyal hayatı ve insan davranışlarının toplumsal neden ve sonuçlarını inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı, küreselleşen dünyanın karmaşıklaşan toplumsal ilişkilerine paralel olarak, günümüzde artan bir önem kazanmıştır. Sosyolojinin araştırma konuları, aile, ekonomi, politika, kültür, eğitim, şiddet, medya, hukuk, sağlık, müzik, gibi çok farklı alanları kapsar. Dolayısıyla, toplumsal ilişkilerin olduğu her yerde sosyoloji vardır.

Sosyoloji biliminin bu çok yönlü yapısı dolayısıyla, geniş istihdam olanaklarına sahiptirler. Bunlardan ilk akla gelenler, ülkemizdeki çeşitli bankalar, devletin ve özel sektörün araştırma kuruluşları, bakanlıklar, reklam ve pazarlama şirketleri ve üniversitelerdir. Tabii ki, küreselleşmeyle birlikte, mezunlara uluslararası istihdam olanakları da açılmıştır. Örnek olarak, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği büroları ve onların desteklediği araştırma kuruluşları, uluslararası şirketler ve bankalar sayılabilir.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top