Psikoloji Bölümü

Psikoloji Lisans Programı akademik yaşamına 2003-2004 Eğitim-Öğretim döneminde başlamıştır. Psikoloji Bölümünde beyin fırtınası, yüksek lisans programı araştırma ve geliştirme laboratuvarı ve örgütsel psikoloji laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca, gözlem-görüşme, psikolojik testler, araştırma yöntemleri ve deneysel çalışmalar için 2 odası bulunmaktadır. Programdan mezun olanlar bakanlıkların (örneğin Sağlık, Adalet Bakanlıkları), Çocuk Esirgeme Kurumunun ilgili birimlerinde, hastanelerde, endüstrilerde, rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda ve araştırma kuruluşlarında istihdam edilebilmektedir. İnsana yönelik hizmetlerin arttığı günümüzde, araştırma ve uygulama (psikolojik danışma ve psikoterapi hizmetleri) alanlarında psikolojiye her geçen gün talep artmaktadır. 

Psikoloji lisans programının vizyonu, ülkemizin psikolog ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak, uygulamalı ve araştırma alanlarında meslek elemanları yetiştirmek, kişilerde psikoloji bilimi yöntem ve uygulamalarıyla ilgili anlayışı yerleştirmek, ülkemizde psikolojinin alt alanlarında bilimsel araştırmaların ve uygulamalı alanlarında psikolojik sağlığı koruyucu ve tedavi edici uygulamaların gelişmesi için gerekli atılımları yapmaktır. Uluslararası (Erasmus) ve ulusal (Farabi) öğrenci değişim programlarımız bulunmaktadır. Ayrıca, alanında uzman olmak isteyen öğrenciler için bölümde Lisansüstü program mevcuttur. Psikoloji Bölümü kurulduğu tarihten beri iyi bir gelişme göstermiştir ve bu gelişme ve ilerlemelerine hızla devam etmektedir.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top