Psikoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü

BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Lisans Programı akademik yaşamına 2003 yılında başlamıştır. Psikoloji, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerinin kullanılarak bilimsel bir şekilde incelenmesini amaçlayan bir bilim dalıdır. Psikoloji Lisans programında öğrencilere psikolojinin temel kavramlarını, teorilerini ve araştırma yöntemlerini öğreterek araştırma becerilerinin geliştirilmesi, mesleki uygulama becerilerinin kazandırılması ve etik ilkelerin öneminin vurgulanmasını amaçlanmaktadır. Psikoloji, kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır;

Kuramsal Psikoloji: Bu dal, öğrenme, düşünme, güdülenme gibi psikolojik süreçlerle ilgilidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde laboratuvarda deneyler yaparak psikolojik olayları inceleyen “Deneysel Psikoloji”; davranışların fizyolojik temellerini araştıran “Fizyolojik Psikoloji”; insanın etkileşimini ve sosyal davranışlarını inceleyen “Sosyal Psikoloji”; insanda düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçlerin gelişimini inceleyen “Gelişim Psikolojisi”; insan kişiliğini inceleyen “Kişilik Psikolojisi” ve normal dışı davranışları inceleyen “Anormal Psikoloji” kuramsal psikoloji grubunda yer alır.

Uygulamalı Psikoloji: Kuramsal psikolojinin verileri günlük yaşamda insan davranışları ile ilgili sorunları gidermede kullanılır. İleri derecede uyum bozukluğu gösteren kimselerin davranışlarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini inceleyen “Klinik psikoloji”; endüstride üretimi artırmak için en uygun elemanların seçimini ve çalışma ortamında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan, tüketicinin isteklerini saptayan “Endüstri Psikolojisi”; hafif uyum sorunları olan kimselere yardım yollarını araştıran “Danışma Psikolojisi”; sporcuların motivasyon ve performanslarını inceleyen “Spor Psikolojisi”, engelli olan bireylerin psikolojisini inceleyen “Rehabilitasyon Psikolojisi”, trafikte düşünce, duygu ve davranışları inceleyen “Trafik Psikolojisi”; sağlık davranışlarını sürdürme ve kazanmayla ilgilenen “Sağlık Psikolojisi”,  okulda öğrenme sürecini ve öğrencilerin başarısızlık sorunlarını inceleyen “Okul Psikolojisi” uygulamalı psikolojinin başlıca alanlarıdır.

BAİBÜ Psikoloji lisans programının vizyonu, ülkemizin psikolog ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak, uygulamalı ve araştırma alanlarında meslek elemanları yetiştirmek, kişilerde psikoloji bilimi yöntem ve uygulamalarıyla ilgili anlayışı yerleştirmek, ülkemizde psikolojinin alt alanlarında bilimsel araştırmaların ve uygulamalı alanlarında psikolojik sağlığı koruyucu ve tedavi edici uygulamaların gelişmesi için gerekli atılımları yapmaktır. Bölümümüzde uluslararası (Erasmus) ve ulusal (Farabi) öğrenci değişim programları bulunmaktadır. BAİBÜ Psikoloji Bölümünde beyin fırtınası, yüksek lisans programı araştırma ve geliştirme laboratuvarı ve örgütsel psikoloji laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca, gözlem-görüşme, psikolojik testler, araştırma yöntemleri ve deneysel çalışmalar için 2 adet çalışma odası bulunmaktadır. Bölümümüzde alanında uzman olmak ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için bölümde Psikolojinin farklı dallarından lisansüstü programlar mevcuttur. Psikoloji Bölümü kurulduğu tarihten beri iyi bir gelişme göstermiştir ve bu gelişme ve ilerlemelerine hızla devam etmektedir.

Programdan mezun olanlar bakanlıklarda (örneğin Sağlık, Adalet, Gençlik ve Spor Bakanlıkları), Çocuk Esirgeme Kurumunun ilgili birimlerinde, hastanelerde, huzurevlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, cezaevlerinde, endüstri kuruluşlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda ve araştırma kuruluşlarında istihdam edilebilmektedir. İnsana yönelik hizmetlerin arttığı günümüzde, araştırma ve uygulama (psikolojik danışma ve psikoterapi hizmetleri) alanlarında psikolojiye her geçen gün talep artmaktadır. Bir psikolog, çalıştığı kurumun niteliğine göre, ilgilendiği bireylere test, envanter gibi psikolojik ölçme araçları uygular, bireylerle görüşme yapar, sorunlarını anlamaya ve uygun çözümle bulunmasına yardımcı olmaya çalışır. Araştırma ve eğitim alanında çalışanlar gerekli ölçme araçlarını ve insan davranışlarını değiştirme yöntemlerini geliştirirler.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top