Matematik Bölümü

Matematik Bölümü

Bolu AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 1994-1995 eğitim-öğretim döneminde 34 öğrenci ile öğretime başlamıştır. 1996-1997 eğitim-öğretim yılından itibaren öğretim dili ingilizce olmuştur. Normal öğretim süresinin bir yılı ingilizce hazırlık olmak üzere beş yıldır. Bölümün temel hedefi, öğrencilere lisans düzeyinde temel matematik disiplinini sunmak ve gerekli teknikleri kullanarak karşılaşılan soru ve alıştırmalara rasyonel bir tarzda çözüm bulmayı öğretmektir. Bölümümüzde, matematiksel model ve yöntemler ile birlikte sistemlerin analizlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması gibi konularda eğitim ve güncel araştırmalar yapılmaktadır. Matematik programının amacı ülkemizdeki matematikçi gereksinimine cevap verebilmek, matematiğin diğer bilimlerle olan uygulamalarını ortaya koymak, kişilerde matematiksel düşünceyi oluşturabilmek ve ülkemizin teknoloji alanında gerekli atılımları yapabilmesi için temel bilimlerdeki gelişmeye katkı sağlamaktır. Ayrıca uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, kendine güvenen, bilimsel gelişmeleri takip edebilen, matematiksel düşünceyi özümsemiş ve aldığı eğitim ile gerek ülkemiz bilim hayatında gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinecek bireyler yetiştirmektir. Matematik bölümü lisans programına Lise diploması ve Üniversite Giriş Sınavında yeterli puan alarak yerleştirilmiş olan adaylar programa kabul edilirler. Matematik alanında çalışmak isteyen bir öğrencinin iyi bir akademik yeteneğe, özellikle sayılarla akıl yürütme, soyut düşünme gücüne sahip olması, cebir ve geometriye ilgi duyması gerekmektedir. Öğretim üyelerimiz öğrencilere çağın en modern teknolojilerini ve tekniklerini bilgisayar derslerinde sunmakla birlikte araştırma alanlarına göre üçüncü dönemden itibaren teorik ve uygulamalı olarak bilgisayar alanlarında seçmeli ders olanağı sağlamaktadırlar. Mezun öğrencilerimizin birçoğu pedagojik formasyon eğitimi alarak MEB bünyesinde Matematik Öğretmeni veya MEB'e bağlı özel okullarda Matematik ve İngilizce Öğretmeni olarak kabul görmektedirler. Matematik eğitimi, sayılarla akıl yürütme bilgi ve becerisini ve bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli bir takım bilgi ve yeteneği kazandırdığından bazı matematikçiler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kamu kurumlarında ya da özel kuruluşlarda Bilgisayar Programcısı, Kontrolör, Aktüerya Uzmanı, Hesap Uzmanı olarak da çalışmaktadırlar. Bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde bankacılık sektöründe de birçok matematikçi görev almaktadır.

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top