Matematik Bölümü

Bölümün temel hedefi, öğrencilere lisans düzeyinde temel matematik disiplinini sunmak ve gerekli teknikleri kullanarak karşılaşılan soru ve alıştırmalara rasyonel bir tarzda çözüm bulmayı öğretmektir. Öğretim üyelerimiz öğrencilere çağın en modern teknolojilerini ve tekniklerini bilgisayar derslerinde sunmakla birlikte araştırma alanlarına göre üçüncü dönemden itibaren teorik ve uygulamalı olarak bilgisayar alanlarında seçmeli ders olanağı sağlamaktadırlar. Mezun öğrencilerimizin bir çoğu pedagojik formasyon eğitimi alarak MEB bünyesinde veya özel okullarda Matematik ve İngilizce Öğretmeni olarak kabul görmektedirler. Ayrıca mezunlarımız kamu ve özel sektörde çalışma olanağı bulmaktadır.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top