Kimya Bölümü

Kimya, değişimin bilimi olarak tanımlanabilir. Kimyager, maddelerin temel özelliklerini ve onların başka maddelere dönüşümlerini inceleyerek, önemli bilimsel sorunlara çözüm bulur ve yeni teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunur. Yaşam kurtarıcı yeni ilaçların keşfi, tüketicilerin yararına sunulan yeni ürünler, pek çok örnekte kalitatif ve kantitatif analizler, kimyagerlerin yaptıkları çalışmaların bazı sonuçlarındandır.

Bölümümüzde verilen  eğitimle, çağdaş bilimin en temel öğelerinden olan “Kimya”  biliminin temel kavramları, ana uygulamaları ve başka bilimler ile kesişimleri en ayrıntılı biçimde sunulmaktadır. Dinamik akademik kadrosuyla lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetlerini sürdüren bölümümüz eğitim dili İngilizce olan bir kimya lisans programı sunmaktadır. Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren kimyanın ilgilendikleri alanında araştırma çalışması içerisinde yer alabilmekte ve özellikle araştırmacı olmak isteyenler bu şekilde yüksek lisans ve doktora programlarına hazırlıklı olarak yetişmektedirler. 

Öğretim üyelerimiz bugün itibariyle organik, analitik, fiziko, inorganik, polimer kimyası ve biyokimya alanlarında olmak üzere 13 adet BAP destekli, 4 adet TÜBİTAK destekli projeyi yürütmektedir. Öğretim üyelerinin araştırma konuları ile ilgili bilgilere YÖKSİS veri tabanından erişilebilmektedir.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top