İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kuruluş

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün kurulmasına ilişkin teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/01/2020 tarihli toplantısında incelenmiş ve bölüm 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 2020 yılında kurulmuştur. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün akademik kadrosunun kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra en kısa sürede aktif öğrenime alınması hedeflenmektedir.

 

FAKÜLTE DUYURULARI

Top