Fizik Bölümü

Fizik Bölümü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan bölümümüz, eğitim öğretim faaliyetlerine 1994-1995 yılında 30 öğrenci kabul ederek, Türkçe eğitim dili ile başlamıştır. 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılından itibaren %100 İngilizce eğitim diline dönüştürülen programımızda, eğitim dili halen ingilizce olarak sürdürülmektedir. Bu sebeple, öğrenciler bir eğitim öğretim yılı boyunca zorunlu olarak İngilizce hazırlık sınıfı eğitimine tabi tutulmaktadır. Program Yüksek Öğretim Kurumu’ nun belirlediği kriterler çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) her yıl yapmış olduğu sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Ayrıca, YÖK’ün belirlediği kriterler çerçevesinde her yıl programımıza sınavlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerde kabul edilmektedir.

Genel olarak, Fizik bölümünün amacı; fizik ilkelerini iyi bilen, güçlü analitik becerilere sahip ve bilimsel ilerlemelere ve teknolojik yeniliklere katkıda bulunacak donanıma sahip yeni nesil fizikçiler yetiştirmektir. BAİBÜ-Fizik bölümünün amacı, fizik alanında yüksek kaliteli eğitim ve öğretim sağlamaktır. Bu bağlamda şu alt başlıklar amaçlarımız arasında yer almaktadır;

Eğitim ve Bilgi: Bölüm, öğrencileri fiziğin temel ilkeleri ve kavramları hakkında derin bir anlayışla donatmayı amaçlamaktadır. Kapsamlı bir müfredat aracılığıyla öğrenciler mekanik, elektromanyetizma, kuantum fiziği ve termodinamik gibi alanlarda sağlam bir temel geliştirir.

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme: Bölüm, öğrenciler arasında bilimsel ve analitik bir zihniyet geliştirmeyi amaçlamaktadır. Teorik ve deneysel faaliyetlere katılarak öğrenciler eleştirel düşünme becerilerini geliştirir ve karmaşık problemleri çözmek için fizik ilkelerini uygulamayı öğrenirler.

Araştırma ve İnovasyon: Bölüm, fizikte bilimsel araştırma ve yeniliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Öğrencileri yeni sınırlar keşfetmeye, deneyler yapmaya ve fiziğin özel alanlarında bilginin ilerlemesine katkıda bulunmaya teşvik eder. Öğretim üyeleri, öğrencilere araştırma çabalarında rehberlik ve mentorluk etmede önemli bir rol oynamaktadır.

Disiplinlerarası İşbirliği: Fiziğin çeşitli bilimsel disiplinler ve teknolojik alanlarla güçlü bağlantıları vardır. Bölüm, öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında işbirliğini ve disiplinler arası araştırmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu işbirliği, diğer bölümler, araştırma kurumları veya endüstri ile ortaklıkları içerebilir ve mühendislik, tıp ve çevre bilimleri gibi çeşitli alanlarda ilerlemelere yol açabilir.

Mesleki ve Akademik Gelişim: Bölüm, öğrencileri akademi, endüstri ve araştırma alanlarında başarılı kariyerlere hazırlamak için çaba göstermektedir. Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleri, bilimsel yazılar yazmaları ve çalışmalarını konferanslarda sunmaları için fırsatlar sağlar. Ayrıca bölüm, lisansüstü eğitimlerini sürdürmeleri veya iş piyasasına girmeleri için rehberlik ve destek sunar.

Programımızın belirlediği hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı, sınavlar, ödevler, laboratuvar çalışmaları ve bitirme projeleri gibi unsurların değerlendirilmesiyle ortaya çıkar. Teorik derslerdeki sınavlar, genellikle iki ara sınav ve bir final sınavı şeklinde düzenlenir. Bunun yanı sıra, kısa sınavlar, ödevler, dönem ödevleri, laboratuvar çalışmaları, sözlü sunumlar, raporlar, arasınavlar ve sözlü-yazılı final sınavları gibi çeşitli yöntemler kullanılarak öğrencilerin performansı değerlendirilir. Bu değerlendirme süreci, BAİBÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin belirlediği çerçevesinde gerçekleştirilir. Unutulmamalıdır ki, bu değerlendirme yöntemleriyle öğrencilerin performansı sadece amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını göstermektedir. Programın gerçekleştirdiği bilimsel faaliyetlerin, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişimine nasıl katkı sağladığını ifade etmek ise mezunlarımızın takibi ve çalıştıkları alanlarda gösterdikleri performansla ilişkilidir. Bu açıdan kısaca Fizik bölümü birkaçı yurtdışı olmak üzere 40’a yakın öğretim üyesi yetiştirmiş ve özel sektör de birçok alanda yönetici olarak görev alan mezunu olmuştur.

Çeyrek asrı aşkın süreçte yeterli teknik ve altyapı donanımına ulaşan, güçlü ve tecrübeli akademisyen kadrosuna sahip olan bölümümüzde 17 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim üyesi ile bilimsel faaliyetler gerçekleştirilmekte ve eğitim öğretim hizmetleri sürdürülmektedir. Bununla birlikte, bölümümüz dâhilinde toplam 2000 m2 alana sahiptir. Fiziksel olanaklar olarak bölüme ait fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör donanımlı derslikler ve bunun dışında bölüme ait 7 öğrenci laboratuvarı, 12 araştırma laboratuvarı ile fakülteye ait öğrenci çalışma salonları bulunmaktadır. öğrenci laboratuvarları toplam yaklaşık 700 m2 alana sahiptir ve her laboratuvarda 45 öğrenci eş zamanlı olarak çalışabilmektedir. Öğrenci ve araştırma laboratuvarlarımızda temel öğrenci deney setleri, araştırma laboratuvarlarımızda elektron mikroskobu, x ışınları spektrometresi, kapalı devre soğutma sistemleri, ince film hazırlama sistemi, ölçme cihazları güç kaynakları, yüksek sıcaklık fırınları, etüvler gibi ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve çeşitli sarf malzemeleri mevcuttur.

 

 

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top