Fizik Bölümü

Programımız, Üniversitemizin kuruluşundan itibaren mevcut olan Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında faaliyetlerine 30 öğrenci ile eğitim dili Türkçe olarak başlanmıştır. 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında programımız Eğitim-Öğretim faaliyetlerine eğitim dili 100% İngilizce olarak başlamış olup ve bugün itibariyle de halen devam ettirmektedir. Bu sebeple, öğrenciler bir eğitim öğretim yılı boyunca zorunlu olarak İngilizce hazırlık sınıfı eğitimine tabi tutulmaktadır Programımız sadece birinci (gündüz) öğretimi dâhilinde olmakla beraber Yüksek Öğretim Kurumu’ nun belirlediği kriterler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) her yıl yapmış olduğu sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Ayrıca, YÖK’ün belirlediği kriterler çerçevesinde her yıl programımıza sınavsız olarak yabancı uyruklu öğrencilerde kabul edilmektedir.

Fizik programı astronomi, optik, elektrik, elektronik, mekanik, vs. içerdiğinden bütün teknoloji alanlarında önemli yeri olup, tüm teknolojik ve bilimsel gelişmelerin odağındaki temel öğelerindendir. Bilim ve teknolojinin bugünkü seviyesine gelmesinde temel bilimler olan matematik, fizik, biyoloji ve kimya vazgeçilmez unsurlardır. Temel bilim dallarından olan fizik; tıp, astrofizik, kimya ve mühendislik başta olmak üzere birçok değişik bilim dallarıyla sıkı bir ilişki içindedir.

Programın amacı; bilimsel ve analitik düşünceyi özümsemiş, kendine güvenen, fiziğin temellerine hâkim olabilecek, donanım seviyesi en üst düzeyde öğrenciler yetiştirmek ve bu öğrencileri bilimsel olarak okur yazar hale getirmektir. Aynı zamanda öğrencilere endüstri ve teknoloji için temel bilgi ve becerileri vermek ve lisansüstü eğitime yönlendirerek alanımızla ilgili akademisyen yetiştirmek programımızın temel amaçları arasındadır.

Programda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğu yapılacak sınavlar, ödevler, laboratuvar çalışmaları ve bitirme projeleri ile belirlenecektir. Teorik derslerde sınavlar genel olarak iki ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup kısa sınav, ödev, dönem ödevi ve laboratuarlarda laboratuar çalışmaları, sözlü sunum, rapor, arasınav, sözlü-yazılı final sınavları şeklinde olup, değerlendirme BAİBÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Ayrıca, genç nesillerin bilimsel düşünce ve araştırma ruhuna sahip olarak yetiştirilmesi amacıyla, Fizik Bölümümüz çeyrek asrı aşkın süreçte yeterli teknik ve altyapı donanımı, aynı zamanda güçlü ve tecrübeli akademik kadroya sahiptir. Bugün itibariyle 14 Profesör, 4 Doçent, 1 Doktor Öğretim üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 19 Öğretim üyesi, 2 Öğretim görevlisi ve 153 Lisans öğrencisi ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Bununla birlikte, bölümümüz dahilinde toplam 2000 m2 alana sahip, fiziksel olanaklar olarak bölüme ait fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör donanımlı derslikler ve bunun dışında bölüme ait 7 öğrenci laboratuarı, 12 araştırma laboratuarı ile fakülteye ait öğrenci çalışma salonları bulunmaktadır. Eğitim olanakları olarak dersler projeksiyon donanımlı dersliklerde yürütülmekte olup öğrenci laboratuarları toplam yaklaşık 700 m2 alana sahiptir ve her laboratuarda 45 öğrenci eş zamanlı olarak çalışabilmektedir. Öğrenci ve araştırma laboratuarlarımızda temel öğrenci deney setleri, araştırma laboratuarlarımızda elektron mikroskobu, x ışınları spektrometresi, kapalı devre soğutma sistemleri, ince film hazırlama sistemi, ölçme cihazları güç kaynakları, yüksek sıcaklık fırınları, etüvler gibi son sistem ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve çeşitli sarf malzemeleri mevcuttur.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 253 4324 Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top