Fizik Bölümü

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan bölümümüz, eğitim öğretim faaliyetlerine 1994-1995 yılında 30 öğrenci kabul ederek, Türkçe eğitim dili ile başlamıştır. 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılından itibaren %100 İngilizce eğitim diline dönüştürülen programımızda, eğitim dili halen ingilizce olarak sürdürülmektedir. Bu sebeple, öğrenciler bir eğitim öğretim yılı boyunca zorunlu olarak İngilizce hazırlık sınıfı eğitimine tabi tutulmaktadır. Programımız sadece birinci (gündüz) öğretimi dâhilinde olmakla beraber Yüksek Öğretim Kurumu’ nun belirlediği kriterler çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) her yıl yapmış olduğu sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Ayrıca, YÖK’ün belirlediği kriterler çerçevesinde her yıl programımıza sınavsız olarak yabancı uyruklu öğrencilerde kabul edilmektedir.

Fizik programı astronomi, optik, elektrik, elektronik, mekanik, vs. içerdiğinden bütün teknoloji alanlarında önemli yeri olup, tüm teknolojik ve bilimsel gelişmelerin odağındaki temel öğelerindendir. Bilim ve teknolojinin bugünkü seviyesine gelmesinde temel bilimler olan matematik, fizik, biyoloji ve kimya vazgeçilmez unsurlardır. Temel bilim dallarından olan fizik; tıp, astrofizik, kimya ve mühendislik başta olmak üzere birçok değişik bilim dallarıyla sıkı bir ilişki içindedir.

Bilimsel ve analitik düşünceyi özümsemiş, kendine güvenen, fiziğin temellerine hâkim olabilecek, donanım seviyesi en üst düzeyde öğrenciler yetiştirmek, bu öğrencileri bilimsel olarak okur yazar hale getirmek, öğrencilere endüstri ve teknoloji için temel bilgi ve becerileri vermek ve lisansüstü eğitime yönlendirerek alanımızla ilgili akademisyen yetiştirmek programımızın temel amaçları arasındadır.

Programda belirtilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğu yapılacak sınavlar, ödevler, laboratuvar çalışmaları ve bitirme projeleri ile belirlenmektedir. Teorik derslerde sınavlar genel olarak iki ara sınav ve bir final sınavı şeklinde olup kısa sınav, ödev, dönem ödevi ve laboratuarlarda laboratuar çalışmaları, sözlü sunum, rapor, arasınav, sözlü-yazılı final sınavları şeklinde olup, değerlendirme BAİBÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.

Çeyrek asrı aşkın süreçte yeterli teknik ve altyapı donanımına ulaşan, güçlü ve tecrübeli akademisyen kadrosuna sahip olan Bölümümüzde 14 Profesör, 4 Doçent, 1 Doktor Öğretim üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Öğretim Görevlisi ile bilimsel faaliyetler gerçekleştirilmekte ve eğitim öğretim hizmetleri sürdürülmektedir. Bununla birlikte, bölümümüz dahilinde toplam 2000 m2 alana sahip, fiziksel olanaklar olarak bölüme ait fakülte içerisinde ortak kullanım alanı olarak belirlenen projektör donanımlı derslikler ve bunun dışında bölüme ait 7 öğrenci laboratuvarı, 12 araştırma laboratuvarı ile fakülteye ait öğrenci çalışma salonları bulunmaktadır. Eğitim olanakları olarak dersler projeksiyon donanımlı dersliklerde yürütülmekte olup öğrenci laboratuvarları toplam yaklaşık 700 m2 alana sahiptir ve her laboratuvarda 45 öğrenci eş zamanlı olarak çalışabilmektedir. Öğrenci ve araştırma laboratuvarlarımızda temel öğrenci deney setleri, araştırma laboratuvarlarımızda elektron mikroskobu, x ışınları spektrometresi, kapalı devre soğutma sistemleri, ince film hazırlama sistemi, ölçme cihazları güç kaynakları, yüksek sıcaklık fırınları, etüvler gibi son sistem ana cihazların yanı sıra diğer küçük cihazlar ve çeşitli sarf malzemeleri mevcuttur.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000  Fax: +90 374 253 4642
  • Email:         fef ibu.edu.tr
Top